Paragraaf 2.6 Verweringsmateriaal in beweging

2.6 Verweringsmateriaal in beweging


H2 Endogene en exogene processen
Domein Aarde
V5
1 / 39
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

2.6 Verweringsmateriaal in beweging


H2 Endogene en exogene processen
Domein Aarde
V5

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je weet op welke manieren sediment wordt vervoerd.
Je begrijpt dat de manier van transport invloed heeft op de korrelgrootte(verdeling) van het sediment.
Je begrijpt dat in de aride zone het verweringsmateriaal makkelijker kan worden meegenomen dan in de gematigde zone.

Slide 2 - Slide

Welk proces vindt hoog in de bergen plaats?

Verwering

Gevolg: uit elkaar vallen van gesteente, op de plek zelf!

-> Transport

Slide 3 - Slide

Transport van verweringsmateriaal
1. Massabewegingen 

2. Rivieren

3. IJs

4. Zee

5. Wind

Slide 4 - Slide

1. Massabeweging = verplaatsen van gesteente
Massabewegingen
Massabewegingen zorgen
ervoor dat verweerd
materiaal langs de
helling naar beneden
beweegt.

Zwaartekracht
Zwaartekracht is verantwoordelijk voor
massabewegingen

Hoe noemen we dit materiaal?
Verweringsmateriaal

Slide 5 - Slide

Massabewegingen
 1.  Vallend gesteente 
 2. Rotsmassa 
 3. Puinhelling
 4. Modderstroom


Losse stenen van verschillende omvang rollen en glijden naar beneden
Grote rotsmassa glijdt over een helling naar beneden
Een verweringslaag bestaande uit klei / zand raakt verzadigd met water en stroomt naar beneden

Slide 6 - Slide

Waarom is beplanting op hellingen zo belangrijk?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Puinhelling
Verweringsmateriaal valt door de zwaartekracht naar beneden. 

Een puinhelling is 
enorm veel los verweringsmateriaal langs een bergwand, dat vaak onstabiel is. 

Slide 10 - Slide

2. Rivieren
Rivierstelsel neemt enorme hoeveelheden sediment mee uit het hele stroomgebied. 

Gevolg?
Verticale erosie; het materiaal in de rivier schuurt de dalen uit. Er ontstaat een V-dal
Stroomgebied: gebied die de rivier voedt met regen en smeltwater

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

1. Teken een dwarsdoorsnede van een rivier.
2. Benoem alle onderdelen van de rivier
3. Benoem het sediment

timer
15:00

Slide 13 - Open question

1. De bovenloop: hoog in de bergen, waar de rivier ontspringt. Door het grote hoogteverschil stroomt de rivier snel en is de erosieve kracht groot.

 

2. De middenloop: het middelste deel waar de rivier door een dal loopt waar hij zich heeft ingesneden.


3. De benedenloop: dicht bij de monding waar de rivier door een riviervlakte stroomt. De stroomsnelheid is laag en hierdoor neemt de sedimentatie toe.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

3. IJS
IJs is zeer langzaam maar neemt enorme rotsblokken over lange afstanden mee. 

-> Waarom zijn er geen hunebedden in Zuid Nederland?

Slide 16 - Slide

U - dal

Slide 17 - Slide

4. Zee
De stromingen in de zee zorgen voor het transport van het sediment.

Welk sediment 
komt in de zee voor?

Slide 18 - Slide

5. Wind
- droge gebieden
- geen vegetatie / vocht

Slide 19 - Slide

Aan de slag 
1. Lees de tekst van de paragraaf
2. Kun je alle leerdoelen uitleggen?
 • Ja? -> aan de slag met de verkorte leerroute
 • Mwoah? -> formuleer de vraag en aan je docent
 • Nee? -> bepaal voor jezelf waar je vastloopt en vraag hulp aan je docentSlide 20 - Slide

Leerdoelen
Je weet op welke manieren sediment wordt vervoerd.
Je begrijpt dat de manier van transport invloed heeft op de korrelgrootte(verdeling) van het sediment.
Je begrijpt dat in de aride zone het verweringsmateriaal makkelijker kan worden meegenomen dan in de gematigde zone.

