WEBB - kopen en werken 4.18 t/m 4.23

Welkom
3 VWO ||  2022-2023

Hoofdstuk 4
Een eigen bedrijf


1 / 27
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
3 VWO ||  2022-2023

Hoofdstuk 4
Een eigen bedrijf


Slide 1 - Slide

Programma
 • Herhaling
 • Theorie H4.3
 • Aan de slag
 • Evaluatie

Slide 2 - Slide

Hoe bereken je de nettowinst?

Slide 3 - Open question

Hoe bereken je de nettowinst?

Omzet
- Inkoopwaarde van de omzet
Brutowinst
- Bedrijfskosten
Nettowinst

Slide 4 - Slide

Percentages berekenen

 • Hoeveel procent van de klas is 14 jaar oud?

 • Met hoeveel procent  is het aantal onvoldoendes gestegen?

Welke formule gebruik ik daarvoor?

Slide 5 - Slide

brutowinstmarge
Inkoopprijs + brutowinstmarge = verkoopprijs

Brutowinstmarge: het bedrag dat je optelt bij de inkoopprijs om de verkoopprijs te berekenen. Een deel daarvan gaat op aan bedrijfskosten.

We willen dit vaak in procenten van de omzet berekenen

Slide 6 - Slide

4.17 - De omzet = 1.295 euro
De brutowinst = 770.50
Nettowinst = 133,39
Bereken de brutowinstmarge

Slide 7 - Open question

Financieel plan
Brutowinstmarge = brutowinst/omzet x 100%


Nettowinstmarge = nettowinst/omzet x 100%

Slide 8 - Slide

Opgave
1. Verwerk alle onderstaande gegevens in een (jaarlijkse) resultatenrekening (winst – en verliesrekening). 
 Verkoopprijs: € 250,- 
Afzet: 3250 per jaar 
Inkoopprijs: € 150,- 
Afschrijvingskosten: € 400,- per maand 
Huisvestingskosten: € 1250,- per maand 
Personeelskosten: € 5000,- per maand 

2. Bereken de brutowinstmarge in vergelijking met de omzet.

timer
5:00

Slide 9 - Slide

Ondernemingsplan schrijven
Ondernemingsplan bestaat o.a. uit:
 • Ideeën, plannen, wie is de ondernemer? 
 • Financieel plan 
 • Marketingplan 

Slide 10 - Slide

Ondernemingsplan
 • Jij en je onderneming 
 • waar ben je goed in, waar minder goed, wat wil je gaan doen, wat wil je bereiken? 
 • Financieel plan
 • Verwachte afzet, kostprijs, verkoopprijs (omzet, winstmarge)
 • Marketingplan
 • SWOT-analyse
 • Marketingmix (4 P's)

Slide 11 - Slide

Waarom SWOT?
SWOT
Sterkte = Strenght:
Zwakte = Weakness:
Kansen = Opportunities:
Bedreigingen = Threats:

Slide 12 - Slide

SWOT-analyse
 • Stengths
 • Weakness
 • Opportunities
 • Threats

Slide 13 - Slide

SWOT-analyse 
Wat zou de SWOT-analyse voor New York Pizza zijn?

Slide 14 - Slide

(Boeken)winkel

Slide 15 - Slide

Aan de slag met opgave 4.15 t/m 4.18
Wat? Maken opgave 4.15 t/m 4.18
Hoe? Individueel
Hulp? 4.3 nogmaals lezen -> toch lastig? Hulp vragen aan de docent
Klaar: Maken 4.17
Tijd? 7 minuten
Resultaat: Je weet hoe je de omzet moet berekenen
timer
10:00

Slide 16 - Slide

Waarom SWOT?
SWOT
Sterkte = Strenght:
Zwakte = Weakness:
Kansen = Opportunities:
Bedreigingen = Threats:

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Tony Chocolonely
 • Opgericht in 2015 
 • Omzet 2018-2019 €  69.500.000
 • Marktaandeel chocoladerepen 19%

Slide 19 - Slide

Hoe komt het dat Tony zo snel is gegroeid? Marketing: 4 P's en SWOT-Analyse

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Waar is het bedrijf goed in?
Wat zijn de zwakke punten van het bedrijf?
Welke kansen zijn er in de markt? 
Welke bedrei-gingen zijn er in de markt?

Slide 22 - Slide

Wat kun je zeggen van het product? 
- Tastbare kenmerken 
- Niet tastbare kenmerken: gevoel wat je bij het merk krijgt, imago/ status? 
Waar kun je het product kopen? Welke plaatst krijgt het product ten opzichte van vergelijkbare producten van andere merken? 
Prijs: is het duur/ goedkoop ten opzichte van andere merken? Is de prijs belangrijk voor dit merk? Stunt het merk vaak met de prijs? 
Hoe brengt het merk zich onder de aandacht van (potentiele) klanten? Fysiek/ online? 

Slide 23 - Slide

Aan de slag met §4.3
Wat? Afmaken 4.17 t/m 4.21
Hoe? Individueel
Hulp? 4.3 nogmaals lezen -> toch lastig? Hulp vragen aan de docent
Klaar: Doorgaan met opdracht 4.22 t/m 4.23
Tijd? 15 minuten
Resultaat: Je hebt de lesdoelen voor deze week gehaald.

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Leerdoelen (opg 4.15 t/m 4.23)
 • Je kunt met brutowinstmarge en nettowinstmarge berekenen
 • Je kunt aangeven wat een ondernemingsplan is
 • Je kunt uitleggen wat een SWOT-analyse is 
 • Je weet wat de 4 P's zijn

Slide 26 - Slide

Aan de slag!
Maken tot en met 4.23

Slide 27 - Slide