Mentorschap les 5

Les 5
1 / 42
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 3

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Les 5

Slide 1 - Slide

Planning 
- 20 min: Terugblik (les 4) Kahoot   
- 15- 20 min: Werken aan portfolio
15 min: Uitleg tips voor in de les 
- 15 min: Casus bespreken 
- 15 min: Adviesbrief uitschrijven 
- 10 min: Begeleidingsgesprekken 
5-10 min: Evaluatie 

Slide 2 - Slide

Terugblik 

Slide 3 - Slide

Eindopdrachten 
A. Portfolio (60 %)
B. Tentamen (40 %)

Slide 4 - Slide

Portfolio opdrachten week 4
Hoofdstuk 1: Inleiding (1-A4)
1.1. Vertel wat van jezelf en de redenen waarom je het beroep van leraar hebt gekozen
1.2. Informatie over de gekozen school 

Slide 5 - Slide

Portfolio opdrachten week 5
Hoofdstuk 2: Mentorschap (1 tot 2- A4)

2.1. Wat versta je onder mentorschap?
2.2. Taken en verantwoordelijkheden van een mentor


Slide 6 - Slide

2.1. Voorbeeld 
Mentorschap houdt in dat je een onervaren jongere begeleid in zijn leerproces maar ook in zijn sociaal- en emotiooneel functioneren. 
Mentoren kunnen het sociale netwerk van leerlingen tijdelijk versterken en daarmee bijdragen aan hun schoolsucces. Een mentor houdt zich bezig met het algehele welbevinden van zijn leerling.  
Denk hierbij aan de motivatie van de leerling, een goede relatie tussen de mentor en de leerling, en helder gestelde doelen en afspraken. 

Slide 7 - Slide

2.2. Voorbeeld 
Een mentor heeft verschillende verantwoordelijkheden. Hier volgt een aantal; 
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling op de eerste kennismakingsdag en
de introductiedag(en).
 Hij/zij legt nadruk op het ontstaan van positieve (gedrags)regels binnen de groep en schept
voorwaarden voor een gunstig en veilig groepsklimaat.
 Hij/zij laat de leerlingen kennismaken met elkaar, de school, het gebouw, de regels, de
rechten en de plichten.
 Bij de introductie van een individuele nieuwe leerling gedurende het schooljaar, biedt de
mentor naast de introductie binnen de bestaande groep, ook ondersteuning bij
organisatorische aspecten (bijvoorbeeld aanschaf van boeken.
etc.).
 De mentor is samen met het mentorenteam en de leerjaarcoördinator verantwoordelijk voor
de invulling van een kennismakingsavond voor ouders bij de start van het schooljaar. Ook dit
kan gezien worden als een introductie.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Begeleidingsproces tav een mentorleerling
1. Leerling observeren in de les 
2. Collega's info vragen 
3. Gesprek aangaan met de leerling 
4. Gesprek aangaan met de ouders 
5. Adviesbrief uitschrijvem 

Slide 10 - Slide

Begeleidingsproces tav een mentorleerling
6. Adviesbrief naar SMW/Psycholoog sturen 
7. Plan van aanpak wordt opgesteld door SMW/PSY
8. Plan van aanpak bespreken met collega's 
9. Plan van aanpak toepassne in de les 
10. Leerproces van leerling monitoren 

Slide 11 - Slide

Tips voor het handelen 
- Stel duidelijke grenzen en geef duidelijke boodschappen. Niet: ‘Wil je even komen?’ maar: ‘Ik wil dat je nu even komt.’

