Clase 11. Unidad 3 Gramática

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Empezamos en....
Martes,  16 de noviembre de 2021
timer
1:00
1 / 26
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

¡Bienvenidos chicos y chicas!
Empezamos en....
Martes,  16 de noviembre de 2021
timer
1:00

Slide 1 - Slide

¿Qué vamos a hacer hoy?
  1. SomToday
  2. Objetivos unidad 3
  3. PO. Spreekvaardigheid uitleg
  4. Seguimos con la unidad 3. Gramática
  5. ¡A trabajar!
  6. Final de la clase. ¿Qué has aprendido hoy?

Slide 2 - Slide

Aan het einde van unidad 3:
-    ik kan over mijn leven (in het verleden tijd) vertellen.
-    ik kan vragen stellen over iemands leven/biografie.
-    ik kan ww op ar/er/ir in de verleden tijd vervoegen (indefinido)

Slide 3 - Slide

Unidad 3 Gramática
Verleden tijd: indefinido
1) regelmatige uitgangen
2) wederkerende werkwoorden
3) onregelmatige werkwoorden
4) gebruik + signaalwoorden

Slide 4 - Slide

Verleden tijd: indefinido
hablar
comer
escribir
yo
hablé
comí
escribí
hablaste
comiste
escribiste
él/ella/usted
habló
com
escrib
nosotros
hablamos
comimos
escribimos
vosotros
hablasteis
comisteis
escribisteis
ellos/ellas/ustedes
hablaron
comieron
escribieron

Slide 5 - Slide

Indefinido
Regelmatig

Slide 6 - Slide

Vervoeging regelmatige werkwoorden

Slide 7 - Slide

Vul de juiste vorm van de regelmatige indefinido in:
¿Qué ....................... (comer, tú) ayer?

Slide 8 - Open question

Vul de juiste vorm van de regelmatige indefinido in:
El año pasado mis abuelos.............a París (viajar).

Slide 9 - Open question

Vul de juiste vorm van de regelmatige indefinido in:
Ayer................. una carta de Juan (recibir-nosotros).

Slide 10 - Open question

Vul de juiste vorm van de regelmatige indefinido in:
Vosotros.....................paella el domingo. (comer)

Slide 11 - Open question

Vul de juiste vorm van de regelmatige indefinido in:
La selección española de fútbol............el mundial de fútbol en 2010. (ganar)

Slide 12 - Open question

Vul de juiste vorm van de regelmatige indefinido in:
El año pasado...................a Cuba de vacaciones.(ella-viajar)

Slide 13 - Open question

Vergeet niet de Wedekerende werkwoorden:

 


Ducharse: 
me duché, te duchaste, se duchó…

Slide 14 - Slide

Onregelmatige ww 

Slide 15 - Slide

Er zijn twee werkwoorden die geheel onregelmatig zijn:
Ir/ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron.
Dar: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron.


¡OJO! De vervoegingen van de werkwoorden ‘ir’ en ‘ser’ zijn in de indefinido hetzelfde. ‘fui’ kan dan ‘ik ging’ , maar ook ‘ik was’ betekenen.


Slide 16 - Slide

INDEFINIDO 
De indefinido wordt gebruikt voor gebeurtenissen die op een bepaald moment in het verleden plaatsvonden. Deze gebeurtenissen/acties zijn afgesloten en hebben voor de spreker geen verband met het heden. 

Ayer hablé con mi abuelo sobre las clases en línea. 
Gisteren praatte ik met mijn opa over de online lessen. 
Ik heb gisteren met mijn opa over de online lessen gesproken. 

Slide 17 - Slide

Pretérito indefinido
Ayer jugamos al fútbol con nuestros amigos.
La semana pasada aprendí mucho en la clase de español.
En julio volvió a su casa.
Hace cinco meses gané un premio de literatura.
El verano pasado...
En 2002....
Hace un año...

Slide 18 - Slide

Indefinido (signaalwoorden)

- ayer, anteayer, anoche
- la semana pasada
- el año/mes/verano pasado
- el otro día, el lunes, el martes
- hace 1,2,3 día(s) /semana(s) / un año
- data: en 1946, el 14 de febrero
- en marzo... en navidades...
- aquel día, aquel invierno
- desde 1995 hasta 1998
- la última vez
Leer de vertaling van de signaalwoorden!
DEZE TIJD HEEFT EEN DUIDELIJK BEGIN EN EIND!

Slide 19 - Slide

gisteren
in 2002
afgelopen/vorige week
de laatste keer
drie jaar geleden
Ayer 
la última vez
Hace tres años
la semana pasada
En 2002

Slide 20 - Drag question

Verplichte opdrachten:
TB unidad 3.  Gramática
Opdracht. 1, 2, 5 en 6
WB unidad 3. Gramática
Opdrachten 1,2,3,5,6, en 7

Si terminas/Als je klaar bent?
-  vocabulario unidad 3
Optionele opdrachten:
(verdieping / verbreding)
TB Unidad 3.  Gramática
Opdracht 3 en 4.

Slide 21 - Slide

Deberes (huiswerk)
Verplichte opdrachten:
TB unidad 3.  Gramática
Opdracht. 1, 2, 5 en 6
WB unidad 3. Gramática
Opdrachten 1,2,3,5,6, en 7
Si terminas/Als je klaar bent?
-  vocabulario unidad 3
Optionele opdrachten:
(verdieping / verbreding)
TB Unidad 3.  Gramática
Opdracht 3 en 4.

Slide 22 - Slide


¿Cómo has trabajado hoy en clase?
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 24 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 25 - Open question

0

Slide 26 - Video