Slide 21 - Slide

2.6 Verweringsmateriaal in beweging (2)


H2 Endogene en exogene processen
Domein Aarde
V5

Slide 22 - Slide

Terugblik vorige week
- maandag: zelfstudie voor toetsen (MO = MK ;-)
- donderdag: par 2.6 besproken

Slide 23 - Slide

Leerdoelen
Je weet op welke manieren sediment wordt vervoerd.
Je begrijpt dat de manier van transport invloed heeft op de korrelgrootte(verdeling) van het sediment.
Je begrijpt dat in de aride zone het verweringsmateriaal makkelijker kan worden meegenomen dan in de gematigde zone.

Slide 24 - Slide

Waar ging par 2.6 over?
Transport van verweringsmateriaal
a. massatransport
b. rivieren
c. ijs
d. zand
e. wind


Slide 25 - Slide

Massabewegingen
 1.  Vallend gesteente 
 2. Rotsmassa 
 3. Puinhelling
 4. Modderstroom


Losse stenen van verschillende omvang rollen en glijden naar beneden
Grote rotsmassa glijdt over een helling naar beneden
Een verweringslaag bestaande uit klei / zand raakt verzadigd met water en stroomt naar beneden

Slide 26 - Slide

2. Rivieren
Rivierstelsel neemt enorme hoeveelheden sediment mee uit het hele stroomgebied. 

Gevolg?
Verticale erosie; het materiaal in de rivier schuurt de dalen uit. Er ontstaat een V-dal
Stroomgebied: gebied die de rivier voedt met regen en smeltwater

Slide 27 - Slide

3. IJS
IJs is zeer langzaam maar neemt enorme rotsblokken over lange afstanden mee. 

-> Waarom zijn er geen hunebedden in Zuid Nederland?

Slide 28 - Slide

4. Zee
De stromingen in de zee zorgen voor het transport van het sediment.

Welk sediment 
komt in de zee voor?

Slide 29 - Slide

5. Wind
- droge gebieden
- geen vegetatie / vocht

Slide 30 - Slide

Zijn er nog vragen over paragraaf 2.6?


Bespreken hoofdvraag 2.6

Slide 31 - Slide

Welke twee natuurlijke eigenschappen van een gebied dagen ertoe bij de massabewegingen kunnen ontstaan

Relief en water

Slide 32 - Slide

Beredeneer wat de invloed van begroeiing is op de kans van een massabeweging

De aanwezigheid van begroeiing verkleint de kans op aardverschuivingen omdat de wortels het materiaal vasthouden

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Combineer de terreinvorm met de juiste ontstaanswijze


A. Morene                           Afzetting van een gletsjer
B. Puinhelling                   Massabeweging
C. Puinwaaier                    Afzetting door een rivier
D. U-vormig dal                erosie door gletsjer
E. V-vormig dal                 erosie door rivier

Slide 36 - Slide

De ontwikkeling van een rivierdal
Wat is de juiste volgorde?

2
5
4
1
3

Slide 37 - Slide

Leg uit hoe het komt dat het rivierdal in plaatje 3 breder is geworden. Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten!

Zodra de rivier zich weer een stukje heeft ingesneden, worden de wanden van het dal minder stabiel (oorzaak), waardoor massabewegingen ontstaan en het dal breder wordt. 
De helling doet een stapje terug als het ware

Slide 38 - Slide

Leg de leerdoelen uit
Je weet op welke manieren sediment wordt vervoerd.
Je begrijpt dat de manier van transport invloed heeft op de korrelgrootte(verdeling) van het sediment.
Je begrijpt dat in de aride zone het verweringsmateriaal makkelijker kan worden meegenomen dan in de gematigde zone.

Slide 39 - Slide