6.2 inrichting van de parlementaire democratie

'Parlementaire democratie'
Inrichting 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

'Parlementaire democratie'
Inrichting 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Kiesrecht
Inspraak
Daadkracht
Parlementaire democratie
Kiesrecht is de basis voor de inrichting 
van de Nederlandse parlementaire democratie
Kiesrecht is de basis voor de inrichting
van de Nederlandse parlementaire democratie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Artikel 4 van de Grondwet
Actief kiesrecht: het recht om te kiezen.
Passief kiesrecht: het recht om gekozen te worden.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


Welke foto past beter bij actief kiesrecht?
Welke foto past beter bij actief kiesrecht?
A
B

Slide 4 - Quiz

Tip voor de docent: de leerlingen kunnen op hun telefoon op het vergrootglas klikken en dan kunnen ze de foto groter zien.


Artikel 8 van de Grondwet
Het recht van mensen om zich te verenigen. Dit recht kan worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Artikel 9 van de Grondwet
Het recht tot vergadering en betoging.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 7 - Video

This item has no instructions

In het afgelopen jaar zijn er weer meerdere stakingen van de NS geweest. Welk artikel uit de grondwet staat dit toe? Leg je antwoord uit.
In het afgelopen jaar zijn er weer meerdere stakingen van de NS geweest. Welk artikel uit de grondwet staat dit toe? Leg je antwoord uit.

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions


Op welke grondwet is deze maatregel een uitzondering?
Op welke grondwet is deze maatregel een uitzondering?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Institutie
Een complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties (rond politieke machtsuitoefening en politieke besluitvorming) reguleren.

Slide 11 - Slide

Hierna volgen voorbeelden van institutiesScheiding tussen kerk en staat
Politici weten dat ze niet mogen bepalen hoe gelovigen hun bijeenkomsten vormgeven 

Van religieuze leiders wordt verwacht dat zij niet bepalen hoe Nederland geregeerd wordt.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

Andere institutie: de Tweede Kamerverkiezingen. Filmpje laat zien hoe informele zaken (peilingen) een rol spelen bij de verkiezingen. 
Poldermodel
Het systeem in Nederland waarbij politici veel met elkaar overleggen voordat zij een besluit nemen.

Slide 14 - Slide

Denk hierbij aan de overheid die overlegt met de organisaties van werkgevers en werknemers (vakbonden) over arbeidsvoorwaarden en lonen.Instellingen
Instellingen zorgen ervoor dat instituties en wetten gewaarborgd worden.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Sleep de juiste wet naar de bijpassende institutie
Sleep de juiste instelling naar de institutie
De Kieswet 
De regering 
Controleren wetten 
De Kamer
De Rechter
De Kiesraad 

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions

Aan de slag!
  • Nakijken opdracht 3 blz. 126
  • Nakijken opdracht 3 blz. 60
  • Nakijken opdracht 18 blz. 71
  • Maak opdracht 8 + 9 op blz. 131

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

Samenvattingsvideo over de inrichting van de parlementaire democratie.