6.6 Duurzaamheid

BS 6 Duurzaamheid
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

BS 6 Duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Wat is geen oorzaak van klimaatverandering?
A
Versterkt broeikaseffect
B
Broeikaseffect
C
Natuurlijke schommelingen in klimaat
D
Verbranding van fossiele brandstoffen

Slide 2 - Quiz

Wanneer spreek je van klimaatverandering?
A
als de gemiddelde temperatuur in een land in een jaar minimaal 2 graden verschilt met het jaar ervoor
B
als de gemiddelde temperatuur in een land in een jaar minimaal 4 graden verschilt met het jaar ervoor
C
als het weertype in een land gedurende een periode van meerdere jaren verandert
D
als het weertype in een land gedurende een periode van een jaar verandert

Slide 3 - Quiz

Klimaatverandering
=verandering van het weer gedurende meerdere jaren
door versterkt broeikaseffect

Slide 4 - Slide

Thema 6 BS 6.6 Duurzaamheid
Je kunt de ecologische voetafdruk van Nl vergelijken met die van andere landen en de verschillen uitleggen
Je kunt uitleggen wat duurzaamheid is
je kunt aangeven wat duurzame oplossingen voor milieuproblemen in Nederland kunnen zijn

Slide 5 - Slide

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 6 - Slide

Ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte word berekend op basis van jouw levensstijl: jouw consumptie en afval.
Bereken hoe groot jouw ecologische voetafdruk is. Ga naar https://voetafdruktest.wwf.nl/ Doe de test. Maak van de uitslag van de test een screenshot 

Slide 7 - Slide

Ecologische voetafdruk

Slide 8 - Slide

Wat zou je kunnen doen om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen?

Slide 9 - Open question

Hoe zou jij bereidt zijn om jouw ecologische voetafdruk te verminderen?
A
minder warm water gebruiken.
B
openbaar vervoer benutten.
C
koken met seizoensgroenten
D
Anders (eigen ideeën)

Slide 10 - Quiz

Wat is duurzaamheid?
A
Duurzaamheid is een keurmerk
B
Duurzaamheid zegt iets over de kosten van een product
C
Duurzaamheid zegt iets over de levensduur of het productieproces van een product
D
Duurzaamheid zegt iets over hoe lang je een product kunt gebruiken

Slide 11 - Quiz

duurzaamheid
niet meer stoffen uit het milieu halen dan het milieu kan aanvullen
niet meer stoffen toevoegen aan het milieu dan het milieu kan verwerken 

Slide 12 - Slide

Duurzaamheid
duurzaamheid
* Iets is duurzaam als het op korte en op lange termijn niet ten koste gaat van mensen of van de natuur


Slide 13 - Slide

Duurzame energie
Duurzame energie: geen milieuvervuiling, E bron raakt niet op: 
-Biomassa
-Windmolens
-Zonnepanelen
-Waterkracht

Slide 14 - Slide

Biomassa
energie uit E rijke stoffen: uit organisch materiaal:
hout, gft, mest, plantaardige olie
ontstaat ook CO2, maar deze was eerder opgenomen: kringloop
ook geschikt als brandstof: bio-olie en biogas
nadeel: speciaal telen: kost grond en gebruik kunstmest + water

Slide 15 - Slide

De bekendste duurzame bronnen zijn zonne-energie en windenergie. Je kent ze vast van zonnepanelen of windmolens. Zon en wind raken nooit op en zijn daarom duurzaam.

Slide 16 - Slide

Zonne-energie

Zonneboiler (warmt water op) of

 Zonnecollector (wekt elektriciteit op)
Slide 17 - Slide

Maar windmolens zijn niet mooi en geven vaak geluidsoverlast. Bovendien is het niet heel betrouwbaar: je kan de wind niet op commando aan of uit zetten.

Slide 18 - Slide

6.6 begrippen:
ecologische voetafdruk
duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
duurzame energie/biomassa
hergebruik/recycling
stadslandbouw/verticale landbouw
precisielandbouw/kringlooplandbouw/biologische landbouw

Slide 19 - Slide

6.6 
duurzame oplossingen voor milieuproblemen:
1 duurzame energie
2 duurzame grondstoffen
3 duurzame landbouw
4 minder vervuiling
5 minder broeikasgassen

Slide 20 - Slide

Duurzame grondstoffen

Slide 21 - Slide

Fast fashion (goedkope kleding van bijv. H&M, Zara, Primark)
A
Wel duurzaam
B
Niet duurzaam

Slide 22 - Quiz

Aan de slag:

6.6
opdracht 1 t/m 9

Folder inleveren!

Slide 23 - Slide