V3_6.4 Natuurbeheer

Natuurbeheer 6.4
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with text slides.

Items in this lesson

Natuurbeheer 6.4

Slide 1 - Slide

Natuurbeheer
Lesdoelen:
* Je kunt verklaren dat veel natuur in Nederland is ontstaan door ingrijpen van de mens
* Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 2 - Slide

Natuurbeheer

Door natuurbeheer proberen mensen de natuur te beschermen.

Sommige mensen zeggen dat er in Nederland geen echte natuur is, omdat je overal invloed van mensen ziet.

Slide 3 - Slide

De mens is afhankelijk van zijn omgeving 
Voedsel, water, zuurstof, grondstoffen, (energie voor koken, verwarmen, machines, producten maken); ijzererts - aardolie- hout. Natuur ook voor recreatie.

Slide 4 - Slide

Cultuurlandschap

= Landschap dat gevormd is onder invloed van mensen.
Belangrijke invloed landbouw-energiewinning-  waterbeheer

* Landbouw 2/3 van landoppervlak (helft daarvan grasland)
* Bosbouw 12% (hout als brandstof en bouwmateriaal)
* Sloten, kanalen, dijken en sluizen voor waterbeheer.

Slide 5 - Slide

Biodiversiteit

Slide 6 - Slide

Biodiversiteit
De variatie aan soorten in de natuur: planten - dieren.

In regenwoud  biodiversiteit groot > ecosysteem stabiel

Slide 7 - Slide

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Slide 8 - Slide

Biodiversiteit
Grond gebruikt voor landbouw - veeteelt - visserij - bebouwing - transport- winning grondstoffen: 75% grond is veranderd.

Bedreiging voor soorten > aantal verschillende ecosystemen neemt af >  uitsterven soorten!
Nieuwe soorten toevoegen aan een gebied kan leiden tot vergroting van biodiversiteit: Natuurontwikkeling.

Slide 9 - Slide

Herintroductie
Terugbrengen van een  dier- of plantensoort in een land.

Maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal 
te laten toenemen.


Slide 10 - Slide

Herintroductie
Terugbrengen van dier- of plantensoort in een land.
                                                                       Herintroductie bevers

Slide 11 - Slide

Herintroductie ooievaars

Slide 12 - Slide

... landschap 
... landschap

Slide 13 - Slide

Cultuurlandschap
Natuurlandschap

Slide 14 - Slide

Samengevat
* Natuurbeheer: beschermen natuur
* Mens afhankelijk van omgeving: o.a. voedsel - water -zuurstof- grondstoffen/energie - recreatie
* Cultuurlandschap: landschap gevormd door mensen
* Biodiversiteit: variatie aan soorten (plant-dier) in natuur.
* Afname - bedreiging >> Herintroductie
* Natuurbeheer: agrarisch - fauna - bos - water.

Slide 15 - Slide

Natuurbeheer 6.4
Bestuderen lesstof (blz. 205-209) en LessonUp
Maken opdracht 1/11 (wb blz. 210-213)

Slide 16 - Slide