Present Continuous

1 / 13
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1,2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

The present continuous
In deze les gaan we uitleggen wat de present continuous is, hoe je hem maakt en wanneer je hem gebruikt!

Slide 2 - Slide

Present Continuous
They are dancing. He is cycling. He is cooking.

Deze mensen zijn op dit moment allemaal iets aan het doen. Als je wilt praten over iets dat nu aan de gang is, gebruik je daarvoor de Present Continuous’, Het wordt ook wel de -ing-vorm  genoemd.

Slide 3 - Slide

Present Continuous
Hoe maak je de Present Continuous?
am-is-are + werkwoord+ing

- I am working.
- She is singing. - We are dancing
Je kunt in deze zinnen ook de verkorte vorm gebruiken:

- I’m working. - She’s singing. - We’re dancing.

Slide 4 - Slide

He .......... dancing
A
am
B
are
C
is
D
be

Slide 5 - Quiz

we ........ singing

Slide 6 - Open question

Maak de volgende zin af:
He (to talk)......

Slide 7 - Open question

Schrijf heel de zin op!
We / do / an exercise / now.

Slide 8 - Open question

Schrijf heel de zin op!
They / listen / to the teacher.

Slide 9 - Open question

Schrijf heel de zin op!
Sam and Sarah / play.

Slide 10 - Open question

Schrijf heel de zin op!
I / play football / at the moment

Slide 11 - Open question

Present Continuous
Je kunt naast bevestigende zinnen, ook ontkennende zinnen en vraagzinnen maken. Dit werkt eigenlijk hetzelfde;

Sally is playing the piano.
Sally isn't playing the piano.
Is Sally playing the piano?

Slide 12 - Slide

Oefenen
Schrijf onderstaande zinnen in je schrift. Maak van elke zin ook een ontkennende zin en een vraagzin.
1. My sister is cycling to school right now.
2. James is reading a book.
3. We are lighting a candle now it's dark outside.
4. Olivia is decorating her room.
5. I am living the dream right now!

Slide 13 - Slide