Kruistochten (deel 1)

De kruistochten deel 1


De Kruistochten
Intro
1 / 21
next
Slide 1: Slide
geschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De kruistochten deel 1


De Kruistochten
Intro

Slide 1 - Slide

lesverloop
 • neem je leerwerkboek en je atlas
 • lees aandachtig de teksten
 • bekijk de prenten
 • maak de vragen en opdrachten (online en in je leerwerkboek)
 • bekijk de filmpjes en neem nota
 • je antwoorden worden geëvalueerd (komen automatisch bij mij)
 • na de deadline wordt er niets meer aanvaard

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je uitleggen wat de oorzaken, het verloop en gevolgen van de kruistochten zijn.

Slide 3 - Slide

Bekijk de cartoon, op de volgende slide en klik de link aan en de cartoon verschijnt met cijfers. Klik elk cijfer aan en bedenk het antwoord op de vraag.

tip 1:de cartoon is te situeren in de periode van de oorlog in Irak tegen Saddam Hoessein.
tip 2: zoek even op (op het internet) waarom de VS  in Irak oorlog ging voeren.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Noteer hieronder waarom jij denkt dat Bush hier voorgesteld wordt als een kruisvaarder?

Slide 6 - Open question

Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Hoe?
Wat weet jij eigenlijk
van de kruistochten?

Slide 7 - Mind map

Blijkbaar hebben de kruistochten iets te maken met Jeruzalem. We zoeken dit uit met een filmpje.

Slide 8 - Slide

0

Slide 9 - Video

Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor de verschillende godsdiensten?

Slide 10 - Open question

Waarom is Jeruzalem een belangrijke plaats voor de christenen
A
omdat Jezus daar leefde
B
omdat Jezus daar gestorven is
C
omdat de heilige Grafkerk daar staat
D
omdat de klaagmuur daar staat

Slide 11 - Quiz

Voor welke twee andere godsdiensten is Jeruzalem een heilige plaats (en waarom?)

Slide 12 - Open question

Belangrijke rijken rond de middellandse zee in de vroege middeleeuwen
 • het Karolingische rijk
 • het Byzantijnse rijk
 • het Islamrijk

vul p. 197 nr. 1 aan

Slide 13 - Slide

Conflicten tussen de drie hoofdrolspelers zijn niet nieuw. Naar welke drie conflicten verwijzen deze hints?
vul p. 197
2 aan

Slide 14 - Slide

In de 11de ontaardt het conflict tussen het christendom en de islam in een Heilige oorlog

 • Paus Urbanus roept de christenen uit Europa op
 • doel: Bevrijden van het Heilig Land Palestina van de moslims

Slide 15 - Slide

0

Slide 16 - Video

Hoe pakt Paus Urbanus het aan?:
Lees ook p. 199 doc.6 en beantwoord 6a en b

Slide 17 - Slide

 uitdiepen met bronnen
 • Het vijandbeeld dat je in de voorgaande documenten zag, komt niet overeen met de inhoud van p. 198 doc. 2.
  Lees het en vul 4 a en b aan.
 • lees nu ook doc. 3 en doc. 7 en ontdek de geheime agenda van de paus en de wijze waarop de paus de mensen overtuigt om mee op kruistocht te gaan.
 • vul p.198 nr. 5 en p. 200 7 abcd aan
l

Slide 18 - Slide

sleep de argumenten van de paus naar het juiste kader
juist
fout
niet helemaal juist
God wil het
de Byzantijnse keizer is onze vijand
als je meegaat, ga je naar de hemel
wij willen de Byzantijnse keizer helpen omdat hij zijn rijk zou kunnen behouden
de moslims zijn de vijand van de christenen

Slide 19 - Drag question

We kennen nu de motieven van de paus maar welke redenen hebben de deelnemers  om in de kruistochten mee te stappen?
 
(Bedenk dat er wel al een traditie was van bedevaarten
(p.197 doc.1))


Lees de bronnen op p.202 en onderlijn in elke tekst de motieven.
Noteer daarna in de tabel onderaan aan welk domein je deze motieven kan toeschrijven.

Slide 20 - Slide

wordt vervolgd....

In deel 2 verneem je waarom de mensen gemotiveerd waren om op kruistocht te gaan en wat de gevolgen waren van deze ondernemingen.

 

Slide 21 - Slide