Didactiek Periode 3 week 2

Didactiek
Periode 3
Week 2
Paragraaf 4.2 Creativiteit stimuleren
1 / 15
next
Slide 1: Slide
didactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Didactiek
Periode 3
Week 2
Paragraaf 4.2 Creativiteit stimuleren

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les:

Je weet hoe de creativiteit van kinderen gestimuleerd kan worden en geeft zelf ideeën hiervoor.


Je weet dat een kind vanuit de natuur nieuwsgierig is aangelegd en kan hierop aansluiten.
Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat houdt creativiteit in denk je?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Creativiteit

Creativiteit gaat over het bedenken van originele oplossingen voor problemen, over het maken van nieuwe dingen op je eigen manier en over het omzetten van je gevoelens en gedachten in iets tastbaars, hoorbaars of voelbaars. 

(Gaat dus niet alleen over schilderen of knutselen, maar ook over creatief denken). 

Slide 4 - Slide

Een kind heeft houvast nodig. Je biedt structuur door grenzen aan te geven en een duidelijk dagritme met regels en rituelen aan te bieden. Het kind mag zelf een keuze maken in zijn activiteiten, maar de duidelijkheid en structuur die jij aanbiedt vormen de basis voor een kind om zijn eigen gedrag te kiezen. 
Creatief denken 
Steeds belangrijker,
Bijna alle kennis is  vrij beschikbaar  via het internet. 
Het gaat om toe kunnen passen van die kennis.

Mediawijsheid
Kennis kunnen toepassen .
Steeds kunnen omgaan met veranderende wereld.  

Slide 5 - Slide

Een kind heeft houvast nodig. Je biedt structuur door grenzen aan te geven en een duidelijk dagritme met regels en rituelen aan te bieden. Het kind mag zelf een keuze maken in zijn activiteiten, maar de duidelijkheid en structuur die jij aanbiedt vormen de basis voor een kind om zijn eigen gedrag te kiezen. 
Hoe zou je creatief denken kunnen stimuleren?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Creativiteit stimuleren
- uitdagende spelomgeving
- spel observeren --> iets toevoegen + vragen stellen
- Out of the box denken: buiten de gebaande paden en het bekende loslaten bijvoorbeeld........
- veel doorvragen
- brainstorm laten maken
- creatief-kunstzinnige  activiteiten aanbieden 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Denksleutels 
In drietallen

Kies elk een andere denksleutel en bedenk hierbij een vraag die je aan de anderen stelt. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Creatieve activiteiten
Denk aan: tekenen, beeldende vorming, muziek, drama, dans, multimedia. 

Net het resultaat maar het proces:
Creativiteit ontwikkelt zich vooral tijdens het werken: uitdagingen, oplossingen,  hun "eigen " ding, geduld, gevoel 
Vooral het proces is dus van belang!

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat kan worden ontwikkeld door een creatief proces :

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Reageren op een creatief  product.
Blz 130

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag!
Lees + maak paragraaf 4.2 Creativiteit stimuleren : vraag 1 t/m 4 
Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Eindopdracht week 2 
Mag in tweetallen
Werkboek blz 74 : Lees 3:  Out-of-the-box-denken
Maak dan opdracht 5: een Out-of-the-box-les voor een taal-, reken- of combinatieles 
Maak 5a, 5b, 5c, 5d 
lever in als verslag, dus niet : vraag en antwoord.  

Slide 15 - Slide

This item has no instructions