Week 8 - Les 1

Week 8: Lesson 1
 • What did we do last lesson? 
What have we done so far? & How to prepare for SE 3? / Reading Theme: Human Body, Sports & Achievements + Citeervragen Stappenplan

 • What will we do this lesson?
 1. Check understanding: everything we've had so far
 2. Prepare yourself for SE week
 3. CITO Kijk-Luistervaardigheid 
Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it
- You know what to do when answering different kinds of questions in exam texts
- You practise reading focused on theme Technology
1 / 16
next
Slide 1: Slide
OnderwijswetenschappenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Week 8: Lesson 1
 • What did we do last lesson? 
What have we done so far? & How to prepare for SE 3? / Reading Theme: Human Body, Sports & Achievements + Citeervragen Stappenplan

 • What will we do this lesson?
 1. Check understanding: everything we've had so far
 2. Prepare yourself for SE week
 3. CITO Kijk-Luistervaardigheid 
Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it
- You know what to do when answering different kinds of questions in exam texts
- You practise reading focused on theme Technology

Slide 1 - Slide

positive
negative
advantage
harmful
suffer
support
progress
solution
risk
encourage
useful
to blame
complaint
decrease
fortunately
wealth
reassure
to abuse
opportunity
improve
suffer

Slide 2 - Drag question

Reading Skills: Meerkeuze vragen - Stappenplan
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Lees de vraag - zonder de antwoord opties 
Lees de tekst & bedenk zelf wat het antwoord zou kunnen zijn
Bekijk de titel - plaatje, bedenk: waar gaat de tekst over?
Lees de antwoordopties & bedenk welk antwoord het beste past bij de tekst

Slide 3 - Drag question

He passed the test, ______the fact he didn't study at all.
A
and
B
despite
C
for instance
D
resulting from

Slide 4 - Quiz

Wat is de functie van "however"?
A
opsomming / uitbreiding
B
tegenstelling
C
chronologisch
D
oorzaak/reden/gevolg

Slide 5 - Quiz

Reading Skills: Open vragen - Stappenplan
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Lees de vraag - Je moet op zoek naar specifieke informatie
Ga op zoek naar waar je moet lezen in de tekst. Streep signaalwoorden aan - daar staat vaak het antwoord in de buurt
Bekijk de titel - plaatje, bedenk: waar gaat de tekst over?
Formuleer je antwoord. Wees daarbij heel duidelijk en haal je info alleen uit de tekst.

Slide 6 - Drag question

Open Vragen beantwoorde:
Welk antwoord op de vraag is het best?

Vraag: Waardoor is de brand onstaan?
A
Antw: gaslek
B
Antw: door een gaslek
C
Antw: de brand is ontstaan door een gaslek

Slide 7 - Quiz


Open vragen beantwoord je in:
A
Het Nederlands
B
Het Engels
C
Nederlands, maar je mag Engelse woorden opschrijven uit de tekst
D
Engels, maar je moet in het Nederlands extra uitleg geven

Slide 8 - Quiz

Reading Skills: Gatenteksten - Stappenplan
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Lees door de antwoord opties - vertaal degene die je niet kent!
Lees de tekst - start altijd met alinea 1, lees tot 2 zinnen na het gat
Bekijk de titel - plaatje, bedenk: waar gaat de tekst over?
Kies welk antwoord het beste past bij de tekst

Slide 9 - Drag question


Citeervragen beantwoord je in:
A
Het Nederlands
B
Het Engels
C
Nederlands, maar je mag Engelse woorden opschrijven uit de tekst
D
Engels, maar je moet in het Nederlands extra uitleg geven

Slide 10 - Quiz

Reading Skills: Juist/Onjuist vragen - Stappenplan
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Lees de eerste bewering - zoek per bewering 3 kernwoorden
Kom je 1 van de beweringen tegen? Streep aan in de tekst.
Bekijk de titel - plaatje, bedenk: waar gaat de tekst over?
Kloppen alle elementen uit de bewering? Dan is het juist.

Slide 11 - Drag question

How to prepare for your 2 SE's?
1 = Reading (exam texts) 
2 = CITO KLV (listening)
 • Know reading topics & stappenplannen van soorten examenvragen:
1. Animals                                              Multiple-choice questions, p. 18+19        
2. Holiday & Travel                             Open questions                        p. 30       
3. Society & Environment              Gap texts                                      p. 38           
4. Children & Education                  Juist/Onjuist                               p. 47     
5. Human Body, Sports & Ach.     Citeervragen                              p. 55
 • Practise with texts: overgebleven teksten in werkboek              (nakijkbladen staan in SOM, vak 
 • Linking Words: study linking words list, page 13-14                                                 Engels, bestanden)
 • Exam Vocabulary: study words lists 1-3, page 8-10
 • CITO Kijk-Luistervaardigheid: practise online via link in SOM (vak Engels, bestanden)


Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it

Slide 12 - Slide

Preparation for testweek
Reading Topic 6: Technology
Do text 1 'Kettler Hybritech Electric bicyles...' - p. 64
Do text 2 'Young Adults disconnecting with...' - p. 65-67
Do text 3 'Robots bring sunshine to the elderly' - p. 68-69

Finished?
 • Linking Words: study linking words list, page 13-14
 • Exam Vocabulary: study words lists 1-3, page 8-10
 • CITO Kijk-Luistervaardigheid: practise online via Woots


Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it
- You know what to do when answering different kinds of questions in exam texts
- You practise reading focused on theme Technology

Slide 13 - Slide

Reading Topic 6: 
Technology


text 1 'Kettler Hybritech Electric bicyles...' - p. 64

1 juist
2 juist
3 onjuist
4 juist

Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it
- You know what to do when answering different kinds of questions in exam texts
- You practise reading focused on theme Technology

Slide 14 - Slide

Reading Topic 6: 
Technology


text 2 'Young Adults disconnecting with...' - p. 65-67

1. (these) stalwarts                     6. (alinea) 2
2. B                                                     7. C
3. A
4. D
5. D


Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it
- You know what to do when answering different kinds of questions in exam texts
- You practise reading focused on theme Technology

Slide 15 - Slide

Reading Topic 6: 
Technology


text 3 'Robots bring sunshine to the elderly' - p. 68-69
1. B
2. indien vier goed 2 / indien drie goed 1 / twee of minder goed 0 punten
1 - niet             3 - wel
2 - niet            4 - niet

3.  C
4. These humanoids (alinea 1) Opmerking: Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of de juiste zin op een andere manier is aangewezen


Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it
- You know what to do when answering different kinds of questions in exam texts
- You practise reading focused on theme Technology

Slide 16 - Slide