1mh1 26-01

1 / 20
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1,2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Present Simple 'gewone' (bevestigende zinnen)
I/you/we/they + werkwoord
examples: I go, you see, we think, they walk
he/she/it + werkwoord+s
Examples: she walks, he sees, she fixes, it flies

Slide 2 - Slide

Uitzondering in spelling 
werkwoord eindigt op s-klank: werkwoord +es
wash - washes, box -boxes, pass - passes etc....

Werkwoord eindigt op medeklinker + y: y wordt -ies
cry - cries, fly-flies, dry - dries etc....


Slide 3 - Slide

present simple: Vragende 
zinnen 

Wanneer je een vraag wil stellen in de present simple gebruik je het hulpww: Do/Does

Do bij : I, you, we, they
Does bij: He/she/it


Do I walk to school? 

Does he walk to school?


Let op! Die extra S die bij bevestigende zinnen wel bij he/she/it komt, verdwijnt weer! 

Slide 4 - Slide

The Present Simple
Negations

Je maakt ontkenningen door don't or doesn't aan de zin toe te voegen.

So not like this:
                                        I like not cookies. 

But like this:
                                           I don't like cookies 


Slide 5 - Slide

The Present Simple
Negations

Let op! Kijk wat er gebeurt met het werkwoord 'play' wanneer het van een bevestigende zin naar een ontkenning gaat 

                                 He plays video games every day. (+)

                        He doesn't play video games every day. (-)

De +s verdwijnt in een ontkennende zin! 


Slide 6 - Slide

The old man always sits in his chair.
the old man always
in his chair?
Turn the normal present simple sentence into a question
Do
Does
Is
sits
sit
sitting
Did

Slide 7 - Drag question

My sister likes everything pink.
my sister
everything pink?
Do
Does
Is
Be
likes
like
Did

Slide 8 - Drag question

_____ he live in Holland?
A
Do
B
Does

Slide 9 - Quiz

_____ I work at the Hema?
A
Do
B
Does

Slide 10 - Quiz

Present simple
He ..... (to call)
A
call
B
calls

Slide 11 - Quiz

Present simple
It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
starts

Slide 12 - Quiz

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 13 - Quiz

Present simple
I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 14 - Quiz

I _____ like films.
A
don't
B
doesn't

Slide 15 - Quiz

_____ Ann always call Sam?
A
Do
B
Does

Slide 16 - Quiz


She doesn't plays with her ipad
A
True
B
False

Slide 17 - Quiz


I don't want to go to my friend today
A
True
B
False

Slide 18 - Quiz

Henk doesn't work on fridays
A
True
B
False

Slide 19 - Quiz

Homework

Ik wil graag dat alle listening taaltaken af zijn!
Volgende week krijg je daar in de les geen tijd meer voor omdat ik dan door wil met andere taaltaken!!
Je moet dus 2.1 (my fave song) , 2.2 (newsround) & 2.3 (keep on listening) af kunnen hebben! 

Slide 20 - Slide