Lesweek 2: les 2

1 / 20
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van deze les:
 • kun je uitleggen wat core business, usp en propositie inhoudt;
 • begrijp je waarom een bedrijf een analyse maakt van het portfolio;
 • kun je een analyse maken van het portfolio van een bedrijf.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Unique Selling Point
Wat onderscheidt mij van de concurrentie? 
Qua product en prijs kunnen bedrijven (vooral online) weinig meer doen. De prijzen zijn al erg gunstig voor consumenten. 

Bedrijven zoeken daarom naar alternatieve USP zoals aantrekkelijke leveringsvoorwaarden, achteraf betalen, gratis montage etc.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Waarom is het hebben van een Unique Selling Point belangrijk?
A
Het is een goede kapstok voor je bedrijf
B
Het geeft de unieke positie van je bedrijf in de markt weer
C
Elk bedrijf wil anders zijn
D
Herkenbaarheid

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Goed of slecht: "Wij zijn de snelste"
A
Goed
B
Slecht

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Core business en propositie
 • De core business betreft de kernactiviteiten (hoofdactiviteiten) van een onderneming.
 • Propositie is de belofte over de waarde die van een product of dienst verwacht mag worden. Het is het totaalpakket aan oplossingen en voordelen voor de klant. Vaak aangeduid in een korte zin. (Just do it, van Nike)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat wordt bedoeld met een 'propositie'?
A
De eerste die een product op de markt brengt heeft de propositie
B
de belofte aan de klant
C
De impact van het product op klanten
D
de positie t.o.v. concurrentie

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een ander woord voor core business?
A
Basisprincipes
B
Kernactiviteiten
C
Doelstelling
D
Marketingbeleid

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Opdracht
JAM: pagina 34, opdracht 1.16
CMA: pagina 31, opdracht 1.15

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Portfolio analyse
 • Welke producten lever je? 
 • Wat is de marktpositie ten opzichte van de concurrenten?
 • Wat is de te verwachten groei in de markt?

Door middel van RMA en marktgroei. 

Slide 12 - Slide

Als je een strategie voor je bedrijf wilt bepalen moet je eerst weten welke positie je in de markt inneemt. Hier kom je achter door een analyse te doen van je portfolio. 
Portfolioanalyse: BCG-matrix
Hoe presteren verschillende producten of bedrijfsonderdelen?

Waar ga je in investeren en welke ga je liquideren?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Portfolio analyse
Marktgroei is het jaarlijkse percentage groei van de markt waarop het product verkocht. Hoe hoger het percentage hoe aantrekkelijker de markt. 

Door middel van de marktgroei en het RMA maak je een portfolio analyse ook wel BCG analyse genoemd.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Portfolio analyse
Relatieve marktaandeel (RMA):
Marktaandeel van het product          = RMA
Marktaandeel grootste concurrent  

Uitkomst > 1 = marktleider

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

BCG-matrix

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Portfolio analyse
 • STAR: een product waarvan je marktleider bent en bevindt zich in een groeiende markt.
 • Cash cow: een product waarvan je marktleider bent en bevindt zich in een stagnerende markt. 
 • Question mark (problem child): een product waarvan je geen marktleider bent, maar bevindt zich wel in een groeimarkt. 
 • Dog: een product waarvan je geen marktleider bent en ook niet in een groeimarkt.  

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

1. Teken de BCG-matrix, inclusief assen en juiste benamingen in de kwadranten.
2. Zet de juiste letters in het juiste kwadrant. 
Product
marktgroei
relatief marktaandeel
eigen marktaandeel
A
19%
1,4
20%
B
18%
0,1
3%
C
2%
0,5
5%

Slide 18 - Slide

A = Dog
B = Question mark
C = Star
De BCG matrix helpt een bedrijf om de marktpositie te bepalen.
A
Eens
B
Oneens

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Einde les!

Slide 20 - Slide

This item has no instructions