V5 T4 B2: DNA-replicatie

DNA replicatie
1 / 34
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

DNA replicatie

Slide 1 - Slide


De kegelsilene is een anjer die voorkomt in Europa en Azië. De kegelsilene heeft mitochondriën met daarin ringvormig DNA van 11 300 000 basenparen lang.
Welke kegelsileneplant(en) kunnen mtDNA doorgeven aan wie?

Twee antwoorden zijn juist.
Silene
A
de moederplant aan de dochter
B
de moederplant aan de zoon
C
de vaderplant aan de dochter
D
de vaderplant aan de zoon

Slide 2 - Quiz

Aan welke kant van het DNA molecuul bevindt zich het 5' uiteinde?
A
Bij B en D
B
Bij A en D
C
Bij A en C
D
Bij C en D

Slide 3 - Quiz

Voor dubbelstrengs DNA geldt de volgende verhouding:
1. A/G
2. C/T
3. C/G
4. (A+C)/(G+T)
5. (A+G)/(C+T)
6. (A+T)/(G+C). Welke verhoudingen zijn gelijk aan 1 ?
A
1 en 2
B
4 en 6
C
3, 4 en 5
D
1, 4 en 5

Slide 4 - Quiz

Het erfelijk materiaal in virussen is heel verschillend. Dit virus komt voor in varianten met enkel- en met dubbelstrengs DNA. Het erfelijk materiaal van een bepaald virus heeft de volgende samenstelling van stikstofbasen:
cytosine = 19%, adenine = 25%, thymine = 33% en guanine = 23%.
Kan men op grond van deze gegevens bepalen wat voor erfelijk materiaal het is? Zo ja, welke vorm is het?
A
Ja, het is dubbelstrengs DNA
B
Ja, het is enkelstrengs DNA
C
Ja, het is zowel enkelstrengs als dubbelstrengs DNA
D
Nee, is niet te bepalen

Slide 5 - Quiz

In welk deel van de celcyclus vind DNA replicatie plaats?
A
G1 fase
B
G2 fase
C
S fase
D
M fase

Slide 6 - Quiz

DNA-replicatie

Slide 7 - Slide

Lesdoelen
 • Je kunt beschrijven hoe DNA replicatie plaatsvindt
 • Je kunt uitleggen op welke manier de basenvolgorde kan worden bepaald.
 • Je kunt uitleggen hoe met een bekende basenvolgorde DNA-analyse uit te voeren en verwantschap aan te tonen.
 • Je kunt uitleggen hoe de techniek PCR ontwikkeld is op basis van replicatie

Slide 8 - Slide

DNA- replicatie (=verdubbeling)
Een replica maken, een exacte kopie.
Nodig voor de celdeling -> 2 exact dezelfde kernen.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Bouwstenen van replicatie
dGTP
dTTP
dCTP

Slide 12 - Slide

71D

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

 1. De replicatie start bij een replicatie startpunt
 2. Helicase verbreekt de waterstofbruggen --> DNA strengen uit elkaar. Er ontstaat een replicatiebel. 
 3. single strand binding proteins (SSBP's) voorkomen dat het DNA weer dubbelstrengs wordt.
 4. Primase maakt korte RNA primers die functioneren als startpunt van DNA polymerase
 5. DNA polymerase bindt een primer en verlengd deze aan de 3' uiteinde. Langs de leidende streng kan de replicatie onafgebroken doorgaan. Langs de volgende streng worden telkens korte stukken DNA gemaakt, de Okazaki-fragmenten.
 6. RNA primers worden vervangen door DNA nucleotiden
 7. Ligase verbindt alle Okazaki-fragmenten aan elkaar.
DNA replicatie

Slide 15 - Slide

1. De replicatie start bij een replicatie startpunt
2. Helicase verbreekt de waterstofbruggen --> DNA strengen uit elkaar. Er ontstaat een replicatiebel. 

Slide 16 - Slide

3. single strand binding proteins (SSBP's) voorkomen dat het DNA weer dubbelstrengs wordt.
4. Primase maakt korte RNA primers die functioneren als startpunt van DNA polymerase
5. DNA polymerase bindt een primer en verlengd deze aan de 3' uiteinde. Leesrichting 3' --> 5'. Maak richting van 5' --> 3'.

Slide 17 - Slide

5. DNA polymerase bindt een primer en verlengd deze aan de 3' uiteinde. 
- Langs de leidende streng kan de replicatie onafgebroken doorgaan. 
- Langs de volgende streng worden telkens korte stukken DNA gemaakt, de Okazaki-fragmenten.

Slide 18 - Slide

6. RNA primers worden vervangen door DNA nucleotiden
7. Ligase verbindt alle DNA fragmenten aan elkaar.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Telomeren
 • Korter na elke celdeling, 
 • Niet-coderend repetitief DNA (TTAGGG) --> dus er worden geen genen beschadigd
 • Te kort -> cel kan niet meer delen en ondergaat apoptose (celdood)

Waarom worden ze korter?
 • RNA primer verwijderd, geen 3' uiteinde, DNA-polymerase kan uiteinde volgende streng niet repliceren

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

0

Slide 25 - Video

Hoe heet het enzym dat nodig is om nieuwe nucleotiden in te bouwen in een DNA molecuul?
A
DNA-synthase
B
DNA-polymerase
C
DNA-helicase
D
DNA-fantastase

Slide 26 - Quiz

DNA helicase is het enzym dat...
A
zal zorgen voor de ontwinding van DNA
B
breekt de DNA keten open
C
houdt de DNA keten open
D
het DNA verdubbelt

Slide 27 - Quiz

Zie plaatje: Hoe noemen we de met 'b' aangegeven lijn van het DNA?
A
Okazaki fragment
B
Volgende streng
C
DNA polymerase III
D
Leidende streng

Slide 28 - Quiz

Wat doet DNA-ligase?
A
De DNA ketens uit elkaar halen
B
De Okazaki fragmenten aan elkaar koppelen
C
Nieuwe nucleotiden inbouwen
D
Startpunt van replicatie

Slide 29 - Quiz

Doelstelling 10, vraag 1
-Bep zegt dat DNA-replicatie plaatsvindt tijdens de interfase.
-Pieter zegt dat na DNA-replicatie een chromosoom uit twee chromatiden bestaat.
Wie heeft (hebben) gelijk?
A
Geen van beiden
B
Alleen Bep
C
Alleen Pieter
D
Beiden

Slide 30 - Quiz

Wat is niet waar over het telomeer?
A
Celdeling is beperkt door de lengte van telomeren
B
De telomeerlengte kan verlengen tijdens het leven.
C
Een telomeer bevat geen coderend DNA
D
Een telomeer is een deel waarin repetitief DNA ligt.

Slide 31 - Quiz

Prokaryoten hebben geen telomeren. Leg uit waarom dat zo is.

Slide 32 - Open question

vraag 8

Slide 33 - Slide

Huiswerk 
- lees 4.2 DNA replicatie 
- bekijk binas 71M
- maak opdracht 6 t/m 9
timer
5:00

Slide 34 - Slide