KT2 Ligging op aarde

1 / 26
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1,2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat doen we vandaag?
  • beschrijven wat absolute ligging is
  • het verschil tussen breedtegraad en lengtegraad uitleggen 
  • bepalen waar Calgary ligt

Slide 2 - Slide

Absoluut of relatief
  • absolute en relatieve afstand
  • absolute en relatieve ligging

Slide 3 - Slide

De absolute afstand is de afstand in
A
tijd
B
kilometers (hemelsbreed)
C
Percentages
D
kilo's

Slide 4 - Quiz

Een nieuwe snelweg tussen twee steden zorgt voor een andere
A
absolute afstand
B
relatieve afstand
C
beide veranderen

Slide 5 - Quiz

Zuidpool

Noordpool

Slide 6 - Drag question

Hoe noem je de 0° lijn die horizontaal over de aarde loopt?

Slide 7 - Open question

De ligging van een plaats
Groningen ligt in het noorden van Nederland ligt. Haren ligt ten zuiden van Groningen: dit is een relatieve ligging
relatief = ten opzichte van...

Slide 8 - Slide

De ligging van een plaats
Als je de exacte ligging van een plaats wil weten,
heb je coördinaten nodig
Coördinaten geven de absolute ligging

Slide 9 - Slide

Kijkvraag:
Welke 2 cirkels hebben wij nodig om de ligging van een plaats te bepalen?

Slide 10 - Slide

0

Slide 11 - Video

Kijkvraag:
Welke 2 cirkels hebben wij nodig om de ligging van een plaats te bepalen?

Slide 12 - Slide

Vraag:
Welke 2 cirkels hebben wij nodig om de ligging van een plaats te bepalen?
Breedtecirkels (parallellen) en Lengtecirkels (meridianen)

Slide 13 - Slide

Een ander woord voor breedtecirkels is

Slide 14 - Open question

Een ander woord voor lengtecirkels is

Slide 15 - Open question

Coördinaten begrijpen
We hebben de wereld opgedeeld in lijnen
De belangrijkste zijn:
- De evenaar
- De nulmeridiaan

Slide 16 - Slide

Graadnet
Verdeling van het aardoppervlak door 
parallellen (breedte cirkels) en meridianen(lengte cirkels)

Slide 17 - Slide

Zo heet het dan:
Plaatsen boven de evenaar
liggen op noorderbreedte



Plaatsen onder de evenaar
liggen op zuiderbreedte

Slide 18 - Slide

Zo heet het dan:
Plaatsen links van de nulmeridiaan
liggen op westerlengte



Plaatsen rechts van de
nulmeridiaan liggen op oosterlengte

Slide 19 - Slide

Meridiaan
Breedtecirkel
Parallel
Evenaar

Slide 20 - Drag question

Noordelijk halfrond
zuidelijk halfrond
Noorderbreedte
Zuiderbreedte

Slide 21 - Drag question

Oostelijk halfrond
Westelijk halfrond
Westerlengte
Oosterlengte

Slide 22 - Drag question

Ligging van Calgary

Slide 23 - Slide

Calgary: 51 NB; 114 WL

Slide 24 - Slide

Ligging van Jakarta

Slide 25 - Slide

Jakarta:6 ZB; 106 OL

Slide 26 - Slide