-Formuleer precies wat je van het kind verwacht. Niet: ‘Luister nu eens,’ maar: ‘Ga zitten en kijk me aan, ik wil je iets vertellen’

- Ga niet in discussie en probeer neutraal te blijven

Slide 12 - Slide

Tips voor het handelen
- Benoem het negatieve gedrag.  Door te benoemen wat je ziet (zonder emotie)
Bijvoorbeeld: 'Ik zie dat je handen trillen'


- Belangrijk!
- Duidelijke afspraken stellen
- Duidelijke structuur 
- Consequent handelen 

Slide 13 - Slide

Tips voor in de les 
- Helpen bij het plannen en organiseren van het schoolwerk

- Korte opdrachten geven met voldoende uitdaging

- Complimenten geven na het goed volbrengen van een (deel)taak

Slide 14 - Slide

Tips voor in de les 


- Zorgen voor structuur in het werk. De vijf (5)W's! 

- Verantwoordelijkheden geven, ook voor zijn eigen werk
- Continu controleren
- Rust brengen 

Slide 15 - Slide

Bij het geven van instructies:
Bij iedere uitleg van een opdracht, zorg ervoor dat je de volgende vijf W’s gebruikt: leerlingen moeten weten: 
1. Wat hij moet doen
2. Waar hij dat moet doen
3. Welke tijd hij er over mag doen
4. Op welke wijze hij het moet doen
5. Wat hij moet doen als hij klaar is.

Slide 16 - Slide

Jou rol als mentor
- Positieve band maken en houden met leerling 
- Leerproces monitoren 
- Contact nemen met ouders en andere instanties 
- Contact houden met ouders en vooral collega's
- Begeleidingsplan/advies uitschrijven

- grenzen stellen 

Slide 17 - Slide

Casus 

Slide 18 - Slide

Casus: Alex 15 
- Lees de casus 
- Stel je voor: dat je een leerling hebt die ODD heeft
- Observaties (kenmerken van een ODD'er, comorbiditeit)
- Begeleidingsplan/advies
Pedagogisch/ Didactisch

Slide 19 - Slide

- Bedenk wat voor kenmerken deze leerling zou hebben 
- Hoe zou deze leerling zich in de klas gedragen? 
- Wat voor effect heeft zijn gedrag op de groep?
- Wat voor effect heeft zijn gedrag op de leraar?

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Vooruitblik: 
- De school als pedagogische klimaat 
- Begeleidingsgesprekken

Slide 22 - Slide

More reading objectives 
- To get instructions 
- To inform you what is happening 

Slide 23 - Slide

What are reading objectives?

Slide 24 - Mind map

Skim and Scan

Slide 25 - Slide

Skimming  

Step 1. Pictures 
Step 2: Title 
Step 3: Questions
Step 4: What is the text about?

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

What do you think the text is about?

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Link

Slide 30 - Link

Skimming

Step 1. Make groups of three (3) 
Step 2. Think about the steps you need to take to skim 
Step 3: Random students will present it 

Slide 31 - Slide

- Pictures 
- Title 
- What is the text about?
- Pictures
- Title
- What is the text about?

Slide 32 - Slide

Students present their answers

Slide 33 - Slide

Next week: Scanning 

Slide 34 - Slide

Extra: Scanning 
Students who want to go further may do these exercises 

Slide 35 - Slide

Scanning 

Step 1. Read the questions 
Step 2: Highlight keywords
Step 3: Search keywords in the text 
Step 4: Answer the questions 

Slide 36 - Slide

Instructions 
Step 1. Handout 
Step 2. Read the questions
Step 3. Highlight keywords 
Step 4. Search keywords in the text
Step 5. Answer the questions

Slide 37 - Slide

1. In the introduction the author explains what ‘Rocky Road’ is. What is Rocky Road?
A
cookie
B
cake
C
ice cream

Slide 38 - Quiz

2. ‘Rocky Road’ is......
A
sweet
B
sour
C
tangy

Slide 39 - Quiz

3. True or False: You have to use tablespoons
A
TRUE
B
FALSE
C

Slide 40 - Quiz

4. True or False: You need
A measuring cup
A small bowl
A baking tray
A whisk


A
TRUE
B
FALSE
C

Slide 41 - Quiz

5. True or False: You have to refrigerate the cake before eating it

A
TRUE
B
FALSE
C

Slide 42 - Quiz