3. De verstedelijking van Nederland

4.3   Verstedelijking in Nederland 
1 / 12
next
Slide 1: Slide
aardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

4.3   Verstedelijking in Nederland 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Oorzaken verstedelijking na 1880
Oorzaken verstedelijking na 1880:
  • Opkomst van de industrie in de steden (werk).
  • Mechanisering landbouw (minder werk op platteland).
Gevolg hoog verstedelijkingstempo
Gevolg hoge verstedelijkingstempo: 
  • Woondichtheid in stad neemt toe.
  • Stad slokt omringende platteland op > agglomeratie

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Suburbanisatie:       verhuizen van stad           naar omliggende platteland
Welvaart: lonen stijgen, duurder huis kopen of huren
Mobiliteit: geld om auto te kopen, afstand woonplaats-werkplaats kan groter zijn.
Kleine woningen, nauwelijks groen, nauwe straten, geluids-en stankoverlast
Na 1960
Huis met tuin in dorpen, kinderen veilig buiten spelen.
Gevolg
Steden en dorpen groeien aaneen tot agglomeraties en stedelijke gebieden.
Daling aantal inwoners in grote steden.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Slide

Re-urbanisatie
Re-urbanisatie:
- na 1980
- Oorzaak: verandering ruimtegebruik:
  • Veel winkels en uitgaansgelegenheden in de binnenstad.
  • Verlaten fabrieksterreinen en oude haventerreinen veranderen in luxe woongebieden (De industrie verdween uit de steden omdat ze in de binnenstad voor veel stank en lawaai zorgden en omdat veel fabrieken failliet gingen door concurrentie lagelonenlanden.)
  • Industrie maakt plaats voor kantoren.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video