Voorlichting, Advies en Instructie

Preventie: Voorlichting en Advies
21-01-2020
1 / 29
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Preventie: Voorlichting en Advies
21-01-2020

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
 1. Voorlichting
  - Doel
  - Kenmerken
 2. Advies
  - Doel
  - Aandachtspunten
 3. Planmatige aanpak

Slide 3 - Slide

Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen.
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad.
Je legt de zorgvrager iets uit en je doet voor hoe iets werkt.
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 4 - Drag question

Voorlichting
Voorlichting geven betekent dat je de zorgvrager informatie geeft over specifieke onderwerpen. De voorlichting helpt de zorgvrager om beter voor zichzelf te zorgen.

Slide 5 - Slide

Wat wil je bereiken wanneer je iemand voorlichting geeft?

Slide 6 - Open question

Doel van een voorlichting
1. Vergroten van de kennis van de zorgvrager. 
2. Verminderen van de onzekerheid en angst bij de zorgvrager. 
3. Goede voorlichting zorgt voor beter geïnformeerde zorgvragers

Slide 7 - Slide

Kenmerken van een voorlichting.

1. Er moet van tevoren een duidelijk doel gesteld worden.
2. Bij goede voorlichting is er sprake van tweerichtingsverkeer tussen de verzorgende en de zorgvrager. 
3. De zorgvrager moet centraal staan. 
4. De voorlichting moet herhaald worden. 

Slide 8 - Slide

Advies
Adviseren betekent dat je deskundige suggesties en raad geeft.

Je geeft advies over:
 • Leef- en gedragsregels
 • Hulpmiddelen
 • Behandeling of therapie
 • Onderzoek

Slide 9 - Slide

timer
0:30
Kennisdoel
Houdingsdoel
Gedragsdoel
Zijn erop gericht dat de zorgvrager met behulp van jouw advies een bepaald gedrag verandert of een bepaalde vaardigheid aanleert.
Streef je na dat de zorgvrager door jouw advies zelf informatie kan opzoeken die voor hem interessant is.
Hebben betrekking op het veranderen van gevoelens, houdingen en opvattingen van de zorgvrager op basis van jouw individuele advies.

Slide 10 - Drag question

Aandachtspunten bij het geven van Advies

1. Sluit aan bij het zorgplan
2. Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij kan begrijpen
3. Geef de adviezen op het juiste tijdstip.
4. Betrek de familie bij het advies. 
> WGBO!

Slide 11 - Slide

Planmatige aanpak

Slide 12 - Slide

Wat is belangrijk om een gedragsverandering te realiseren?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide

 Bepalen van gedragsfactoren
Een gedragsanalyse kan meer inzicht geven in het gedrag zelf en duidelijk maken door welke factoren het in stand wordt gehouden.


Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

 Plan van Aanpak
1. Kies een doelstelling
2. Stel de aandachtspunten aan de orde
3. Zorg voor extra materialen.

Ezelbruggetje: 7 W's.
Wie, waarom, wat, wijze, waar, wanneer, wie doet wat


Slide 17 - Slide

Uitvoeren van de voorlichting/Advies

Het is belangrijk dat je de zorgvrager voorlicht, adviseert en motiveert om zijn gedrag te veranderen.

Voorlichting richt zich voornamelijk op blijvende gedragsveranderingen.

Slide 18 - Slide

Evalueren
 • Procesevaluatie: waren de gekozen middelen geschikt?
 • Effect evaluatie: resultaat?
 • Kosten-baten analyse

Slide 19 - Slide

Jij bent als verzorgende in de wijk bij mevrouw Bos. Mevrouw valt regelmatig, jij wil mevrouw voorlichten over het dragen van de rode knop/personenalarmering. Mevrouw Bos wil er (nog) niet aan, ze zegt: ''ik ben altijd zelfstandig geweest''.

Waar richt jij jouw voorlichting op?
timer
0:10
A
Begrijpen
B
Willen
C
Openstaan
D
Doen

Slide 20 - Quiz

De fysiotherapeut zegt tegen meneer de Groot: 'Nu u geopereerd bent aan uw hart, is uw lichaam in principe weer goed in staat om te bewegen. U hoeft dus niet meer bang te zijn om te bewegen.''
Op welke doel richt deze voorlichting zich?
timer
0:30
A
Gedragsdoel
B
Houdingsdoel
C
Kennisdoel

Slide 21 - Quiz

De tandarts zegt tegen mevrouw Wit: 'U kunt voorkomen dat u gaatjes krijgt door drie keer per dag uw tanden te poetsen in plaats van één keer per dag.''
Op welke doel richt deze voorlichting zich?
timer
0:30
A
Gedragsdoel
B
Houdingsdoel
C
Kennisdoel

Slide 22 - Quiz

De verzorgende zegt tegen een zorgvrager met diabetes: 'Het hormoon insuline zorgt ervoor dat het bloedsuikergehalte in orde blijft. Bij diabetes heeft het lichaam te weinig insuline.'
Op welke doel richt deze voorlichting zich?
timer
0:10
timer
0:30
A
Gedragsdoel
B
Houdingsdoel
C
Kennisdoel

Slide 23 - Quiz

Planmatige aanpak

Slide 24 - Slide

Doel instructie geven
Zorgvrager leren hoe hij zijn eigen gezondheidsproblemen kan oplossen of beïnvloeden
Bijvoorbeeld:
- leef- en gedragspatronen aanleren
- met hulpmiddelen leren omgaan
- ADL vaardigheden leren uitvoeren
- verpleegtechnische vaardigheden aanleren

Slide 25 - Slide

Hoe geef je instructies? Geef een voorbeeld

Slide 26 - Open question

Hoe geef je instructie?
6 stappen:
1. Bepaal het einddoel
2. Bespreek de stappen die nodig zijn om einddoel te halen
3. Vergroot het inzicht door stappen mondeling te bespreken
4. Voer samen alle stappen uit
5. Leer de zorgvrager de handeling stap voor stap zelfstandig te laten uitvoeren
6. Evalueren

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide