Hoofdstuk 6 - Het strafproces: wat gebeurt er na de rechtszaak?

Hoofdstuk 6
Het strafproces: Wat gebeurt er na de  rechtszaak?
1 / 39
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 6
Het strafproces: Wat gebeurt er na de  rechtszaak?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

'Gevangenisstraf zou alleen moeten
worden opgelegd aan gewelddadige criminelen'
'Een gevangenisstraf zou alleen moeten worden opgelegd aan gewelddadige criminelen'
Oneens
Eens

Slide 2 - Poll

This item has no instructions

Wat leerde ik dit hoofdstuk?
 • het verschil tussen de kantonrechter, de   politierechter en de meervoudige kamer
 • hoe een rechtszaak verloopt
 • de uitgangspunten van het strafprocesrecht
 • de rechten en plichten van de verdachte in de   Nederlandse rechtsstaat
 • de rechten van slachtoffers  
Terugblik vorig hoofdstuk

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik dit hoofdstuk?
 • het verschil tussen de kantonrechter, de   politierechter en de meervoudige kamer
 • hoe een rechtszaak verloopt
 • wanneer er sprake is van klassenjustitie
 • de uitgangspunten van het strafprocesrecht
 • de rechten en plichten van de verdachte in de   Nederlandse rechtsstaat
 • de rechten van slachtoffers
Terugblik vorig hoofdstuk

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik dit hoofdstuk?
 • het verschil tussen hoofdstraffen, bijkomende  straffen en   maatregelen
 • voorbeelden te benoemen van verschillende sancties
 • wat de doelen van straffen zijn
 • wat de rol van de reclassering is
 • het verschil tussen de 3 rechterlijke instanties
 • het verschil tussen voorwaardelijke straf en   onvoorwaardelijke straf
Ik leer... (bb)

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik dit hoofdstuk?
 • het verschil tussen hoofdstraffen, bijkomende straffen en   maatregelen
 • voorbeelden te benoemen van verschillende sancties
 • wat de doelen van straffen zijn
 • wat de rol en taken van de reclassering zijn
 • het verschil tussen de 3 rechterlijke instanties
 • het verschil tussen voorwaardelijke straf en   onvoorwaardelijke straf  
Ik leer... (kgt)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Uitspraken rechter:
1. Vrijspraak
2. Ontslaan van alle rechtsvervolging
3. Verdachte straffen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions
Als de verdachte niet wordt veroordeeld, omdat hij bijvoorbeeld zichzelf verdedigde. Welke uitspraak hoort hierbij?
Als de verdachte niet wordt veroordeeld, omdat hij bijvoorbeeld zichzelf verdedigde tijdens het delict. Welke uitspraak hoort hierbij?
A
Vrijspraak
B
Ontslaan van alle rechtsvervolging
C
Verdachte straffen

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Sancties
De soorten straffen en maatregelen. 
Sancties worden onderverdeeld in hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je
 aan bij straffen?
Waar denk je
aan bij straffen?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

4 verschillende hoofdstraffen
1. Taakstraf of werkstraf
2. Geldboete
3. Gevangenisstraf
4. Hechtenis

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

In vrije tijd onbetaald werk doen
Duurt maximaal 1 jaar
Deze straf kan levenslang worden gegeven

Hechtenis

Taakstraf
Geldboete
Gevangenisstraf
Maximaal €870.000 betalen

Slide 12 - Drag question

Leerlingen zelf laten inschatten welk kenmerk bij welke straf hoort. 
Bijkomende straffen
Kan alleen worden opgelegd samen met een hoofdstraf of een andere bijkomende straf

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Soorten bijkomende straffen
1. Uitspraak openbaar maken
2. Bepaalde rechten van de verdachte afnemen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Maatregelen
Zijn bedoeld om de schade te herstellen naar de situatie zoals hij was.
Of om de samenleving tegen de dader of de dader tegen zichzelf te beschermen

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Soorten maatregelen
1. Goederen of de winst afpakken die de verdachte met zijn misdrijven heeft gemaakt
2. Schadevergoeding aan het slachtoffer
3. Tbs opleggen (behandelmaatregel)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions
Het rijbewijs van Noah wordt afgenomen door de rechter omdat hij op de scooter reed met te veel alcohol op. Welke soort sanctie hoort hierbij?
Het rijbewijs van Noah wordt afgenomen door de rechter omdat hij op de scooter reed met te veel alcohol op. Welke soort sanctie hoort hierbij?
A
Hoofdstraf
B
Maatregel
C
Bijkomende straffen

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Voorwaardelijke straf
Veroordeelde krijgt een proeftijd. 
Straf wordt pas uitgevoerd als proeftijd niet is geslaagd.
Onvoorwaardelijke straf
Veroordeelde moet zijn straf direct uitzitten of betalen als het een geldboete is.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Doelen van straffen
1. Vergelding:  door middel van straf wordt de schuld van de de dader aan de maatschappij hersteld.

