Participatie - Les 5

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 5
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Lesweek: 5

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.
Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Doel van de les
De student kan omschrijven in welke domeinen zijn cliënt participeert in de maatschappij.

Slide 4 - Slide

Programma 
 • Korte terugblik vorige les
 • Theorie - Participatie afgebakend in domeinen
 • Opdracht - Mindmap sociale contacten
 • Evalueren op proces en product
Slide 5 - Slide

Korte terugblik vorige les
Bespreek in groepjes van 3 de onderstaande begrippen:
 • Burgerschapsparadigma
 • (Re-) integratie
 • Separatie
 • Normalisatie
 • Rehabilitatie
 • Resocialisatie
 • Inclusie
 • ICF 

Slide 6 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?
                                Theoretische gedeelte

Slide 7 - Slide

Participatie afgebakend in domeinen
Tijdens deze les zoomen wij in op 1 van de domeinen, namelijk sociale contacten.
 • Eigen inkomen; betaald werk of uitkering.
 • Zelfstandig functioneren; denk aan adl, hdl, financiën.
 • Opdoen van vaardigheden; een bepaalde taak of activiteit waar iemand erg goed in is.
 • Sociale contacten; contacten met familie, vrienden, kennissen (kortom, in contact zijn met anderen)
 • Maatschappelijke bijdragen; etentje organiseren in de wijk, spullen weggeven, het ondersteunen van een buurvrouw.
 • Maatschappelijk deelnemen; dagbesteding, deelnemen aan activiteiten in een ontmoetingscentrum
Slide 8 - Slide

Sociale contacten van je zelf
Maak de onderstaande opdracht

Slide 9 - Slide

In gesprek over je mindmap
Maak de onderstaande opdracht

Slide 10 - Slide

Beantwoord de vragen over het filmpje 
1. Wat houdt de Participatiewet in?

2. Vind jij dat iedereen recht heeft op een uitkering die een beperking hebben, waarom wel/waarom niet? 
3. In de docu kreeg Mari de vraag of hij bereid is om ander werk te accepteren dan zijn eerst voorkeur. Wat zou jij antwoorden als jij in dezelfde situatie als Mari staat? Beargumenteer je antwoord.
                                                                                    
Huiswerk

Slide 11 - Slide

Huiswerk consortium (Digibib)
PBSD - studenten:
 • Ga naar de bpv oefenopdracht P6-K1-W3.
 • Maak opdracht 1.3.
 • Neem de opdracht op papier mee naar de volgende les.
 • Onderzoek het STRAK - methodiek. Deze vindt je rechts van de opdrachten.

BSD - studenten:
 • Ga naar de bpv oefenopdracht P2-K1-W3.
 • Maak opdracht 1.
 • Neem de opdracht op papier mee naar de volgende les.

Slide 12 - Slide

Evalueren op proces
Evalueren op product 
 • Is het jou gelukt om een mindmap te maken van jouw sociale contacten?

 • Wat vindt jij van je mindmap? Staat er volgens jou er alles in?

 • Welk domein van de participatie hebben wij tijdens de les besproken?
 • Wat vond je ervan om een eigen mindmap te maken?

 • Hoe heb je het bespreken van de mindmap ervaren?

 • Hoe heb je de samenwerking met je klasgenoten ervaren?

Slide 13 - Slide