Les 1 + 2 Basisstof 1

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid
1 / 39
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Werken met Lessonup
Ga naar Lessonup.com 
Vul rechtsboven de pin-code in
Vul je eigen naam in
We kunnen beginnen!! 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk controleren 
Geen huiswerk

Verslagen 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Planning
Proefwerk in de toetsweek 
Basisstof 1 Organimsen en hun omgeving
Basisstof 2 Voedselrelaties en kringlopen
Basisstof 3 samenleven
Basisstof 7 Energiestormen in een ecosysteem

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Na deze les:
  •  Kun je de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren.
  • Kun je de niveaus van de ecologie beschrijven.
  • Kun je in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

ecologie
de omgeving waarin een organisme leeft noemen we het milieu.

dit heeft invloed op het organisme maar ook het organisme heeft zelf invloed op het milieu.

als het iets met elkaar te maken heeft noemen we dit een relatie.

Het bestuderen van relaties tussen en organisme en het milieu noem je ecologie


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Biotisch en abiotisch


Abiotische = niet-levende invloeden 
   Biotische= invloeden uit de levende natuur 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Abiotisch
Biotisch

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Milieu
Biotisch
Ecologie
Relaties
Abiotisch
Dit heeft invloed op organismen en wordt beïnvloed door organismen.
Het bestuderen van de relaties tussen organismen hun
milieu.

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

Biotoop
De biotoop = alle abiotische factoren in een bepaald gebied

Slide 12 - Slide

Vraag de leerlingen om voorbeelden te geven van verschillende biotopen.
niveaus van de ecologie
- Individu (1 organisme)

- Populatie (groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplanten)

- Levensgemeenschap (verschillende populaties in een bepaald gebied) 

- Ecosysteem (biotoop + levensgemeenschap) 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Individu
Populatie
Levensgemeenschap
Ecosysteem

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Klein
Groot
Ecosysteem
Levensgemeenschap
Individu
Populatie

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Aan de slag 
H6 ecologie en duurzaamheid 
Basisstof 1 
Maken opdracht: 1, 2, 6 en 7 blz. 180

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Werken met Lessonup
Ga naar Lessonup.com 
Vul rechtsboven de pin-code in
Vul je eigen naam in
We kunnen beginnen!! 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk controleren 
Nog niet af 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Na deze les:
  •  Kun je de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren.
  • Kun je de niveaus van de ecologie beschrijven.
  • Kun je in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Biotisch en abiotisch


Abiotische = niet-levende invloeden 
   Biotische= invloeden uit de levende natuur 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

niveaus van de ecologie
- Individu (1 organisme)

- Populatie (groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplanten)

- Levensgemeenschap (verschillende populaties in een bepaald gebied) 

- Ecosysteem (biotoop + levensgemeenschap) 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Individu
Populatie
Levensgemeenschap
Ecosysteem

Slide 25 - Drag question

This item has no instructions

voedselketen 
schakel =  Ieder organisme in een voedselketen 

De eerste schakel van een voedselketen is altijd een plant.
De tweede schakel is altijd een planteneter. 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Maak een correcte voedselketen

Slide 27 - Drag question

This item has no instructions

Wat eten dieren?

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Voedselweb
Het geheel van voedselrelaties in een ecosysteem 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

T3
kringloop
voedselketen
voedselweb

Slide 30 - Drag question

This item has no instructions

Slide 31 - Video

This item has no instructions

Piramide van biomassa
Biomassa: totale hoeveelheid energierijke stoffen in een organismen

Piramide van biomassa: biomassa per schakel

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Welke piramide is de piramide van biomassa?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Wat laat de piramide van biomassa zien?
A
De biomassa van één dier
B
De biomassa van elke schakel
C
Het aantal dieren in een schakel

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

Piramide van aantallen/biomassa
  • Voedselketens kan je weergeven in een piramide
  • Van aantallen
  • Of van biomassa 

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Accumulatie
Planten nemen stoffen op uit hun omgeving 
Dieren eten planten--> gifstoffen worden opgeslagen in het vetweefsel. 

Dezelfde hoeveelheid zware metalen komt in een steeds kleinere hoeveelheid biomassa terecht. 
Dieren aan het eind van de voedselketen hebben meer kans om dood te gaan. 

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Accumulatie is ...
A
.. het ophopen van gifstoffen in het milieu
B
.. het afbreken van gifstoffen door het milieu
C
.. het afbreken van gifstoffen door een ziekteverwekker
D
.. het ophopen van gifstoffen in organismen

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Slide 38 - Video

This item has no instructions

Aan de slag 
H6 ecologie en duurzaamheid 
Basisstof 1 
Maken opdracht: 3, 4, 8 en 9 blz. 182

Slide 39 - Slide

This item has no instructions