Pediatric Basic Life Support

Pediatric Basic Life support
1 / 31
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 31 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Pediatric Basic Life support

Slide 1 - Slide

Eigen ervaringen ?

Slide 2 - Slide

Lesdoelen

 • De student benadert een bewusteloos kind/baby op de juist wijze
 • De student voert borstcompressies en beademingen uit volgens protocol, bij reanimatie van een kind/baby
 • de student oefent het beademen met een ambuballon op de juiste wijze
 • De student handelt volgens protocol bij verslikking/verstikking van een baby/kind

Slide 3 - Slide

Deze les
 • Theorie
 • Oefenen in de praktijk ;
 • reanimatie kind
 • reanimatie baby + beademen met masker en ballon
 • oefenen handelen bij verslikking en verstikking

Slide 4 - Slide

Wat is het verschil ?
Wanneer kind protocol en wanneer volwassen protocol ?

Slide 5 - Slide

Oorzaken
 • kind heeft eerder respiratoir falen
 • circulatie kind stopt uiteindelijk door problemen met de ah 
 • verdrinking, verslikking
 • benauwdheid, uitputting bij respiratoir falen
 • een enkele keer acute hartstilstand 
 • hartritmestoornissen/hartproblemen

Slide 6 - Slide

Protocollen reanimatie
 1. natte pasgeborene; 3 borstcompressies, 1 beademing
 2. baby; 15 borstcompressies, 2 beademingen
 3. kind; 15 borstcompressies, 2 beademingen

Bij start reanimatie van baby/kind altijd eerst 5 initiële beademingen !!

Slide 7 - Slide

Keten van overleven

Slide 8 - Slide

Stappenplan reanimatie

Slide 9 - Slide

Stap 1 Let op veiligheid

Slide 10 - Slide

Stap 2 Controleer bewustzijn

Schud voorzichtig de schouders.
• Vraag: “Gaat het?/ hallo
Indien hij/zij reageert:
- Laat liggen zoals u hem vond.
- Zoek uit wat het probleem is.
- Zorg zo nodig voor professionele hulp.
- Controleer regelmatig.
Indien hij/zij niet reageert:
- Alarmeren.

Slide 11 - Slide

Stap 3 Bel 112 (liever, laat bellen)
 • Leg telefoon naast slachtoffer (speakerfunctie) zodat de hulpverlener de instructies van de centralist kan opvolgen
 • laat iemand 112 bellen
 • geef duidelijke instructies
 •  Laat een AED halen indien beschikbaar

Slide 12 - Slide

Stap 4 Ademweg vrijmaken

 • Baby
sniffing position, neutrale positie

 • Kind;
hand op voorhoofd, chinlift


Slide 13 - Slide

Jawthrust

Slide 14 - Slide

Stap 5 Controleer ademhaling

Kijk, luister en voel maximaal 10 sec naar NORMALE ademhaling

• Afwijkende ademhaling of twijfel daarover, is een niet NORMALE ademhaling

Slide 15 - Slide

Afwijkende ademhaling
 • snurkende ademhaling
 • gasping (reflex/laag zuurstofgehalte) of
 • agonale ademhaling 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

5 initiële beademingen
 • start reanimatie altijd met 5 beademingen
 • positioneer hoofd tijdens 5 x beademing
 • niet meer dan 5 x beademen !!

Slide 20 - Slide

kind; Geef 15 compressies
• Plaats de hiel van een hand/of twee in het midden van de borstkas.
• Plaats met twee handen de andere hand bovenop de eerste.
• Zorg dat alleen de hiel van de hand de borstkas raakt.
Druk het borstbeen in:
– Frequentie 100 - 120 / min
_ niet te snel, hart moet zich kunnen vullen !!
– Diepte 4-5  cm 
– Gelijkmatig indrukken – omhoog laten komen
– Voorkom leunen

Slide 21 - Slide

baby; geef 15 borstcompressies
TDOT-methode

Plaats een duim op de onderste helft van het sternum en plaats de andere duim bovenop
de eerste. De toppen van de duimen wijzen naar boven.
• Omcirkel met de vingers gesloten
het onderste deel van de thorax.
• De vingertoppen steunen de rug
van de zuigeling.
• Zorg dat het sternum na iedere
compressie volledig omhoogkomt
Druk het borstbeen in:
– Frequentie 100 - 120 / min
_ niet te snel, hart moet zich kunnen vullen !!
– Diepte 3-4 cm
– Gelijkmatig indrukken – omhoog laten komen
– Voorkom leunen

Slide 22 - Slide

baby;Geef 2 beademingen

• Open de luchtweg
• Plaats lippen over neus en mond van de baby
• Blaas rustig in (gedurende 1 seconde) tot de borstkas omhoog komt.
• Laat de borstkas terugvallen
• Herhaal de beademing
• Onderbreek borstcompressies niet langer dan 10 seconde.

Slide 23 - Slide

kind; geef 2 beademingen
 •  Open de luchtweg
 • knijp neus dicht en plaats lippen over mond
 • Blaas rustig in (gedurende 1 seconde) tot de borstkas omhoog komt.
 • Laat de borstkas terugvallen
 • Herhaal de beademing
 • Onderbreek borstcompressies niet langer dan 10 seconde.

Slide 24 - Slide

Ga door met reanimeren.
15 borstcompressies.
2 beademingen
Wissel indien mogelijk om de twee minuten van hulpverlener.

Slide 25 - Slide

demonstratie 
 • student beschrijft om de beurt de volgende stap 

Slide 26 - Slide

Oefenen vaardigheden
2 groepen;
helft oefenen kind
helft oefenen baby met ambuballon

Slide 27 - Slide

Uitleg gebruik AED baby/kind

Slide 28 - Slide

Oefenen AED

Slide 29 - Slide

verslikking en verstikking

Slide 30 - Slide

Vragen ??
Volgende week;
Preventie
veilig slapen, 
wiegendood, 
kindermishandeling

Slide 31 - Slide