2. Genoegdoening: door straf krijgt het slachtoffer meestal genoegdoening.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Doelen van straffen
3. Preventie: met een straf laat de rechter de dader afschrikken om te voorkomen dat hij of een ander nog een keer de fout ingaat. 

4. Resocialisatie: daders moeten van hun straf leren zodat zij hun gedrag veranderen.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Doelen van straffen
5. Beveiliging van de samenleving: als de dader is opgesloten zorgt dat voor veiligheid voor de samenleving.

6. Handhaving van de rechtsorder: mensen moeten zich houden aan de wetten en regels. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Doelen van straffen
7. Voorkomen van eigenrichting: mensen mogen niet zelf voor rechter gaan spelen.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions
Met welk doel wordt de schuld van de dader aan de maatschappij hersteld?
Met welk doel van straffen wordt de schuld van de dader aan de maatschappij hersteld?
A
Vergelding
B
Preventie
C
Genoegdoening
D
Resocialisatie

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions
Met welk doel wordt de sanctie van een tbs-maatregel opgelegd bij een maatregel?
Met welk doel wordt de sanctie van een tbs-maatregel opgelegd bij een maatregel?
A
Voorkomen van eigenrichting
B
Preventie
C
Genoegdoening
D
Resocialisatie

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

2

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Reclassering
Is een organisatie die werkt aan een veiligere samenleving. 
De reclassering zet zich in om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. 

Voor, tijdens en na het strafproces speelt de reclassering een belangrijke rol

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

De rol van de reclassering
Reclassering werkt samen met de politie, justitie, gemeenten en het gevangeniswezen. Ook met de mensen die in aanraking zijn gekomen met politie

Voor, tijdens en na het strafproces speelt de reclassering een belangrijke rol

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Taken van de reclassering
1. De rechtbank en het Openbaar Ministerie adviseren
2. Begeleiden en controleren van mensen die onder toezicht staan
3. Ten uitvoer leggen van werkstraffen

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Met welke mensen werkt de reclassering samen?
Met welke mensen
werkt de
reclassering samen?

Slide 29 - Mind map

This item has no instructions

Drie rechterlijke instanties
1. Rechtbank
2. Het gerechtshof
3. Hoge Raad

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Organisatie strafrecht

Slide 31 - Slide

Deze tabel staat ook in het leer-werkboek criminaliteit vmbo van Seneca


Ilse is het niet eens met de uitspraak van de rechter, daarom gaat ze in hoger beroep. Bij welke rechterlijke instantie komt ze dan?
Ilse is het niet eens met de uitspraak van de rechter, daarom gaat ze in hoger beroep. Bij welke rechterlijke instantie komt ze dan?
A
Rechtbank
B
Gerechtshof
C
Hoge Raad

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

00:51
Met welk van de zeven doelen van straffen zou jij de
blokkeerders straffen?
En hoe zou jij ze straffen?*
Met welk van de zeven doelen van straffen zou jij de blokkeerders straffen?
En hoe zou jij ze straffen?

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

00:59
Uiteindelijk hebben de blokkeerders
een taakstraf van 90 uur gekregen.
Ben jij het hiermee eens?
Uiteindelijk hebben de blokkeerders een taakstraf van 90 uur gekregen.
Ben jij het hiermee eens?
Eens
Oneens

Slide 34 - Poll

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • het verschil tussen hoofdstraffen, bijkomende straffen en   maatregelen
 • voorbeelden te benoemen van verschillende sancties
 • de doelen van straffen
 • de rol van de reclassering
 • het verschil tussen de 3 rechterlijke instanties
 • het verschil tussen voorwaardelijke straf en   onvoorwaardelijke straf
Ik leerde...

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • het verschil tussen hoofdstraffen, bijkomende straffen   en maatregelen
 • voorbeelden te benoemen van verschillende sancties
 • de doelen van straffen
 • de rol en taken van de reclassering
 • het verschil tussen de 3 rechterlijke instanties
 • het verschil tussen voorwaardelijke straf en   onvoorwaardelijke straf  
Ik leerde...

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Einde van de les 'Het strafproces: Wat gebeurt er na de rechtszaak?'
De volgende Seneca-les gaat over:
Wat doet de overheid?

Slide 39 - Slide

This item has no instructions