§1 Vormen van criminaliteit

1 / 34
next
Slide 1: Link
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 135 min

Items in this lesson

Slide 1 - Link

Slide 2 - Link

Slide 3 - Video

3

Slide 4 - Video

                     §1 Vormen van criminaliteit

Slide 5 - Slide

Planning
Les 1: Wat is criminaliteit?

Les 2: Vormen van criminaliteit

Slide 6 - Slide

Leerdoelen
Je leert....
 • wat criminaliteit is.
 • welke vormen van criminaliteit er zijn.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

De afgelopen jaren is de criminaliteit...
Toegenomen
Afgenomen

Slide 9 - Poll

Slide 10 - Slide

Waar denk je aan bij criminaliteit?

Slide 11 - Mind map

Slide 12 - Video

In een samenleving heb je:
 1. Ongeschreven regels: deze staan niet op papier, fatsoensregels. (Bv: niet boeren in een restaurant)
 2. Geschreven regels: deze staan in de wet. (Bv: niet door rood rijden.)

Binnen het thema criminaliteit gaan we het vooral over geschreven regels hebben.


Slide 13 - Slide


Wetten of rechtsregels zijn geschreven regels

Slide 14 - Slide


Fatsoensnormen zijn ongeschreven regels

Slide 15 - Slide

Wat is criminaliteit?
 • Als je een geschreven regel overtreedt, kan je daarvoor gestraft worden. Je pleegt dus eigenlijk criminaliteit.
 • Criminaliteit = door de wet strafbaar gesteld gedrag.
 • Al het strafbare gedrag is te vinden in het Wetboek van Strafrecht.

Slide 16 - Slide

Overtreding vs. misdrijf
Overtreding
Misdrijf
Licht strafbaar feit
Ernstig strafbaar feit
Geen strafblad
Wel strafblad
Max 1 jaar hechtenis in het Huis van Bewaring
Max 30 jaar gevangenisstraf in de gevangenis
Poging tot en medeplichtigheid niet strafbaar
Poging tot en medeplichtigheid wel strafbaar

Slide 17 - Slide

Criminaliteit is:
 • Plaatsgebonden: de regels over wat wel en niet strafbaar is, verschilt per land.

Bv. Homoseksualiteit is in NL wel toegestaan, in Iran is dit strafbaar.


 •  Tijdgebonden: regels over wat wel en niet strafbaar is verschillen per tijd.

Bv. Vroeger was roken in een restaurant niet strafbaar, tegenwoordig wel. 

Slide 18 - Slide

Geschreven regel
Ongeschreven regel
Je belt niet aan de kassa
Je spreekt ouderen aan met u  
Je stopt bij een rood stoplicht
Je gooit geen snoeppapier op straat
Je maakt geen filmopnames van leerlingen en docenten 

Slide 19 - Drag question

Overtreding 
Misdrijf 

Slide 20 - Drag question

Als iemand fatsoensregels overtreedt, noemen we dit                         gedrag. Als je een wet overtreedt, 

dan is dat                               gedrag. Als je niet stopt bij een rood stoplicht, is dat een                            , de politie kan je een bekeuring geven. 
Asociaal
Misdrijf
overtreding
strafbaar
Strafblad
verdachte

Slide 21 - Drag question

Wat is een overtreding

A
een schending van de wet door misbruik van geld
B
een zware schending van de wet
C
een lichte schending van de wet
D
een schending van de wet door misbruik van drugs en tabak

Slide 22 - Quiz

Overtreding of misdrijf?
A
Overtreding
B
Misdrijf

Slide 23 - Quiz

Overtreding of misdrijf?
A
Overtreding
B
Misdrijf

Slide 24 - Quiz

Wat is een misdrijf
A
Ernstige strafbare feiten zoals moord of drugshandel
B
Strafbare feiten die minder erg zijn zoals scooter rijden zonder helm.

Slide 25 - Quiz

Samenvatting (sleep naar de juiste plek)
Bij criminaliteit spreken we over alle misdrijven zoals deze staan beschreven in de wet. Een misdrijf houdt namelijk in dat het gaat om ernstige strafbare feiten. Op het moment dat je opgepakt wordt hiervoor dan zijn er ernstige gevolgen. Het gaat om een verhoor door de politie, zwaardere straffen en een strafblad.      Het is ook tijdsgebonden, omdat spugen vroeger nog strafbaar was en nu alleen asociaal. Het is ook plaatsgebonden, omdat hier wapenbezit strafbaar is en in de VS niet. 

ernstige gevolgen 
criminaliteit
strafblad
misdrijf
tijdsgebonden
plaatsgebonden
proces-verbaal
overtredingen

Slide 26 - Drag question

Geef een voorbeeld van plaatsgebonden criminaliteit

Slide 27 - Open question

Geef een voorbeeld van tijdsgebonden criminaliteit

Slide 28 - Open question

Wat zijn de gevolgen van criminaliteit?

a. Materiële schade: alle schade die in geld uit te drukken is. Bv. Gestolen fiets, kapotgetrapte autospiegel, etc.

b. Immateriële schade: lichamelijk en/of geestelijke schade. Bv. Slapeloze nachten na een inbraak, straatvrees na een beroving.

Slide 29 - Slide


Criminaliteit is een maatschappelijk probleem

Slide 30 - Slide

Waarom? • Veel mensen hebben er last van (emotioneel/materieel)


 • Veel meningen en belangen


 • Politiek probleem

Slide 31 - Slide

criminaliteit
misdrijf
asociaal
materiele schade
overtreding
immatriele schade
alle misdrijven zoals die in de wet staan.
een ernstig strafbaar feit
Gevolgen die je niet in geld kunt uitdrukken
een strafbaar feit dat minder erg is.
schade die je kunt bereken in geld
je houd geen rekening met anderen

Slide 32 - Drag question

Materiële gevolgen
Immateriële gevolgen
Kosten omdat er is ingebroken
Hogere prijzen voor producten en diensten
Gevoel van angst en onveiligheid
Morele verontwaardiging
Gevaar van eigenrichting
Kosten voor bestrijding criminaliteit
Normvervaging

Slide 33 - Drag question

Huiswerk
maken paragraaf 1 van criminaliteit
Slide 34 - Slide