Week 7 - Les 1 & 2

Week 7: Lesson 2
 • What did we do last lesson? 
Use of Linking Words / Reading Theme: Children & Education - Juist/Onjuist vragen / Listening Skills Cito
 • What will we do this lesson?
 1. Reading Theme: Children & Education
 2. Veelvoorkomende formuleringen in meerkeuzevragen
 3. Quiz on important words in exam texts
Goals:
- You know what to do when answering 'juist-onjuist vragen' in exam texts
- You practise reading focused on theme Children & Education
1 / 13
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Week 7: Lesson 2
 • What did we do last lesson? 
Use of Linking Words / Reading Theme: Children & Education - Juist/Onjuist vragen / Listening Skills Cito
 • What will we do this lesson?
 1. Reading Theme: Children & Education
 2. Veelvoorkomende formuleringen in meerkeuzevragen
 3. Quiz on important words in exam texts
Goals:
- You know what to do when answering 'juist-onjuist vragen' in exam texts
- You practise reading focused on theme Children & Education

Slide 1 - Slide

Juist/Onjuist vragen:
What is an important tip from last lesson?
(or) What is important in finding your answer?

Slide 2 - Open question

Reading Skills: Juist/Onjuist vragen - Stappenplan
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Lees de eerste bewering - zoek per bewering 3 kernwoorden
Kom je 1 van de beweringen tegen? Streep aan in de tekst.
Bekijk de titel - plaatje, bedenk: waar gaat de tekst over?
Kloppen alle elementen uit de bewering? Dan is het juist.

Slide 3 - Drag question

What have we done so far?
 • Reading Topics & sorts of questions:
1. Animals                                              Multiple-choice questions               
2. Holiday & Travel                             Open questions                                 
3. Society & Environment              Gap texts                                                
4. Children & Education                  Juist/Onjuist                                        
 • Linking Words - its importance
 • Exam Vocabulary
 • CITO Kijk-Luistervaardigheid


Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it

Slide 4 - Slide

What will we do in class?
 • Before testweek:
Reading theme Human Body, Sports & Achievements + citeervragen
CITO KLV practise
 • After testweek:
Lesson 1 = SE CITO KLV 
Lesson 2 = Exam practise 
Reading theme Technology + all sorts of questions
Lesson 3 = Exam practise 


Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it

Slide 5 - Slide

How to prepare for your 2 SE's?
1 = Reading (exam texts) 
2 = CITO KLV (listening)
 • Know reading topics & stappenplannen van soorten examenvragen:
1. Animals                                              Multiple-choice questions, p. 18+19        
2. Holiday & Travel                             Open questions                        p. 30       
3. Society & Environment              Gap texts                                      p. 38           
4. Children & Education                  Juist/Onjuist                               p. 47     
5. Human Body, Sports & Ach.     Citeervragen                              p. 55
 • Practise with texts: overgebleven teksten in werkboek              (nakijkbladen staan in SOM, vak 
 • Linking Words: study linking words list, page 13-14                                                 Engels, bestanden)
 • Exam Vocabulary: study words lists 1-3, page 8-10
 • CITO Kijk-Luistervaardigheid: practise online via link in SOM (vak Engels, bestanden)


Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it

Slide 6 - Slide

Reading Theme: 
Human Body, Sports 
& Achievements

Read through topic & stappenplan together, p. 55

Startup exercise - 5 minutes
Do text 1 'Are all ultrarunners crazy?', p. 56
Finished? Start working on text 2, p. 57+58
Goals:
- You know what to do when answering 'citeervragen' in exam texts
- You practise reading focused on theme Human Body, Sports & Achievements

Slide 7 - Slide

Reading Theme: 
Human Body, Sports 
& Achievements

Text 1 'Are all ultrarunners crazy?'
Het antwoord op deze vraag is 'ja'. Citeer (= schrijf over uit de tekst) het deel van de zin waaruit dit antwoord blijkt.

antwoord:
Ja, ' ..a streak of madness fuels all the runners.'Goals:
- You know what to do when answering 'citeervragen' in exam texts
- You practise reading focused on theme Human Body, Sports & Achievements

Slide 8 - Slide

Preparation for testweek
Human Body, Sports & Ach. - Citeervragen       
Do text 2 'Hang on to your skeleton' - p. 57-59
Do text 3 'I walked the length of the USA' - p. 60
Do text 4 'Slow TV: Would you watch seven hours of knitting?' - p. 61-62

Finished?
 • Linking Words: study linking words list, page 13-14
 • Exam Vocabulary: study words lists 1-3, page 8-10
 • CITO Kijk-Luistervaardigheid: practise online via SOM


Goals:
- You know what the SE's will be about and how to prepare for it
- You know what to do when answering 'citeervragen' in exam texts
- You practise reading focused on theme Human Body, Sports & Achievements

Slide 9 - Slide

Reading Theme: 
Human Body, Sports 
& Achievements
Text 2: Hang on to your skeleton
1. E
2. D
3. A
4. A
5. het is een gevaarlijke sport
6. A
7. omdat ze het eng vindt op de skeleton
8. B

Goals:
- You know what to do when answering 'citeervragen' in exam texts
- You practise reading focused on theme Human Body, Sports & Achievements

Slide 10 - Slide

Reading Theme: 
Human Body, Sports 
& Achievements

Text 3: I walked the length of the USA
1.      B
2.     1 - juist
        2 - juist
        3 - onjuist
        4 - onjuist

Goals:
- You know what to do when answering 'citeervragen' in exam texts
- You practise reading focused on theme Human Body, Sports & Achievements

Slide 11 - Slide

Reading Theme: 
Human Body, Sports 
& Achievements

Tekst 4: Slow TV
1. B
2. A
3. appeal
4. C
5. A


Goals:
- You know what to do when answering 'citeervragen' in exam texts
- You practise reading focused on theme Human Body, Sports & Achievements

Slide 12 - Slide

Veelvoorkomende formuleringen
in meerkeuzevragen, p. 19

In pairs 
Mix & Match exercise
Deel 1 - 3 minutes
Deel 2 - 3 minutes

Finished?
Lees samen door het Stappenplan: meerkeuze vragen heen van blz. 18

Goals:
- You know what to do when answering 'juist-onjuist vragen' in exam texts
- You practise reading focused on theme Children & Education

Slide 13 - Slide