Protocollen en procedures

Protocollen & Procedures
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Protocollen & Procedures

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waarom is het belangrijk dat we dit onderwerp bespreken?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Doelen

 1. De student kan benoemen wat een protocol en procedure is. 
 2. De student kan voorbeelden van protocollen herkennen en benoemen.
 3. De student kan uitleggen wat de AVG-wet inhoudt 
 4. De student heeft kennis van het 4-ogen principe
 5. De student heeft kennis van wat een GGD inspectie inhoudt

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Welke protocollen ken je van je eigen BPV?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Protocollen en procedures
Doel protocol: 
-Te komen tot een eenduidige werkwijze
-Dragen bij aan het signaleren en hanteren van moeilijke en/of onveilige situaties 

Een protocol geeft antwoord op vragen als: 
-wat kun je doen als je zorgen maakt over een kind?
-Waar moet je op letten (signalen)? 
-Bij wie moet je terecht?
Daarnaast biedt het aan ouders een duidelijk beeld van de uitvoering van het beleid. 

Een procedure beschrijft een proces, het geeft aan hoe je het beste kunt handelen in een bepaalde situatie. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Voorbeelden protocollen
 • Omgaan met sterfgevallen
 • Veilig slapen 
 • Pesten
 • Kindermishandeling
 • Medicijngebruik
 • Hygiënisch werken
 • Vierogenbeleid
 • Wie weet uit te leggen wat er o.a. staat beschreven in het protocol medicijngebruik of pestprotocol?

Slide 6 - Slide

Bespreek de verschillende protocollen en laat ze voorbeelden geven wat er in een protocol o.a. kan staan
AVG-wet
 • AVG: Algemene verordening gegevensbescherming 
 • Deze  privacywet geldt vanaf 25 mei 2018 in de hele EU.
 • De Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. 

Zie  verdere uitleg in fragment (volgende dia) 
Bron:file:///C:/Users/awanders/Downloads/Handleiding+Algemene+verordening+gegevensbescherming.pdf 

Slide 7 - Slide

Link fragment :
https://www.youtube.com/watch?v=A0yudch_5_U

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Waar staat de afkorting AVG (van de AVG-wet) voor?
A
Algemene verdenking gegevensbescherming
B
Algemene verordening gegevensbewaking
C
Algemene verordening gegevensbescherming
D
Algemene verandering gegevensbescherming

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Leg uit (a.h.v. 2 concrete voorbeelden) hoe op jouw BPV plek rekening wordt gehouden met de AVG-wet.

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

vierogenprincipe
Vanaf januari 2013 mogen pedagogisch medewerkers niet meer alleen op de groep staan. Er moet altijd een tweede volwassene meekijken of meeluisteren. De precieze invulling kan op ieder kinderdagverblijf anders zijn. 

Verschillende voorbeelden uit de praktijk:

-Babyfoon in de slaapkamer
-Inzet extra groepshulp en/ of stagiaires
-Glazen wanden en gebruik van spiegels in hoeken
-Open en aangrenzende ruimtes

De aanleiding voor het vierogenprincipe is treurig, namelijk vanwege eerdere zedenzaken. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

GGD
Inspecteurs van de GGD bezoeken de kinderopvangorganisaties en controleren o.a. deze op veiligheid,  leidster-kindratio, pedagogisch beleid etc. 

Zij beoordelen diverse documenten, zoals observatielijsten en protocollen. Ook kijken ze hoe er met hygiëne en voedsel wordt omgegaan en voeren ze gesprekken met pm'ers en de oudercommissie. 

Na het onderzoek ontvangt de organisatie een rapport met de bevindingen, conclusies en adviezen. De organisatie krijgt tijd om te reageren en een plan van aanpak te maken. Daarna wordt het rapport op de site van de GGD  en van de organisatie geplaatst. De organisatie kan aan de slag met de verbeterpunten. 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Koppeling BPV opdracht
Zie opdracht 3.3. Veilig pedagogisch klimaat
- Welke protocollen zijn er bij jou op je BPV als het gaat om pesten, kindermishandeling en
seksueel misbruik?
- Kies een protocol en maak een samenvatting van de inhoud en de manier waarop het
ingezet wordt. 


Slide 13 - Slide

This item has no instructions