Inleiding

Inleiding
De golven van de beschaving
1 / 18
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Inleiding
De golven van de beschaving

Slide 1 - Slide

Golven van verandering
Mondiaal (= over de hele wereld): 
verschillende levenswijzen bij volkeren, 
nu en in het verleden. 

Universele (= geldend voor de hele wereld) evolutie,
maar niet gelijktijdig

Slide 2 - Slide

Plaats de levenswijzes in chronologische volgorde
Post-industriële samenleving
Jagers-voedselzoekers
Agrarische samenleving
Industriële samenleving

Slide 3 - Drag question

Jagers-
voedselzoekers
Landbouw-
samenleving of agrarische samenleving
Industriële samenleving
Post-industriële samenleving

Slide 4 - Slide

Waar situeer je volgende revoluties?
Overgang van jagers-voedselzoekers naar landbouwsamenleving
Overgang van landbouwsamenleving naar industriële samenleving
Overgang van industriële samenleving naar post-industriële samenleving
Industriële revolutie
Landbouw- revolutie
Agrarische revolutie
Post-industriële revolutie
Informatica- revolutie
Neolitische revolutie

Slide 5 - Drag question

Jagers-
voedselzoekers
Landbouw-
samenleving of agrarische samenleving
Industriële samenleving
Post-industriële samenleving

Slide 6 - Slide

Historische periodes
- wat uniek voor elk tijdvak?
- wat verschil met vorig tijdvak?
-> scharnierpunten: einde van een periode

Opdracht:
Vul de historische periodes aan in de cursus.
Ken je ook nog de scharnierpunten?

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Beperkingen indeling
Beperking 1:
te weinig aandacht voor continuïteit

Beperking 2:
focus op één of deel van maatschappelijk domein

Slide 9 - Slide

1453: val van het Oost-Romeinse Rijk door de Turkse inname van Constantinopel
A
politiek
B
economisch
C
sociaal
D
cultureel

Slide 10 - Quiz

1492: ontdekking van Amerika door Columbus
A
politiek
B
economisch
C
sociaal
D
cultureel

Slide 11 - Quiz

1517: start van het protestantisme (nieuwe stroming binnen het christendom)
A
politiek
B
economisch
C
sociaal
D
cultureel

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Slide

Beperkingen indeling
Beperking 3:
slechts geldig voor een beperkte geografische ruimte


Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Beperkingen indeling
Beperking 4:
constructie achteraf -> morele boodschap in de naamgeving


Slide 16 - Slide

In welke mate heb je alles begrepen tijdens deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

Zelfstandige verwerkingsopdrachten
1 Beeldvorming

2 Schema maken

3 Cartoon interpreteren

Slide 18 - Slide