Symposium gedragsstoornissen

Symposium gedragsstoornissen
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 110 min

Items in this lesson

Symposium gedragsstoornissen

Slide 1 - Slide

Gedragsstoornissen

Slide 2 - Mind map

Inhoud
 • Definitie en classificatie
 • stelling
 • Veel voorkomende gedragsstoornissen 
 • stelling
 • 15 min. PAUZE
 • Impact op het dagelijks leven 
 • stelling  
 • tops
 • tips 
 • vragen? 

Slide 3 - Slide

Definitie en classificatie 
 • Gedragsstoornissen
 • Gedragsproblemen
 • ODD en CD
 • DSM-V
 • Overeenkomsten 

Slide 4 - Slide

Stelling 1
"De aanpak van een persoon met een gedragsstoornis moet geheel persoonlijk zijn." 

Slide 5 - Slide

Stelling 2
"Je kan een kind eerder dan 6 maanden diagnosticeren met een gedragsstoornis." 

Slide 6 - Slide

Veel voorkomende gedragsstoornissen
 • Autisme 
 • ADHD
 • ADD
 • Hechtingsstoornis
 • Oorzaak
 • Diagnose
 • Kun je er van genezen?
 • Voorbeeld uit de praktijk
 • Stellingen 

Slide 7 - Slide

Stelling 1
"Het gedrag van een autistisch persoon word meer beïnvloed door de omgeving dan door de stoornis zelf." 

Slide 8 - Slide

Stelling 2
"ADHD'ers zijn altijd hyperactief en impulsief." 

Slide 9 - Slide

Pauze

Slide 10 - Slide

Impact op het dagelijks leven
 • Gevolgen 
 •  Sociale relaties
 • School prestaties
 • Familierelaties
 • Zelfbeeldbeeld en zelfvertrouwen
 • Juridische consequenties
 • Emotionele gezondheid
 • Zelfregulatie
 • Stellingen 

Slide 11 - Slide

Stelling 1
"Het is belangrijk om vroegtijdig in te grijpen bij gedragsstoornissen om de negatieve impact op sociale relaties en schoolprestaties te minimaliseren" 

Slide 12 - Slide

Stelling 2
"Het bieden van passende ondersteuning en interventies aan kinderen met gedragsstoornissen kunnen hun kansen op een succesvolle sociale relaties en hun academische prestaties vergroten."

Slide 13 - Slide

Tops

Slide 14 - Mind map

Tips

Slide 15 - Mind map

Zijn er nog vragen? 

Slide 16 - Slide

Bedankt voor jullie aandacht!

Slide 17 - Slide