Didactiek Periode 3 week 5

Didactiek
Periode 3
Week 5
Paragraaf 4.2 Creativiteit stimuleren
1 / 17
next
Slide 1: Slide
didactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Didactiek
Periode 3
Week 5
Paragraaf 4.2 Creativiteit stimuleren

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les:

Je weet hoe de creativiteit van kinderen gestimuleerd kan worden en geeft zelf ideeën hiervoor.


Je weet dat een kind vanuit de natuur nieuwsgierig is aangelegd en kan hierop aansluiten.

Je ervaart zelf wat het is om ‘out of the box’ te denken en kan de koppeling maken naar de stageklas.


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Voorkennis ophalen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat houdt creativiteit in denk je?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Creativiteit

Creativiteit gaat over het bedenken van originele oplossingen voor problemen, over het maken van nieuwe dingen op je eigen manier en over het omzetten van je gevoelens en gedachten in iets tastbaars, hoorbaars of voelbaars. 

(Gaat dus niet alleen over schilderen of knutselen, maar ook over creatief denken). 

Slide 5 - Slide

Een kind heeft houvast nodig. Je biedt structuur door grenzen aan te geven en een duidelijk dagritme met regels en rituelen aan te bieden. Het kind mag zelf een keuze maken in zijn activiteiten, maar de duidelijkheid en structuur die jij aanbiedt vormen de basis voor een kind om zijn eigen gedrag te kiezen. 
Creativiteit
Creativiteit denken in de wereld wordt steeds belangrijker, omdat kennis vandaag de dag vrij beschikbaar is via het internet. Het gaat er daarom niet zozeer meer om dat kinderen heel veel kennis horen en onthouden, een hele hoop zaken kunnen ze immers opzoeken.

Het gaat er vooral om dat ze de kennis kunnen toepassen. Creativiteit helpt kinderen te leren omgaan met de veranderende wereld en om op nieuwe manieren te leren en te werken.

Slide 6 - Slide

Een kind heeft houvast nodig. Je biedt structuur door grenzen aan te geven en een duidelijk dagritme met regels en rituelen aan te bieden. Het kind mag zelf een keuze maken in zijn activiteiten, maar de duidelijkheid en structuur die jij aanbiedt vormen de basis voor een kind om zijn eigen gedrag te kiezen. 
Creativiteit gaat over het bedenken van originele oplossingen voor problemen
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Creativiteit heeft alleen betrekking op kunstzinnige activiteiten zoals schilderen of knutselen
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Creativiteit gaat ook over het omzetten van je gevoelens en gedachten in iets tastbaars, hoorbaars of voelbaars
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Creativiteit helpt kinderen te leren omgaan met een veranderende wereld en om op nieuwe manieren te leren werken
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Veel kennis is vrij beschikbaar via internet en daarom wordt creatief denken steeds minder belangrijk.
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Creatief denken stimuleren
- uitdagende spelomgeving
- spel observeren --> iets toevoegen + vragen stellen
- Out of the box denken: buiten de gebaande paden en het bekende loslaten
- veel doorvragen
- brainstorm laten maken

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Creatief denken komt in feite in elke les/activiteit terug. Hoe heb jij het creatief denken bij kinderen wel eens gestimuleerd?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Creatieve activiteiten
Denk aan: tekenen, beeldende vorming, muziek, drama, dans, multimedia. 

Het resultaat telt niet --> de creativiteit ontwikkelt zich vooral tijdens het werken. Vooral het proces is dus van belang!

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag!
Lees + maak paragraaf 4.2 Creativiteit stimuleren
Eindopdracht week 5:

Zie blz. 77 uit je werkboek 
Opdracht 3: Creativiteit stimuleren. Maak 3a, 3b, 3c, 3d, 3e. 
Maak hier een verslagje van + voeg de verantwoording van paragraaf 4.2 toe.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Evalueren op de doelen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Je weet hoe de creativiteit van kinderen gestimuleerd kan worden en geeft zelf ideeën hiervoor.
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

This item has no instructions