H11.2 Redoxkoppels

H11.2 Redoxkoppels
1 / 16
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H11.2 Redoxkoppels

Slide 1 - Slide

Leerdoelen Redoxkoppels
Je kunt na afloop van deze les:
 • Binas tabel 48 gebruiken om een redoxreactie op te stellen;
 • door gebruik te maken van de standaardelektrodepotentiaal bepalen of een redoxreactie aflopend is, een evenwicht is of niet verloopt.

Slide 2 - Slide

Welke van de onderstaande stoffen is een oxidator? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Fe
B
Fe2+
C
I-
D
Cl2

Slide 3 - Quiz

Welke van de onderstaande stoffen is een reductor? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Cu
B
Zn
C
Cl-
D
Cu+

Slide 4 - Quiz

Edelheid
 • Hoe edeler een metaal, hoe zwakker het metaal als reductor is.
 • In andere woorden: Hoe edeler een metaal, hoe minder graag dat metaal de elektronen weggeeft.
 • Als het metaal een sterke reductor is, dan is het metaalion een slechte oxidator

Slide 5 - Slide

Redoxkoppel
 • Ag atoom noem je geconjugeerde reductor van de oxidator Ag+ ion.
 • Ag+ ion is weer de geconjugeerde oxidator van het Ag atoom.
 • Ag en Ag+ vormen samen een redoxkoppel Ag+/Ag

Slide 6 - Slide

Redoxkoppel
Redoxkoppel:
Geconjugeerd reductor-oxidator paar.
Reductor en oxidator staan naast elkaar in Binas tabel 48.
Bijvoorbeeld:
 • F2/F-
 • Fe/Fe2+

Slide 7 - Slide

Standaardelektrodepotentiaal
 • Binas tabel 48 staat de SEP uitgedrukt in V0 (Volt).
 • V0 is een maat voor de sterkte van de oxidator.
 • Hoe hoger V0, hoe sterker de oxidator
 • Hoe lager V0, hoe sterker de reductor
 • Sterkste oxidatoren linksboven
 • Sterkste reductoren rechtsonder

Slide 8 - Slide

Wat is de sterkste oxidator?
A
Br2
B
Al3+
C
Pb2+
D
Ag+

Slide 9 - Quiz

Wat is de sterkste reductor?
A
Al
B
Fe2+
C
Cu
D
Au

Slide 10 - Quiz

Standaardelektrodepotentiaal
 • Verschil in V0 bepaalt of en hoe een reactie verloopt 
 • ∆V0 = V0 (OX) - V0 (RED)

Slide 11 - Slide

Stappenplan redoxreactie
 1. Deeltjesinventarisatie: Let op opgeloste zouten en dergelijke
 2. Binas tabel 48: sterkste OX en sterkste RED
 3. ∆V0 bepalen: aflopend, evenwicht of niet?
 4. Halfreacties en totaalreactie
 5. Controle: Geen neerslag nog erbij?

Slide 12 - Slide

Voorbeeld redoxreactie opstellen
 • Een staafje kobalt in een oplossing van koper(II)chloride 
 • Stap 1: Co (s), Cu2+ (aq), Cl- (aq) en H2O (l)
 • Stap 2: Sterkste OX: Cu2+ en sterkste RED: Co
 • Stap 3: ∆V0 = V0(OX) - V0 (RED) = 0,34 --0,28 = 0,62 is aflopend
 • Stap 4: Halfreactie OX:   Cu2+ + 2e- -> Cu(s)
 • Stap 4: Halfreactie RED: Co(s)            -> Co2+ + 2e-
 • Stap 4: Totaalreactie:      Co(s) + Cu2+ -> Cu(s) + Co2+
 • Stap 5:  Controle: Geen neerslag tussen Cu2+ en Cl-. Lading- en massabalans klopt

Slide 13 - Slide

Stel de redoxreactie op van:
Al (s) + ZnCl2-oplossing

Slide 14 - Open question

Voorbeeld redoxreactie opstellen
 • Een staafje aluminium in een zinkchloride-oplossing
 • Stap 1: Al (s), Zn2+ (aq), Cl- (aq) en H2O (l)
 • Stap 2: Sterkste OX: Zn2+ en sterkste RED: Al
 • Stap 3: ∆V0 = V0(OX) - V0 (RED) = -0,76 --1,66 = 0,90 is aflopend
 • Stap 4: Halfreactie OX:   Zn2+ + 2e- -> Zn(s)               (x3)
 • Stap 4: Halfreactie RED: Al(s)            -> Al3+ + 3e-       (x2)
 • Stap 4: Totaalreactie:      2 Al(s) + 3 Zn2+ -> 3 Zn(s) + 2Al3+
 • Stap 5:  Controle: Geen neerslag tussen Al3+ en Cl-. Lading- en massabalans klopt

Slide 15 - Slide

Opdrachten om te maken deze week
Maak de volgende opdrachten:
Lees HS11.2 (blz. 123-127)
Maak de vragen 11 t/m 20 (blz. 128-129)
Kijk de opdrachten goed na, wanneer je ze gemaakt hebt.
Maak een notitie van de vragen die je niet snapte of waarvan je meer uitleg wil hebben.
Stel deze vragen de volgende les.

Slide 16 - Slide