2.7 De opbouw van het laagland

2.7 De opbouw van het laagland


H2 Endogene en exogene processen
Domein Aarde
V5
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 15 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

2.7 De opbouw van het laagland


H2 Endogene en exogene processen
Domein Aarde
V5

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Je kan de cyclus verwering - erosie - sedimentatie uitleggen en verklaren in welk deel van de rivierloop wat voorkomt. 
 • Je kunt de ontstaanswijze van sedimentgesteenten bepalen aan de hand van de kenmerken van het gesteente.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Sedimentatie - Overstromingsvlakte
Benedenloop: vlak -> rivier gaat langzamer stromen
-> Sedimenten worden afgezet/bezinken

 • In rivierbedding: grind
 • Oever: zand
 • Achter de oever: klei

-> ontstaan waterpaslandschap

Slide 5 - Slide

Sedimentatie
Overstromingsvlakten zakken weg/in elkaar
Dus sedimentatie blijft.

Sedimenten worden in elkaar gedrukt: sedimentgesteenten

Slide 6 - Slide

Sedimentgesteente
Grind -> conglomeraat
Zand -> zandsteen
Klei -> schalie -> leisteen
kalkskeletjes/schelpen -> kalksteen

 • Gelaagd
 • Fossielen

Slide 7 - Slide

Einde rivier
Delta                  of               Estuarium

Slide 8 - SlideDelta:
 • stroomsnelheid rivier stopt (door zee)
 • Al het sediment zakt naar de bodem
 • door ophoping ontstaat nieuw land
Estuarium:
 • Hoge stroomsnelheid langs kust, sediment wordt meegenomen

of

 • bij vloed dringt zeewater de rivier in

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Map

Slide 12 - Map

Slide 13 - Map

0

Slide 14 - Video

Opdrachten

Maak 
Hoofdstuk 2
§7

Opdr. 1 t/m 6

Slide 15 - Slide