Het microscopisch beeld van de nieren

Het microscopisch beeld van de nieren 
De nieren van buiten naar binnen
Het microscopisch beeld van de nieren 
1 / 41
next
Slide 1: Slide
PathologieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Het microscopisch beeld van de nieren 
De nieren van buiten naar binnen
Het microscopisch beeld van de nieren 

Slide 1 - Slide

Terug naar vorige les: hoe heten de twee grote onderdelen van de nier?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

In de nier zitten ongeveer 1 miljoen nefronen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Vorige keer hebben we de bloedvaten bekeken van de nier. Er zijn grotere bloedvaten maar er zijn ook twee capillairen systemen. Deze bevinden zich rond de nefron.
A
Het capillair netwerk van de glomeruli en de peritubulaire capillairen
B
Het capillair netwerk van de someruli en de intratubulaire capillairen
C
Het capillair netwerk van de lomeruli en de intertubulaire capillairen
D
Het capillair netwerk van nomeruli en de extratubulaire capillairen

Slide 7 - Quiz

Glomerulaire filtratie = 1ste capillaire netwerk 
peritubulaire capillairen= 2de capillaire netwerk

Slide 8 - Slide

Deze 2 capillairen systemen kun je niet wegdenken van de primaire taak van de nier. Welke taak is dat?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

 De route van voorurine
Kapsel van Bowman
Proximale tubulus (buis)
Lis van Henle
Distale tubulus (buis)
Verzamelbuis
Verzamelbuis
Nierkelk, nierbekken, urineleider, blaas, urinebuis

Het microscopische beeld van de nier o.b.v.

Slide 11 - Slide

Kapsel van Bowman
Proximale tubulus (buis)
Lis van Henle
Distale tubulus (buis)
Verzamelbuis
A
B
C
D
E

Slide 12 - Slide

Kapsel van Bowman

Slide 13 - Slide

Waar bevindt zich de
kapsel van bowman?

A
B
A
Cortex (schors)
B
Medulla (merg)

Slide 14 - Quiz

Welke delen in schors ?

Slide 15 - Slide

vasculaire pool en urinaire pool 
Lichaampje van Malpighi
Glomerulus
Kapsel van Bowman

Slide 16 - Slide

Lichaampje van Malpighi:
Kapsel van Bowman (nierkapseltje)
       Éénlagig plaveiselepitheel
Glomerulus (kluwe haarvaten)
       Aanvoerend slagadertje
       Afvoerend slagadertje

Slide 17 - Slide

Eénlagig plaveiselcelepitheel

- één cellaag 
- grote platte cellen met ronde celkern
- in direct contact met het onderliggende basaal membraan
- bekleding van de lichaamsholten, bloed- en lymfevaten, hart en luchtwegen
- dunne laag heeft fysiologische voordeel van snellere absorptie
            Dit is belangrijk op plaatsen waar een grote doorlaatbaarheid                  nodig is van vloeistoffen en gassen (longen, spijsverteringstelsel              en nieren). 
Basaal membraan, 

Belangrijk voor verankering en structuur voor omliggende celstructuren.
Is daarnaast ook een beschermende barrière tegen vreemde/schadelijke stoffen.

Slide 18 - Slide

Eénlagig plaveiselcelepitheel

Slide 19 - Slide

Eénlagig plaveiselcelepitheel
= parietaal vlak v. Kapsel van Bowman
Visceraal vlak van Kapsel van Bowman
Hier liggen de podocyten
Kapselruimte
HIer komt het filtraat in terecht. 
visceraal versus parietaal
 visceraal is het deel van een structuur dat contact maakt met de ingewanden
pariëtaal is het deel van die structuur dat gehecht is aan de lichaamswand
Vb. longvlies heeft een deel dat aan de longen gehecht is (=visceraal) en een deel dat aan de ribbenkast is gehecht (=parietaal)

Slide 20 - Slide

Glomerulaire filtratie barrière 
Vormt de barrière van het bloed en de urinaire ruimte
1. Endotheel cellaag
2.Glomerulair basaal membraan
3. Podocyten

Slide 21 - Slide

1. Endotheelcellen 
aan de binnenkant van de glomerulaire capillairen 
meer permeabel voor plasma water en opgeloste stoffen dan bv. capillairen van de skeletspieren
niet voor Rode/witte bloedcellen bloedplaatjes
hebben relatief grote poriën = FENESTRA = 1ste filtratie barrière
1

Slide 22 - Slide

2. Glomerulair basaal membraan
volgt meteen op de endotheel laag
= glycoproteïnen. 
2
 = Negatief geladen en dik
laten kleine ionen of negatief geladen 
moleculen en vloeistof door 

grote moleculen en positief geladen 
moleculen, zoals eiwitten, worden
vastgehouden

Slide 23 - Slide

3. Podocyten
volgt meteen op het glomerulair basaal membraan
3
Gevormd als een octopus rond de capillairen
3
3
Elke vinger = een verlenging van cytoplasma = 'foot proces' 
tussen vingers = filtratie spleet
zorgen ervoor dat plasma eiwitten 
niet in urine komen

Slide 24 - Slide

Eénlagig plaveiselcelepitheel
= parietaal vlak v. Kapsel van Bowman
Podocyten
Visceraal vlak van Kapsel van Bowman

Kapselruimte
HIer komt het filtraat in terecht. 

