B1-K1-W1- Lesweek 13- S20

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    S20A
Docent: M. Eshuis  
Lesweek 13-  week van 30 november                                
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    S20A
Docent: M. Eshuis  
Lesweek 13-  week van 30 november                                

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma- onderdeel Doelgroepen  
 • Welkom, AWR
 • Terugblik vorige lesweek (oefeningen) 
 • Lesdoelen vandaag 

  Deel 1

 • Theorie ADHD
 • Opdrachten ADHD/ADD

  Deel 2 
 • ASS 
 • Zelfstandig werken
  - opdracht 

 • Afsluiting
Programma vandaag: 
 • Welkom
 • Mededelingen 
 • Terugblik op vorige lessen- oefenvragen
 • Lesdoelen vandaag 

 • Geriatrie 
 • Ouderdom- veranderingen 
 • Dementie
 • Begeleidingsmethodieken dementie 


 • Check lesdoelen 
 • Afsluiting (wat moet af voor deze week? huiswerk) 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma- onderdeel Doelgroepen  
 • Welkom, AWR
 • Terugblik vorige lesweek (oefeningen) 
 • Lesdoelen vandaag 

  Deel 1

 • Theorie ADHD
 • Opdrachten ADHD/ADD

  Deel 2 
 • ASS 
 • Zelfstandig werken
  - opdracht 

 • Afsluiting
Mededeling: Let op volgende week studiedag 
Studiedag 08 december - geen lessen 
Studiedag: 16 december - geen lessen 


Let op! Zorg wel dat je deze dagen gebruikt om je huiswerk goed te maken en alvast vooruit te werken/ te leren. In de week van 18 januari hebben jullie een grote toets, je moet dan alle stof kennen... begin dus alvast met leren. 


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Terugblik op de vorige les + opdracht in de les ''begrippen''

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Het bevorderen van zelfregie bij een cliënt betekent:
A
Client zoveel mogelijk zelf keuzes laten maken
B
Client ondersteunen bij persoonlijke verzorging
C
Client zoveel mogelijk zichzelf laten redden
D
Zoveel mogelijk voor de cliënt zorgen

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions


Welk begrip past het beste bij de volgende omschrijving?
''Alle vormen van hulpverlening waarbij de cliënt in een instelling woont. Ook wel: residentiële hulpverlening of 24 uursopvang.''

A
Semimurale zorg
B
Extramurale zorg
C
Ambulante hulpverlening
D
Intramurale zorg

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Welke omschrijving past het beste bij de begeleidingsmethodiek:

''Methode met als doel om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt.''
A
Belevingsgerichte zorg
B
8-fasenmodel
C
Oplossingsgericht werken
D
Motiverende gespreksvoering

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Voorziening waar cliënten met een beperking in een weekend of vakantie kunnen verblijven om de eigen omgeving even te ontlasten.
A
Logeerhuis
B
Fokuswoning
C
Aanleunwoning
D
Dagactiviteitencentrum

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Kwetsbaarheid ouderen

Slide 9 - Slide

Aan de hand van deze afbeelding voorkennis checken. En in gesprek gaan... Wat is hun beeld van een oudere?
Wanneer ben je een oudere?
Waar hebben oudere mensen moeite mee?

Geriatrie 

Lichamelijke ontwikkeling
x Motoriek gaat achteruit (langzamer en stijver)
x Werking zintuigen gaat achteruit (horen, zien)
x Verminderde Oestrogeen (vrouwen) botontkalking (osteoporose)


Seksuele ontwikkeling 

x Verliefdheden komen nog steeds voor
x Seksuele activiteit, wordt vaak minder

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Ouderdom - veranderingen

Emotionele ontwikkeling/ sociale ontwikkeling

x Afscheid en rouw

x Eenzaamheid (sociale en emotionele eenzaamheid) 

x Vrijwilligerswerk

Cognitieve ontwikkeling

x Aanleren van nieuwe vaardigheden kan! Maar kost meer tijd!

x Geheugen: kost meer tijd informatie op te slaan, meer tijd om informatie te vinden, meer moeite twee dingen tegelijk te doen


Methodiek Thema 2.7 ''Volwassene en oudere'' 


Slide 11 - Slide

Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.
Dementie
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom) waarbij de
verwerking van de informatie in de hersenen is verstoord’
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes.
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. (volgende les)
Dementie is een progressieve ziekte. Diagnose wordt gesteld bij:
- Geheugenstoornissen 
- Verminderd vermogen om nieuwe informatie te leren of te herrineren 
- Één of meer van de volgende cognitieve stoornissen: Afasie,Apraxie, Agnosie, stoornis in uitvoerende functies. 

Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Thema 4.13/ 


Slide 12 - Slide

Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Stadia dementie: maak aantekeningen!

Slide 14 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Stadia dementie- Schematisch weergegeven- Opdracht 
Pak je licentie/ boek erbij Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4.13
Zoek op .. wat houden deze stadia in? Schrijf dit op! 

 

Slide 15 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Check- Lesdoelen vandaag: 
Aan het einde van de les kun je... 
 • Benoemen wat de term geriatrie inhoud 
 • Een aantal veranderingen opnoemen die te maken hebben met ouderdom 
 • Uitleggen wat er onder het ziektebeeld dementie valt 
 • Uitleggen wat de verschillende stadia van dementie zijn

 • Uitleggen wat er van je wordt verwacht qua huiswerk ter voorbereiding op lesweek 14.  

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting- HUISWERK 
- Kijk de documentaire van klokhuis.  Zie volgende dia - slide.
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3348/Alzheimer

Beantwoord de volgende vragen: 
1. Wat zijn de kenmerken van de ziekte van Alzheimer? 
2. Oorzaak van Alzheimer ? 


Verder lees ter voorbereiding en maak ter voorbereiding: 

''Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen'' Thema 4.13 ''Cliënten met dementie''
 Opdracht 1 t/m 9 - en de tekst van thema 4.13 doorlezen. 
Volgende week theorie: 
De verschillende vormen van dementie- Alzheimer, FTD en Vasculaire dementie 


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Link

This item has no instructions