Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg 
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Gehandicaptenzorg 

Slide 1 - Slide

ter info
Kleine pauze (5 min) halverwege de les. Voor flesjes vullen en toiletgang.

Slide 2 - Slide

Inhoud van de GHZ lessen
 • Geschiedenis GHZ
 • Indelingen in IQ (classificering in GHZ)
 • EMB (Ernstig meervoudig Beperkt)
 • zorgtechnologie binnen de gehandicaptenzorg
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel
 • Epilepsie
 • enz

Slide 3 - Slide

Lesdoelen vandaag
Aan het einde van deze les kan/ heb je:
 1. Benoemen waar we het over gaan hebben in de lessen GHZ
 2. Het 1ste bolletje in Eto ingevuld
 3. Geschiedenis van GHZ in grote lijnen benoemen
 4. wat het verschil is tussen een beperking, handicap en een stoornis
 5. dmv een mindmap jouw visie op GHZ laten zien en beschrijf jouw leervraag over GHZ

Slide 4 - Slide

Bolletje 1 invullen
LWP GHZ (16594)
5 minuten

Slide 5 - Slide

Geschiedenis in de gehandicaptenzorg

Slide 6 - Slide

Geschiedenis
 Grieks-Romeinse Oudheid: men sprak van monsters, afgeleid van het Latijnse woord ‘monere’ (vermanen, waarschuwen).
De goden zouden via een misvormd kind de mensen willen waarschuwen of vermanen.
Middeleeuwen: men sprak van zotten, idioten, dollen, gekken. dwazen. Ook kwam de naam ‘cretin’ in zwang, verwijzend naar tegen een lelijk, geestelijk en lichamelijk verkommerd kind. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Renaissance 1500-1600
 • Dolhuizen 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

19e eeuw
Negentiende eeuw: geleidelijk werd ‘idioot’ gereserveerd voor de ernstigste graad, ‘imbeciel’ (zwak, zonder innerlijk houvast) voor de middelste graad en ‘debiel’ (licht zwak) voor de lichtste graad van verstandelijke beperking.  

Slide 17 - Slide

Zwakzinnigen
Verlichting: de naam ‘zwakzinnig’ kwam in de mode, omdat verstandelijke beperking werd opgevat als een zwakte van de verstandszin (de centrale zin van de mens naast andere zinnen zoals gezichtszin of gehoorszin).

Slide 18 - Slide

20e eeuw
Twintigste eeuw: de benamingen ‘geestelijke handicap’ en ‘mentale handicap’ kwamen in zwang, ter onderscheiding van lichamelijke, visuele en auditieve handicap. 
Tegen het einde van de eeuw werden deze benamingen vervangen door ‘intellectuele beperking’ of ‘verstandelijke beperking

Slide 19 - Slide

Stoornis, beperking, handicap
Opdracht (5 min): zoek en beschrijf volgende termen:
- Stoornis
- Beperking 
- Handicap  

Slide 20 - Slide

Welk begrip hoort bij welke omschrijving? 
Defect of ontbreken van orgaan of orgaanfuncties
Belemmering in het sociaal-maatschappelijke functioneren als gevolg van een stoornis en de ervaren beperkingen
Vermindering van mogelijkheden ten aanzien van gedrag of activiteiten
Stoornis
Beperking
Handicap/
participatieprobleem

Slide 21 - Drag question

Vaardigheden passend bij niveau
 • licht verstandelijke beperking
 • matige verstandelijke beperking
 • ernstige verstandelijke beperking
 • diepe (zeer ernstige)verstandelijke beperking

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Opdracht
Ga bij je studiegroepje zitten. Werk het volgende uit:
 1. Welke werkzaamheden zijn er als je werkt in de gehandicaptenzorg?
 2. Welke vaardigheden / competenties heb je nodig als je in de GHZ wilt werken?

Slide 24 - Slide

Leerdoelen behaald?
Aan het einde van deze les kan/ heb je:
 • Benoemen waar we het over gaan hebben in de lessen GHZ
 • Het 1ste bolletje in Eto ingevuld
 • Geschiedenis van GHZ in grote lijnen benoemen
 • wat het verschil is tussen een beperking, handicap en een stoornis
 • dmv een mindmap jouw visie op GHZ laten zien en beschrijf jouw leervraag over GHZ

Slide 25 - Slide

Samenvatting van de les

Slide 26 - Mind map