Ontwikkelingspsychologie deel 2 les 5

1 / 28
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Magister
 • Pak alvast je Methodiek MZ boek erbij

 • Pak alvast je Methodiek MZ werkboek erbij

Slide 2 - Slide

Vandaag
Hoofdstuk 8 
Problemen in de ontwikkeling


Slide 3 - Slide

Terugblik dmv vragen

Slide 4 - Slide

Lege nest syndroom
Midlifecrisis
Menopauze / overgang

Slide 5 - Drag question

Op deze leeftijd begint de lichamelijke achteruitgang
A
25
B
30
C
35
D
40

Slide 6 - Quiz

De leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind krijgt stijgt
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quiz

Vul in:
Gemiddelde leeftijd + reden waarom deze leeftijd stijgt

Slide 8 - Open question

Het overlijden van partner kan traumatisch worden ervaren. Welke uitspraak is juist?
A
Vrouwen hebben meer moeite met verwerken, omdat zij emotioneler zijn dan de man.
B
Vrouwen slagen vaak beter in hun leven opnieuw vorm te geven, omdat zij vaker dan mannen belangrijke vriendschappen hebben
C
Mannen hebben minder snel last van een sociaal isolement, omdat hij het over het algemeen niet zo erg vindt om alleen te zijn

Slide 9 - Quiz

Hoofdstuk 8
Problemen in de ontwikkeling

Slide 10 - Slide

Wat is normaal?
 • Wanneer zindelijk?
 • Wanneer het huis uit?
 • Joep (8) praat niet
 • Mieke (40) kan niet zelfstandig aankleden
 • Timo weet niet meer wat hij gisteren heeft gedaan
Normaal in de MZ
Het gaat om objectieve maatstaven,  niet om wat jij persoonlijk normaal vindt!

Slide 11 - Slide

Risicofactoren;

Factoren die de kans op problemen in de ontwikkeling vergrotenInterne factoren
Factoren die in het kind zelf zitten
Eerste kring factoren
Externe factoren die binnen het gezin/ouders spelen
Omgevingsfactoren
Externe factoren in de omgeving van het kind

Slide 12 - Slide

Interne risicofactor
Eerste kring risicofactor
Omgevings- risicofactor

Slide 13 - Drag question

Risicofactoren
 • Eén risicofactor aanwezig?    >   Even grote kans als andere kinderen om problemen te hebben in ontwikkeling


 • Twee risicofactoren   >    Drie keer zo grote kans als andere kinderen om problemen te hebben in de  ontwikkeling


 • Vier of meer risicofactoren  >   Tien keer zo grote kans als andere kinderen om problemen te hebben in de  ontwikkeling


Slide 14 - Slide

Sociale problematiek


Mensen bevinden zich langdurig in een probleemsituatie, waardoor ze op achterstand staan ten opzichte van andere mensen


Wordt ook wel maatschappelijke problematiek genoemdSlide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Achterstandssituaties

 of kansarm

Kwetsbare ouderen
Kwetsbare doelgroepen

Slide 17 - Slide

Kenmerken sociale problematiek
 1. Maatschappelijk bepaald probleem
 2. Betreft grote groepen in de maatschappij
 3. Vaak (niet altijd) door achterstelling in de maatschappij
 4. Niet makkelijk op te lossen
 5. Problemen vergroten risico op andere problemen
 6. Sociale problematiek ouder is sociale problematiek kind

Slide 18 - Slide

Stelling vragen juist/onjuist 
- Theorie les voor de vakantie (volwassene en oudere)
- Les van vandaag: Problemen in de ontwikkeling

Slide 19 - Slide

De levensevaluatie rond het veertigste levensjaar staat bekend als midlifecrisis
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

De wijsheid van een volwassene ligt aan hoe veel hij gestudeerd heeft
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quiz

In de innerlijke stem van volwassenen klinkt vaak de stem van de ouders nog door.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quiz

Risicofactoren zijn zaken die ALTIJD zorgen voor problemen in de ontwikkeling
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quiz

Moeilijk temperament is een voorbeeld van een kindgebonden risicofactor.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quiz

Sociale problematiek is maatschappelijk bepaald en treft daarom groepen mensen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 25 - Quiz

Sociale problematiek kan gemakkelijk worden opgelost.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 26 - Quiz

Wanneer er twee of meer risicofactoren aanwezig zijn, dan is de kans op problemen in de ontwikkeling van kinderen tien keer groter
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quiz

Verwerkingsvragen


Huiswerk

Maak opdracht 1 t/m 5


Volgende week: laatste theorie les

Over twee weken: oefentoets

Slide 28 - Slide