Les 3.1 Soorten mengsels

Klas 3 Les 3.1 Soorten mengsels
1 / 21
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Klas 3 Les 3.1 Soorten mengsels

Slide 1 - Slide

Planning
 • Bespreken proefwerk H1
 • 3.1 Soorten mengsels
 • Maken opgaven
 • Nakijken opgaven 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen 3.1 soorten mengsels
 • Je kunt homogene en heterogene mengsels herkennen.
 • Je kunt voorbeelden noemen bij de verschillende groepen mengsels.
 • Je kunt het scheiden van mengsels beschrijven met behulp van het deeltjesmodel.
 • Je kunt uitleggen dat je gebruikmaakt van verschillen in stofeigenschappen bij het scheiden van mengsels.

Slide 3 - Slide

Wat is een mengsel?

Slide 4 - Open question

groepen mengsels
Heterogene mengsels
Homogene mengsels

Slide 5 - Slide

Heterogeen mengsel:  de bestanddelen zijn niet goed gemengd (makkelijk te scheiden).
 • Suspensie: mengsel van een vloeistof en een vaste stof (bv krijt en water)
 • Emulsie: mengsel van twee vloeistoffen (bv water en olie)
 • Rook: mengsel van een gas met een vaste stof (bv lucht en fijnstof)
 • Nevel: mengsel van een gas waar fijne vloeistofdeeltjes in zweven (bv mist)
 • Schuim: mengsel van gasbellen die zijn omgeven door een vaste stof of vloeistof (bv (spons).

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Homogene mengsel
De stoffen in een homogeen mengsel zijn volledig met elkaar vermengd. (lastig te scheiden). 
 • Oplossing: heldere, soms gekleurde vloeistof, waarin een of meer stoffen zijn opgelost. (bv Zeewater: oplossing van zout in water)
 • Legering: mengsel dat je maakt door meerdere metalen samen te smelten. (bv brons: mensel van koper en tin)
 • Gasmengsel: is een mengsel van meerdere gassen. (bv lucht: een mengsel van stikstof, zuurstof en koolstofdioxide)

Slide 8 - Slide


Homogene mengsels
 • Bestanddelen zijn volledig met elkaar vermengd. 
 • Lastig te scheiden. 
 • Oplossing, legering, gasmengsel

Heterogene mengsels
 • Bestanddelen zijn niet goed gemengd. 
 • Gemakkelijk te scheiden
 • Suspensie, emulsie, rook, nevel, schuim 
groepen mengsels

Slide 9 - Slide

Mengsels scheiden
 • Scheiden: het ‘’sorteren’’ van stoffen die zich in een mengsel bevinden.
 • Scheiden gebeurt op grond van verschil in (stof)eigenschappen.
 • Het hangt van de eigenschap af welke scheidingsmethode je het best kunt toepassen.
 • Natuurkundig proces

Slide 10 - Slide

Homogeen mengsel
Heterogeen mengsel
Emulsie
Oplossing
Rook
Legering
Suspensie
Vaste stoffen mengsel
Nevel
Gas mengsel

Slide 11 - Drag question

Sleep het begrip naar de juiste afbeelding.
schuim
emulsie
nevel/mist
suspensie
oplossing
rook

Slide 12 - Drag question

Homogeen mengsel
Heterogeen mengsel

Slide 13 - Drag question

Rook is een mengsel van een                                  stof in een                . 

Schuim is een mengsel van een         
in een                .

Nevel is een mengsel van een                
in een                .

gas
vloeistof
gas
vloeistof
gas
vaste

Slide 14 - Drag question

Maken: 4, 6 t/m 10 (vanaf blz 139)

Slide 15 - Slide

4
 • A en B

Slide 16 - Slide

6
 • a. Heterogeen
 • b. Homogeen
 • c. Suspensie
 • d. Oplossing

Slide 17 - Slide

7
 • Kleur

Slide 18 - Slide

8
 • IJzer wordt gescheiden doordat het magnetisch is, en de rest van het afval niet.

Slide 19 - Slide

9
 • De inhoud van het linker bekerglas is helder: het is een homogeen mengsel.
 • In het rechter bekerglas zie je duidelijk dat er twee stoffen zijn gemengd.
 • Dit is een heterogeen mengsel.

Slide 20 - Slide

10
 • Er is geen sprake van een scheiding. De eerste stof is een zuivere stof (kan je dus niet scheiden). 
 • Dit is een chemische reactie.

Slide 21 - Slide