Grammar: Past Continuous (verleden tijd, langere vorm)

Past continuous
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Past continuous

Slide 1 - Slide

Doel ...
Ik herken de verleden tijd. 
Ik kan onderscheid maken tussen een past simple en een past continuous. 
Ik weet wanneer iets een momentopname was of wanneer iets langer heeft geduurd in het verleden.
Ik weet hoe en wanneer ik de past continuous en de past simple moet toepassen.

Slide 2 - Slide

Wat weet je van de Past Simple (verleden tijd)?

Slide 3 - Mind map

Wat weet je van de (Present) continuous?

Slide 4 - Mind map

Exercise
Do exercise 34 in your workbooks
timer
3:00

Slide 5 - Slide

Past Continuous
De Past Continuous ('ing- vorm') gebruik je:
- als de handeling in de verleden tijd aan de gang was en op een bepaald moment door een andere handeling werd onderbroken;
Voorbeeld: I was screaming while we hit a roadsign

- als twee handelingen tegelijk aan de gang zijn. 
Je maakt deze door was/were + ww+ ing
Voorbeeld: While I was watching TV, I was also preparing my lunch. 

Slide 6 - Slide

Past continuous
Hoe maak je die?
She was walking to school, when her phone rang.
I was drinking some tea, when my husband was working.
What were you thinking of?

Dus de regel is: .................................


Slide 7 - Slide

Past Continuous
was
                                   of        +  ww   +  ing
were

He was cleaning the house.

Slide 8 - Slide

Bij welke personen gebruik je 'was' en bij welke personen gebruik je 'were'?

Slide 9 - Open question

Wanneer gebruik je de past simple (verleden tijd)?

Slide 10 - Open question

Past Continous en Past Simple
Past Continuous = al aan de gang ( lang)
Past Simple = iets gebeurde (kort)

Slide 11 - Slide

Past continuous vs Past simple
    We were baking pie, while Jim arrived.  
     She was panicking, when she heard the bad news.
I was travelling to Africa, when Julie tried to call me.

Slide 12 - Slide

Past simple or Past continuous?

I was having a shower.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 13 - Quiz

Was Andrew playing computer games?
A
Past Continuous
B
Simple Past

Slide 14 - Quiz

We sang that song yesterday.
A
Past Simple
B
Past continuous

Slide 15 - Quiz

We ______
(watch) TV when we ______
(hear) a loud noise.
A
were watching - heared
B
was watching - heared
C
were watching - heard
D
was watching - heard

Slide 16 - Quiz

Last year I _____
(visit) Paris and Rome.
A
was visiting
B
visited
C
were visiting
D
visitted

Slide 17 - Quiz

He ____
(work) in the garden when he _____
(find) the money.
A
were working - finded
B
worked - was finding
C
was finding - works
D
was working - found

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Link

Dus......wanneer gebruik je de past continuous

Slide 20 - Open question

Dus....hoe maak je de past continuous?

Slide 21 - Open question

Ik weet het verschil tussen de past simple en past continuous en kan deze vorm maken en toepassen.
A
ja
B
nee
C
een beetje
D
helemaal niet

Slide 22 - Quiz

Doel ...
Ik herken de verleden tijd. 
Ik kan onderscheid maken tussen een past simple en een past continuous. 
Ik weet wanneer iets een momentopname was of wanneer iets langer heeft geduurd in het verleden.
Ik weet hoe en wanneer ik de past continuous en de past simple moet toepassen.

Slide 23 - Slide

To Do:
The next slide has a link to a video explaining everything again.
Do ex 34-38

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Link