Slide 25 - Slide

Bloed wordt gefilterd door de Glomerulaire filtratie barrière in het Lichaampje van Malpighi. Het gaat door een barrière bestaande uit ... onderdelen?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 26 - Quiz

Ultrafiltraat=

Het filtraat dat doorheen de Glomerulaire filtratie barrière (1,2 en 3) heen gaat en in het Kapsel van Bowman terecht komt

Slide 27 - Slide

Wat kan men nog meer waarnemen op een microscopisch preparaat ?
ter hoogte van het lichaampje van Lichaampje van Malpighi
wat je ziet is afhankelijk van hoe je de coupe snijdt. 

Slide 28 - Slide

Andere kleuring: 
Ter info: toluïdine blauw
Capillairtje van de glomerulus
De coupe is zo gesneden dat je het binnenste ziet van een capillairtje
Endotheel cel
1 ste deel van de glomerulaire filtratie barriere. Deze cellaag bevat porien genaamd fenestra. Door deze porien kan plasma water en opgeloste stoffen. Rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes kunnnen hier niet doorheen. Deze verlaten de glomerulus weer via het afvoerend slagadertje (efferente arteriole).
Rode bloedcellen
Bevinden zich in de capillairtjes van de glomerulus. Deze kunnen niet door de porien van de endotheelcellen.
klik op de duimspijkers
Podocyten
3de deel van de glomerulaire filtratie barriere. Deze epitheelcellaag (ja het zijn een soort epitheelcellen) zorgen ervoor dat plasma eiwitten niet uit het bloed gefilterd worden. Deze zijn namelijk kostbaar voor het lichaam. Een heel kleine hoeveelheid komt toch in de voor urine terecht, maar word later in de nier buisjes gereabsorbeerd in het bloed. 
Mesangium
Deze bestaat uit mesangiale cellen en matrix. Het heeft als primaire functie om 'afval' uit het filtraat te houden. Een soort zeef dus. 
Bij kleuring zijn ze altijd donkerder dan de podocyten.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Wat vormt de barrière tussen het
bloed en de urinaire ruimte?

Slide 31 - Open question

Welke cellen kom je niet tegen als je naar het lichaampje van Malpighi kijkt?
A
éénlagig plaveiselcelepitheel
B
podocyten
C
endotheel cellen
D
kubisch epitheel

Slide 32 - Quiz

Er wordt 180 liter glomerulaire ultrafiltraat geproduceerd per dag. Toch plassen we geen 180 liter per dag uit (gelukkig!)

Slide 33 - Slide

180 l --> 1-2 l urine

Slide 34 - Mind map

RE-ABSORPTIE 
OF TERUG RESORPTIE 
= Het opnieuw opnemen van nuttige stoffen in het bloed

Slide 35 - Slide

Proximale tubulus (PT)
wordt omgeven door de peritubulaire capillairtjes


Reabsorptie van zout, water en andere stoffen die het lichaam nodig heeft 

ongeveer 65%--> vasculair systeem

Slide 36 - Slide

Maar 
het filtraat in de PT is isotoon tov het plasma in de peritubulaire capillairen 

Slide 37 - Slide

Het filtraat in de PT is isotoon tov het plasma in de peritubulaire capillairtjes (ptc). Wat wil dit zeggen?
A
Dat de concentratie opgeloste stoffen in de PT hetzelfde is als die van ptc
B
Dat de concentratie opgeloste stoffen in de PT hoger is als die van ptc
C
Dat de concentratie opgeloste stoffen in de PT lager is als die van ptc
D
geen van allen

Slide 38 - Quiz

0

Slide 39 - Video

Isotoon t.o.v. plasma hoe kan er dan reabsorptie (OSMOSE EN DIFFUSIE) naar de capillairtjes plaatsvinden?

Slide 40 - Slide

Reabsorptie
Proximale tubulus
Peritubulaire capillair
1. actief transport Na/K pomp
2. elektrische gradiënt  (Cl-)
3. osmose gradiënt

Slide 41 - Slide