Mentorschap les 8

Les 8
1 / 54
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 3

This lesson contains 54 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Les 8

Slide 1 - Slide

Wat wordt er met bovenstaande foto bedoeld?

Slide 2 - Mind map

Planning 
- 20 min: Mentor- ISL Collective interactieve video
- 15 min: Differentiëren is te leren 
- 45 min: Werken aan portfolios
- 10 min:  Rubric Portfolio 
15 min: Nog vragen? 


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Wat is differentiëren?

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Video

Op welke manieren kan je in je lessen differentiëren?

Slide 7 - Open question

Wat zou de eerste stap zijn voordat je in je klas gaat differentieren?

Slide 8 - Open question

Observeren

Slide 9 - Slide

Eindopdrachten 
Portfolio 
Inleverdatum: 24 november 2023 

Slide 10 - Slide

Portfolio opdrachten week 6
Hoofdstuk 3: Gedragsstoornissen (1 -A4)

3.1. Wat zijn gedragsstoornissen?
3.2. Wat is jou rol als mentor v.w.b. gedragsstoornissen


Slide 11 - Slide

3.1. Voorbeeld 
Gedragsstoornissen komen voor bij kinderen, jongeren én volwassenen. Als een persson een gedragsstoornis heeeft dan reageert  hij anders op bepaalde zaken dan anderen. Hij wordt bijvoorbeeld driftig of boos of hij liegt, hij zet zich af tegen anderen, hij luistert niet of hij begint te schelden. Andere mensen vragen zich dan gauw af waarom hij op die manier gedraagt en dat zorgt voor een hoop ellende. Hij voelt zich niet begrepen, afgestoten, en zijn zelfvertrouwen krijgt een flinke deuk. Hierdoor kan hij last krijgen van stress en gewone dagelijkse taken lukken ineens niet meer, waardoor hij nog minder zelfvertrouwen krijgt.

Er zijn verschillende types gedragsstoornissen. In deze portfolio zal de focus liggen op ADHD. 

Slide 12 - Slide

3.2. Voorbeeld 
Mijn rol als mentor van een leerling die een gedragsstoornis heeft, is om hem bij te staan waar mogelijk om zijn leerproces te ondersteunen.  Je taken zullen het volgende zijn: 
Observaties doen, begrip hebben en tonen, leerling wat meer aandacht geven (onopgemerkt). Vooral het leerproces te monitoren zodat je een zicht hebt op wat goed en wat minder goed gaat. Tevens, dienen je collega's informatie te krijgen over hoe zij om moet gaan met deze specifieke leerlingen. Ouders en klasgenoten moeten hierr ook op de hoogte gebracht worden. 

Slide 13 - Slide

Portfolio opdrachten week 7
Hoofdstuk 4: Casus

4.1. Casus verwerking 


Slide 14 - Slide

Wat moet je doen?
Stap 1: Een gedragsstoornis of leerprobleem kiezen (3.1) 
Stap 2: Zoek een casus hieromtrent 
Stap 3: Vul de adviesbrief in

Slide 15 - Slide

Risico factoren en Beschermende factoren

Slide 16 - Slide

Risico factoren 
Risicofactoren vergroten de kans op het ontstaan van problemen bij een leerling die een gedragsstoornis heeft 

Slide 17 - Slide

Beschermende factoren 
Beschermende factoren fungeren als buffer daartegen en verkleinen zo de kans op het ontstaan van problemen.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Observatie 
‘Sander keek tijdens mijn uitleg naar buiten en speelde met zijn pen’ is een concrete observatie van zijn gedrag. ‘Sander lette niet op tijdens mijn uitleg’ is dat
niet. Het is een eigen interpretatie van wat je ziet. Wie weet is Sander auditief ingesteld en kijkt hij daarom niet. Misschien helpt het hem om zich te concentreren
als hij kan bewegen.

Slide 20 - Slide

Begeleidingsproces t.a.v een mentorleerling
1. Leerling observeren in de les 
2. Collega's info vragen
3. Gesprek aangaan met de leerling 
4. Gesprek aangaan met de ouders 
5. Adviesbrief uitschrijven 

Slide 21 - Slide

Begeleidingsproces t.a.v een mentorleerling
6. Adviesbrief naar SMW/Psycholoog sturen 
7. Plan van aanpak wordt opgesteld door SMW/PSY
8. Plan van aanpak bespreken met collega's 
9. Plan van aanpak toepassen in de les 
10. Leerproces van leerling monitoren

Slide 22 - Slide

Evalueren
- Is de plan van aanpak effectief?
- Moet het aangepast worden? 

