2.4 Hoeveel vrijheden mag de staat van een gevangene afnemen?

2.4 Hoeveel vrijheden mag de staat van een gevangene afnemen?
1 / 34
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2.4 Hoeveel vrijheden mag de staat van een gevangene afnemen?

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
• Je kent het begrip onschuldspresumptie
• Je kunt het dilemma tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving uitleggen
• Je kent het schema van de rechtspraak (pag. 79)

Slide 2 - Slide

Wat is het doel van straffen?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Link

Straffen
 • Doel: Preventie, vergelding, resocialisatie
 • NL heeft hoog recidivecijfer: de helft van de gevangenen pleegt binnen 2 jaar na vrijlating weer een strafbaar feit
 • Er is flinke kritiek en discussie over straffen en opsluiting


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Slide

Rechtsbescherming

Rechtsbescherming: Rechten van burgers worden beschermd tegen machtsmisbruik van de overheid (en tegen andere burgers)
Rechtshandhaving: Controleert of burgers zich aan de regels houden en stuurt waar nodig bij. De overheid heeft geweldsmonopolie.


Slide 8 - Slide

Onschuldpresumptie
Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is

Dilemma tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving
Waarom?

Slide 9 - Slide

Het dilemma
Rechtsbescherming en rechtshandhaving kunnen met elkaar botsen. Als de politie bijvoorbeeld op zoek is naar een verdachte, mag de naam en foto van de verdachte dan verspreid worden in de media? 
De vraag is dan: wat is belangrijker? Rechtsbescherming of rechtshandhaving? 

Slide 10 - Slide

Na de arrestatie? Maximaal voorarrest
 • In een rechtsstaat geldt het principe van de onschuldpresumptie (de verdachte is pas schuldig na veroordeling door de rechter)
 • Politie kan max. 15 uur iemand vasthouden
 • De OvJ kan dit verlengen met maximaal twee keer drie dagen.
 • Bijzondere rechter (rechter-commissaris) kan besluiten tot voorlopige hechtenis (maximaal 14 dagen)
 • Raadkamer van de rechtbank bevel tot maximaal 90 dagen (tot: 110 dagen, 15 uur)
Steeds afweging tussen de vrijheid van de verdachte en de veiligheid van de samenleving

Slide 11 - Slide

Tussen arrestatie en rechtszaak
 • Verdachte ontvangt een dagvaarding van OvJ (waarvan verdacht en wanneer zitting)
 • Verdachte hoeft niet persoonlijk te komen tenzij de rechter zegt dat dit wel moet
 • Verdachte heeft recht op een advocaat, zwijgrecht en het recht op inzage processtukken

Slide 12 - Slide

Advocaten over rechters
 1. Noem drie eisen waar goede rechters  aan moeten voldoen?
 2. Wat is het verschil tussen een advocaat en een rechter?
 3. Waarom verkiezen enkele advocaten hun vak boven dat van de rechter?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Verschil tussen rechters
Bedenk twee oplossingen om het verschil tussen rechters te verkleinen. 

Slide 15 - Slide

Juryrechtspraak
Geef een voordeel en een nadeel van rechtspraak d.m.v. een jury

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Moet je je straf uit zitten?
 • Bij een tijdelijke gevangenisstraf (of vrijheidsstraf) komt iemand ooit weer vrij (max. 30 jaar)
 • Een levenslange gevangenisstraf is in NL  echt levenslang
 • Om gedetineerden voor te bereiden op een leven in de maatschappij wordt een proeftijd gehanteerd (voor de resterende tijd) of een verlofregeling (24 uur om praktische zaken te regelen)
 • Er is vaak kritiek op deze regelingen.

Slide 18 - Slide

Waarom kunnen verdachten onder voorwaarden eerder vrijkomen? (proeftijd)

Slide 19 - Open question

Waarom is er vanuit de samenleving veel kritiek op proeftijd/verofregelingen?

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Wat is TBS?

Slide 23 - Open question

Noteer de twee soorten gevangenisstraffen en het belangrijkste verschil tussen deze twee.

Slide 24 - Open question

Waarvan hangt de lengte van de straf in NL af?

Slide 25 - Open question

Leg uit waarom het toekennen van verlof of vervroegde vrijlating soms kan leiden tot maatschappelijke onrust

Slide 26 - Open question

Met welk doel wordt aan gevangenen verlof toegekend?

Slide 27 - Open question

Soorten strafrechters
 • Politierechter: lichte delicten (eis minder dan 1 jaar gevangenisstraf)
 • Meervoudige Kamer: 3 rechters, zwaardere delicten/misdrijven.
 • Uitspraken zijn gebonden aan het Wetboek van Strafrecht (omschrijving delicten met maximumstraffen)

Slide 28 - Slide

Procedure rechtszaak
 1. Rechter opent de zaak (controleren persoonsgegevens en wijzen op rechten
 2. OvJ leest de tenlastelegging voor (waar wordt verdachte van verdacht).
 3. Onderzoek ter terechtzitting (rechter en OvJ stellen vragen aan de verdachte).
 4. OvJ komt met een strafeis.
 5. Advocaat houdt een pleidooi in belang vd verdachte.
 6. Recht op het laatste woord vd verdachte
 7. Uitspraak door de rechter met toelichting.

Slide 29 - Slide

In beroep gaan
 • Zowel advocaat als OvJ kan in beroep gaan tegen de uitspraak
 • Eerste aanleg: Rechtbanken (11), Hoger beroep bij: Gerechtshoven (4), In cassatie bij de Hoge Raad (1)


Slide 30 - Slide

Wat kunnen we leren van gevangenissen in Noorwegen?

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Neem stelling: Het Nederlandse gevangenisbeleid moet humaner

Slide 33 - Open question

Slide 34 - Video