CGI les 3 MVP Professionele ontwikkeling en kwaliteit vanaf 2020

CGI: professionele ontwikkeling en kwaliteit 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

CGI: professionele ontwikkeling en kwaliteit 

Slide 1 - Slide

Inleiding 
* Eigen deskundigheid, professionalisering
* Delen met collega’s
* Vakliteratuur
* Feedback van collega’s
* Bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Slide 2 - Slide

Wat is het verschil professionele ontwikkeling en kwaliteit?

Slide 3 - Open question

DESKUNDIGHEID

Slide 4 - Mind map

Hoe word je deskundig?

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Inleiding
Zowel het werkveld als de maatschappij zijn continu in beweging. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Om het werk goed te kunnen blijven doen, is het voor de verpleegkundige nodig zich voortdurend te ontwikkelen en bij te dragen aan de kwaliteit van zorg. De verpleegkundige doet dat door feedback te vragen en te geven en door het bijhouden van nieuwe (technologische) ontwikkelingen in het werk. Daarnaast levert ze een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van anderen en het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden die binnen een organisatie worden uitgevoerd.

Slide 10 - Slide

Kerntaken en werkprocessen
Kerntaken
Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

Werkprocessen
Zorgt voor professionele ontwikkeling ( Reflectieve EBP professional)
Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg ( professional en kwaliteitsbevorderaar)

Slide 11 - Slide

Bewijsstukken
-Deskundigheid bevorderen van jezelf en  delen met je collega’s (maximaal 5 bewijsstukken)
- Bijdragen aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (maximaal 5 bewijsstukken

Slide 12 - Slide

Eisen bewijsstukken 
- Gevarieerd, tijdens verschillende situaties verzameld
- Uniek en van jezelf
- Actueel en gedurende de opleiding verzameld

Slide 13 - Slide

Beoordelingscriteria 
1. onderbouwt hoe en waarom zij proactief vakinhoudelijke ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving in de sector heeft bijgehouden;
2. onderbouwt hoe zij feedback doelbewust heeft gebruikt om zich verder te ontwikkelen;
3. onderbouwt hoe zij voor haar werkzaamheden meetbare en uitdagende verbeterdoelen heeft geformuleerd en hoe zij haar verantwoordelijkheid heeft getoond om deze te behalen;

Slide 14 - Slide

4. Onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen 
5. Onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg
6. Onderbouwt hoe zij gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken heeft met de juiste persoon 
4. onderbouwt hoe zij op begrijpelijke wijze haar eigen kennis, expertise en haar instructies aan anderen heeft overgedragen;
5. onderbouwt hoe zij de begeleiding van collega's, studenten en/of vrijwilligers heeft afgestemd op de persoon en de situatie;
6. onderbouwt hoe zij proactief heeft bijgedragen aan de inzet van technologische hulpmiddelen die het werk vergemakkelijken;

7. onderbouwt hoe zij doelgericht de eigen deskundigheid heeft ingezet om de werkzaamheden en de zorg te verbeteren;
8. onderbouwt hoe tijdens haar werkzaamheden de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan goede kwaliteit van zorg;

Slide 15 - Slide

9. onderbouwt waarom en hoe zij is afgeweken van voorgeschreven protocollen en procedures;

10. onderbouwt op welke wijze zij anderen gemotiveerd heeft om kwaliteitsvoorschriften correct te hanteren;

11. onderbouwt hoe zij gesignaleerde knelpunten besproken heeft met de juiste persoon;

12. onderbouwt hoe zij nieuwe inzichten heeft verworven en de daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen op overtuigende wijze heeft gebracht.
 

Slide 16 - Slide

Hoe schrijf je dit verslag 
?

Slide 17 - Slide

Waar begin je en met welk bewijs
Begin met het bewijs waar je het meest trots op bent ?
 

Slide 18 - Slide

Verslag
* Je bewijs voeg je toe en aan je verslag en onder het bewijs beschrijf je per criteria waarom je bewijs voldoet aan de criteria.
* het bewijs hoeft niet aan alle criteria te voldoen.
* Per bewijs schrijf je een verantwoording
* Alle criteria moeten wel gedekt zijn met alle bewijzen.
Daarnaast voeg je bijlage 1 en 2 toe ( zie route examinering)


Slide 19 - Slide

Bijlage 1: Bewijsformulier 
Per bewijsstuk een bewijsformulier
Zie prove2move-map

Slide 20 - Slide

Bijlage 2: Overzicht bewijsstukken 
Schrijf achter de criteria met welk bewijsstuk je dit aantoont.
 (Zie prove2movemap)

Slide 21 - Slide

Het CGI
  1. Een  gesprek van max 45 minuten incl uitleg en beoordeling
  2. Aanwezigheid van 1 docent en 1 iemand uit het werkveld ( soms 2 docenten).
  3. Denk van te voren na welke vragen gesteld kunnen worden (vraag dit ook aan medestudenten als zij jouw verslag lezen)
  4. Zie het gesprek al kers op de taart. Laat zien dat jij de verpleegkundige bent die klaar is voor de praktijk.

Slide 22 - Slide

Vragen ?

Slide 23 - Slide

Terug kijken op de Lesdoelen van deze les:
-    Wat is het examen CGI: professionele ontwikkeling en kwaliteit 
-    Wat is kwaliteit en wat is deskundigheid
-   Wat zijn de criteria
-    Hoe ziet je verslag eruit.
-    Hoe ziet het CGI eruit

Slide 24 - Slide