Slide 23 - Slide

Casus 

Slide 24 - Slide

Casus: Alex 15 
- Lees de casus 
- Stel je voor: dat je een leerling hebt die ODD heeft
- Observaties (kenmerken van een ODD'er, comorbiditeit)
- Begeleidingsplan/advies
Pedagogisch/ Didactisch

Slide 25 - Slide

- Bedenk wat voor kenmerken deze leerling zou hebben 
- Hoe zou deze leerling zich in de klas gedragen? 
- Wat voor effect heeft zijn gedrag op de groep?
- Wat voor effect heeft zijn gedrag op de leraar?

Slide 26 - Slide

Tips voor het handelen 
- Stel duidelijke grenzen en geef duidelijke boodschappen. Niet: ‘Wil je even komen?’ maar: ‘Ik wil dat je nu even komt.’

-Formuleer precies wat je van het kind verwacht. Niet: ‘Luister nu eens,’ maar: ‘Ga zitten en kijk me aan, ik wil je iets vertellen’

- Ga niet in discussie en probeer neutraal te blijven

Slide 27 - Slide

Tips voor het handelen
- Benoem het negatieve gedrag.  Door te benoemen wat je ziet (zonder emotie)
Bijvoorbeeld: 'Ik zie dat je handen trillen'


- Belangrijk!
- Duidelijke afspraken stellen
- Duidelijke structuur 
- Consequent handelen 

Slide 28 - Slide

Tips voor in de les 
- Helpen bij het plannen en organiseren van het schoolwerk

- Korte opdrachten geven met voldoende uitdaging

- Complimenten geven na het goed volbrengen van een (deel)taak

Slide 29 - Slide

Tips voor in de les 


- Zorgen voor structuur in het werk. De vijf (5)W's! 

- Verantwoordelijkheden geven, ook voor zijn eigen werk
- Continu controleren
- Rust brengen 

Slide 30 - Slide

Bij het geven van instructies:
Bij iedere uitleg van een opdracht, zorg ervoor dat je de volgende vijf W’s gebruikt: leerlingen moeten weten: 
1. Wat hij moet doen
2. Waar hij dat moet doen
3. Welke tijd hij er over mag doen
4. Op welke wijze hij het moet doen
5. Wat hij moet doen als hij klaar is.

Slide 31 - Slide

Jou rol als mentor
- Positieve band maken en houden met leerling 
- Leerproces monitoren 
- Contact nemen met ouders en andere instanties 
- Contact houden met ouders en vooral collega's
- Begeleidingsplan/advies uitschrijven

- grenzen stellen 

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Vooruitblik: 

- Begeleidingsgesprekken

Slide 34 - Slide

More reading objectives 
- To get instructions 
- To inform you what is happening 

Slide 35 - Slide

What are reading objectives?

Slide 36 - Mind map

Skim and Scan

Slide 37 - Slide

Skimming  

Step 1. Pictures 
Step 2: Title 
Step 3: Questions
Step 4: What is the text about?

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

What do you think the text is about?

Slide 40 - Open question

Slide 41 - Link

Slide 42 - Link

Skimming

Step 1. Make groups of three (3) 
Step 2. Think about the steps you need to take to skim 
Step 3: Random students will present it 

Slide 43 - Slide

- Pictures 
- Title 
- What is the text about?
- Pictures
- Title
- What is the text about?

Slide 44 - Slide

Students present their answers

Slide 45 - Slide

Next week: Scanning 

Slide 46 - Slide

Extra: Scanning 
Students who want to go further may do these exercises 

Slide 47 - Slide

Scanning 

Step 1. Read the questions 
Step 2: Highlight keywords
Step 3: Search keywords in the text 
Step 4: Answer the questions 

Slide 48 - Slide

Instructions 
Step 1. Handout 
Step 2. Read the questions
Step 3. Highlight keywords 
Step 4. Search keywords in the text
Step 5. Answer the questions

Slide 49 - Slide

1. In the introduction the author explains what ‘Rocky Road’ is. What is Rocky Road?
A
cookie
B
cake
C
ice cream

Slide 50 - Quiz

2. ‘Rocky Road’ is......
A
sweet
B
sour
C
tangy

Slide 51 - Quiz

3. True or False: You have to use tablespoons
A
TRUE
B
FALSE
C

Slide 52 - Quiz

4. True or False: You need
A measuring cup
A small bowl
A baking tray
A whisk


A
TRUE
B
FALSE
C

Slide 53 - Quiz

5. True or False: You have to refrigerate the cake before eating it

A
TRUE
B
FALSE
C

Slide 54 - Quiz