Les 1 - In gesprek over de coronacrisis

BURGERSCHAP
1 / 13
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

BURGERSCHAP

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Energizer
Doel van deze les
In gesprek over de CORONACRISIS
Terugblik op doelen
Opdracht 

Slide 2 - Slide

This item has no instructionsJUFFEN
timer
2:00

Slide 3 - Slide

file:///C:/Users/afr02/OneDrive%20-%20ROC%20van%20Twente/JIT-TRAJECT/-%20JIT%202020-2021/YJT1A/Energizers/Online-energizers.pdf 

- Iedereen vragen deelnemerslijst te openen om te zien in welke volgorde de namen staan
- Microfoons aan. Volgorde oefenen door samen te tellen. Student 1: 1, Student 2: 2 etc. Totdat iedereen doorheeft hoe het werkt. 
Uitleg:
● Een speler start het spel door duidelijk verstaanbaar het getal 1 te roepen.
Vervolgens moet de leerling die vervolgens op de deelnemerslijst staat het getal 2
roepen. De volgende zegt 3, enzovoorts. Wellicht hebben ze dit net al geoefend.
● Alleen wanneer de leerlingen bij een getal met een 7 aankomen (bijvoorbeeld
7/17/27/71 etc.) of een veelvoud van 7 (bijvoorbeeld 14/21/28) moet deze persoon niet
het getal roepen, maar in plaats daarvan JUF. Hierop kun je zoveel variëren als je
wilt.
● Wanneer iemand lang aarzelt of het getal zegt in plaats van JUF moet er voor
deze persoon geklapt worden. Fouten maken is namelijk goed, omdat je daarvan
kunt leren. Om deze reden worden fouten bij deze energizer als het ware beloond.
Vervolgens start deze persoon het spel opnieuw door weer het getal 1 te roepen

Als de groep erg goed is in juffen, kun je de regel toevoegen dat tientallen (10/20/30) en/of dubbele getallen
(11/22/33) ook worden vervangen door JUF. 
Doelen van les

 • Open en kwetsbaar opstellen
 • Je mening geven
 • Als eerste het woord pakken
 • Reageren op anderen  of een vraag stellen
  (steek je hand op!)
 • Je concentreren tijdens de (online) les

Slide 4 - Slide

Welk doel geldt voor welke student?
Elke student zet in de chat welk doel/actie voor hem/haar geldt.

Waar kun jij mee bezig deze les? Einde van de les komen we hierop terug. 

Jongeren worden ontzettend hard geraakt door de coronacrisis
Klopt, ik ervaar dat ook echt
Klopt enigszins, ik merk het bij mezelf ook wel
Valt mee, ik heb er niet zo'n last van
Klopt niet

Slide 5 - Poll

Bericht uit NOS-stories: 
https://www.instagram.com/p/CK8oMMMBi9u/?igshid=1hxqth4ui6600 

Ter introductie op het onderwerp. Hoe staan de jongeren hier eigenlijk in? 
Later in de les meer in gesprek over dit onderwerp
5

Slide 6 - Video

This item has no instructions

02:14
Ik voel mij ook vaker somber dan vóór de coronacrisis
Waar
Niet waar

Slide 7 - Poll

This item has no instructions

03:59
Ik zie mijn vrienden
Bijna nooit meer
Duidelijk minder dan eerst
Evenveel als voor de crisis
Vaker dan voor de crisis

Slide 8 - Poll

This item has no instructions

03:59
Ik weet hoe mijn vrienden zich voelen tijdens deze lockdown
Ja
Nee

Slide 9 - Poll

This item has no instructions

05:43
Wat zijn voor jou nadelen van thuisonderwijs?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

07:04
Wat geeft jou energie
tijdens deze lockdown?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Hoe heb jij tijdens deze les aan jouw acties/doelen gewerkt?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

OPDRACHT


 • Zie TEAMS > Opdrachten
 • Inleveren: Vandaag vóór 12.00 uur
 • Rekenen al gemaakt? Burgerschap vorige week?
  En je acties ingevuld?

Slide 13 - Slide

Zie werkblad. 

Vragen op werkblad: 

Zoek minimaal acht voorwerpen, activiteiten of personen in jouw omgeving op die jou op dit moment blij maken of jou energie geven. Maak hier foto’s van en plak ze hieronder:
Vertel per voorwerp, activiteit of persoon waarom het jou blij maakt en wat het voor jou betekent.
Ga jij bewust op zoek naar deze voorwerpen, activiteiten of personen als je je even niet zo fijn voelt? Welke dingen doe je dan als eerst?
Leg uit waarom wel of niet!
Ja, omdat ……
Deze dingen doe ik dan als eerst:
Nee, omdat ….