1.3 Welke keuzes maak jij?

'Persoonlijke keuzes'
Welke keuzes maak jij?
1 / 29
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

'Persoonlijke keuzes'
Welke keuzes maak jij?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Bespreek in tweetallen
De schoolleiding wil het gebruik van telefoons verminderen. Ze willen dat leerlingen hun telefoon in hun kluis hebben. Maar dan kunnen ze hun telefoon niet gebruiken tijdens interactieve lessen. Hoe moet school dit aanpakken?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?

  • Waarden
  • Belangen
  • Normen
Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

Waarden: iets wat mensen voor veel mensen of voor de hele wereld willen
Belangen: een voordeel dat je voor jezelf wilt
Normen: regels die bij een waarde horen
Wat leer ik deze les?
  • de betekenis van een dilemma
  • wat een AWB-schema is
  • hoe je een AWB-schema maakt
Ik leer...

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructionsJe moet 10 uur per week stom werk doen of 20 uur per
week leuk werk doen tegen hetzelfde salaris per week. Wat kies je?
Je moet 10 uur per week stom werk doen of 20 uur per week leuk werk doen tegen hetzelfde salaris per week. Wat kies je?
A
10 uur stom werk voor meer salaris per uur
B
20 uur leuk werk voor minder salaris per uur

Slide 6 - Quiz

Vraag wie er leuk werk met meer salaris per uur zou willen hebben. Dat kan niet, dus er is sprake van een dilemma.
Dilemma
Een keus tussen twee zaken die je graag wilt, maar die niet allebei tegelijk kunnen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 8 - Video

This item has no instructions

00:43Wat zou jij doen als jou dit overkwam?
Wat zou jij doen als jou dit overkwam?
A
Geld houden
B
Geld teruggeven

Slide 9 - Quiz

This item has no instructionsWelke waarde staat er in dit filmpje centraal?
Welke waarde staat er in dit filmpje centraal?
A
Rijkdom/Geld
B
Eerlijkheid
C
Vrijheid
D
Anderen helpen

Slide 10 - Quiz

Antwoord A staat ook centraal in dit filmpje, maar dat is geen waarde maar een belang. Daarom is antwoord B het goede antwoord


Tijdens de Coronacrisis moest de regering met veel
waarden en belangen rekening houden. Had de regering toen te maken met een dilemma?
Tijdens de Coronacrisis moest de regering met veel waarden en belangen rekening houden. Had de regering toen te maken met een dilemma?
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions


Maak een AWB-schema bij de afbeelding.
Het grotendeels stilleggen van de economie en levens redden of de maatregelen versoepelen met kans op besmetting. Wie heeft er tijdens de Coronacrisis te maken met dit dilemma?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Actor
Een groep of persoon die te maken heeft met dilemma's en maatschappelijke problemen.

Slide 13 - Slide

In dit geval een actor in een AWB-schema, niet een actor in het algemeen.

Zoals bijvoorbeeld de regering tijdens de coronacrisis.

Slide 14 - Video

Als hier een filmpje voor vmbo voor beschikbaar is zal deze daardoor vervangen worden.
AWB-schema
Een schema waarin de keuzes van actoren staan. 
A = Actor
W = Waarde
B = Belang

Slide 15 - Slide

Benoem: bij een dilemma botst de actor met zichzelf. Bij een AWB-schema van een dilemma staat dezelfde groep of persoon dus twee keer in de 'A'.

Slide 16 - Video

This item has no instructions

AWB-schema bij coronacrisis
A: de regering
W: gezondheid
B:
A: de regering
W: welvaart
B:

Slide 17 - Slide

AWB-schema bij voorbeeld bij de vraag over actoren:
Het grotendeels stilleggen van de economie en levens redden of de maatregelen versoepelen met kans op besmetting. Wie heeft er tijdens de Coronacrisis te maken met dit dilemma?


Beschrijf het dilemma op de afbeelding.
Welke waarden/belangen spelen een rol?
Beschrijf het dilemma op de afbeelding. Welke waarden/belangen spelen een rol?

Slide 18 - Open question

Ga je werken en verdien je geld of ga je lekker voetballen en heb je ontspanning?

Maak een AWB-schema bij de afbeelding.
Maak een AWB-schema bij de afbeelding.
Doe het zo:
A:              A:
W:            W:
B:              B:

Slide 19 - Open question

A: jij/ik            A: jij/ik
W:                   W: 
B: rijkdom     B: ontspanning

Maak een AWB-schema bij de afbeelding.
Maak een AWB-schema bij de afbeelding.
Doe het zo:
A:              A:
W:            W:
B:              B:

Slide 20 - Open question

A: jij/ik            A: jij/ik
W:                   W: eerlijkheid
B: rijkdom     B:
0

Slide 21 - Video

Om ervoor te zorgen dat iedereen de volgende vraag kan beantwoorden, wordt hetzelfde filmpje als aan het begin van de les nogmaals (verkort) laten zien.
Maak het AWB-schema kloppend.
Sleep 'eerlijkheid' en 'rijkdom' naar het juiste hokje.
Bezoekers bank
Bezoekers bank
A:
W:
B:
A:
W:
B:
Eerlijkheid
Rijkdom

Slide 22 - Drag question

This item has no instructions

Debat
Verdeel de klas in twee groepen. 
Voer een debat over de stelling 'Een telefoon in de klas moet kunnen'.
De ene groep is voor, de andere groep is tegen.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Link

Optioneel als extra materiaal bij deze les.

Slide 25 - Video

Optioneel als samenvatting van de paragraaf.


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 26 - Open question

This item has no instructionsWat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
  • de betekenis van een dilemma
  • wat een AWB-schema is
  • hoe je een AWB-schema maakt
Ik leerde...

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Welke invloed heeft de media?
Einde van de les 'Welke keuzes maak jij'

Slide 29 - Slide

This item has no instructions