8.1 - Energiestromen

Hoofdstuk 8
Ecosysteem en evenwicht
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 8
Ecosysteem en evenwicht

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 8 - Ecosysteem en evenwicht
8.1 - Energiestromen (Wk 20)
8.2 - Koolstofkringloop (Wk 21)
8.3 - Stikstofkringloop (Wk 22)
8.4 - Verandering in ecosystemen (Wk 23)
8.5 - Duurzaamheid (Wk 24)

Repetitie H7+8: Wk 25/26

Slide 2 - Slide

Lesplanning
Elke week:
Les 1 - In groepen werken
Les 2 - Klassikale uitleg / werken aan opdrachten

Bij lesuitval: zelfstandig paragraaf doorwerken

Slide 3 - Slide

8.1 - Energiestromen

Slide 4 - Slide

Les 1
In groepen: Lees de tekst van de paragraaf
Bedenk met je groep 2 mogelijke examenvragen.
Mogelijke hulpmiddelen: oude examens, vragen uit het werkboek
Voor volgende les (morgen) mailen naar mij (dmeijer@ichthusdronten.nl)

- 1 Wordbestand met je vragen
- 1 Wordbestand met je antwoorden

Slide 5 - Slide

Les 2
LessonUp klassikaal
Maken opdrachten uit het boek/samenvatting

Slide 6 - Slide

Doelen van deze paragraaf
Je kan uitleggen wat het verschil is tussen een voedselketen, voedselweb en voedselpiramide
Je weet wat het verschil is tussen bruto primaire productie en netto primaire productie
Je kan uitleggen wat wordt bedoeld met een trofisch niveau
Je kan rekenen met voedselconversies en weet wat dit inhoudt
Je weet wat secundaire productie inhoudt
Je kan uitleggen wat producenten, consumenten, reducenten en afvaleters zijn
Je kan uitleggen hoe verstoring van ecosysteem ontstaat en wat het effect is

Slide 7 - Slide

8.1 - Energiestromen

Slide 8 - Slide

Doelen van deze paragraaf
Je kan uitleggen wat het verschil is tussen een voedselketen, voedselweb en voedselpiramide
Je weet wat het verschil is tussen bruto primaire productie en netto primaire productie
Je kan uitleggen wat wordt bedoeld met een trofisch niveau
Je kan rekenen met voedselconversies en weet wat dit inhoudt
Je weet wat secundaire productie inhoudt
Je kan uitleggen wat producenten, consumenten, reducenten en afvaleters zijn
Je kan uitleggen hoe verstoring van ecosysteem ontstaat en wat het effect is

Slide 9 - Slide

Productie
Producenten: Produceren organische stoffen
Bruto primaire productie (BPP)
Netto primaire productie (NPP)
Dissimilatie (D)
NPP = BPP - D

Secundaire productie: bouwstof voor consumenten 1e orde

Slide 10 - Slide

Voedselketens
Elke schakel bevindt zicht op een ander trofisch niveau

Consumenten 3e orde
Consumenten 2e orde
Consumenten 1e orde
Producenten

Slide 11 - Slide

Voer en energie
hoeveel voer is er nodig voor een bepaalde opbrengst?
bijv. 2 kg voer voedt 1 kg eetbare vis
De voedselconversie is dan 2 kg voer : 1 kg vis

Voedselconversie is gunstig bij gefokte dieren: geen energieverlies doordat ze niet hoeven te jagen/vluchten

Slide 12 - Slide

Reducenten
Bacteriën en schimmels
Eten dode organismen/resten

Organische stoffen afgebroken tot anorganische stoffen

Grootste deel opgenomen stoffen wordt gedissimileerd, de rest is bouwstof

Slide 13 - Slide

Biomassa
Drooggewicht = organische stof (biomassa) en mineralen

De biomassa is het gewicht dat bestaat uit energierijke stof

Per voedingsstof kan je berekenen hoeveel energie er in zit
1 gram vet = 38 kJ
1 gram KH = 17 kJ

Slide 14 - Slide

Piramidemodellen
- Piramide van biomassa
- Piramide van aantallen
- Piramide van energie (biomassa omgerekend naar energieinhoud)
- Piramide van productiviteit (Binas 93E2)

Slide 15 - Slide

Voedselpiramide
Voedselpiramide
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 16 - Slide

Verstoring en energie
Toename en afname energie in balans = evenwicht
Verstoring door bijv. snelle afname of toename zorgt voor verstoring

Voorbeeld Victoriameer (blz 272)

Slide 17 - Slide

Vragen

Slide 18 - Slide

Wat is een goede formule voor de relatie tussen BPP en NPP?


A
Dissimilatie= NPP + BBP
B
BBP = NPP – dissimilatie
C
BBP + dissimilatie = NPP
D
BBP = NPP + Dissimilatie

Slide 19 - Quiz

1-I. Juist of onjuist? De bruto primaire productie bij algen is gelijk aan de netto primaire productie min de dissimilatie van de algen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

Wat staat er altijd onderaan de voedselpiramide? En wat bovenaan?
A
Onder: consument 2e orde Boven: consument 1e orde
B
Onder: producent Boven: consument 3e orde
C
Onder: consument 1e orde Boven: producent
D
Onder: producent Boven: consument 1e orde

Slide 21 - Quiz

In de afbeelding staat een voedselpiramide afgebeeld. Is dit een piramide van biomassa of een piramide van aantallen? En bij welke groep kan het organisme in de top van de piramide ingedeeld worden?
A
Het is een piramide van aantallen. Het organisme hoort bij de consumenten
B
Het is een piramide van aantallen. Het organisme hoort bij de producenten.
C
Het is een piramide van biomassa. Het organisme hoort bij de consumenten.
D
Het is een piramide van biomassa. Het organisme hoort bij de producenten.

Slide 22 - Quiz

Wat is de biomassa?
A
Het gewicht van alle organisme in een gebied
B
Het totale gewicht van alle organische stoffen in een organisme
C
De energie die wordt doorgegeven tussen organismes

Slide 23 - Quiz

Wat kan een oorzaak zijn van verstoring in een ecosysteem?

Slide 24 - Open question

Aan het werk
- Gemaakte examenvragen (komen op Magister bij volgende les)
- Vragen uit het boek

Slide 25 - Slide