Les 10 - Samenvatting

Samenvatting
Samenvatting §4.1 - §4.4
1 / 38
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Samenvatting
Samenvatting §4.1 - §4.4

Slide 1 - Slide

Begrippen §4.1
Armoedegrens: De hoeveelheid geld die je minimaal nodig hebt. Dit verschilt van land tot land
Koopkracht: Hoeveel je kunt kopen voor een euro of dollar in een land
Ontwikkelingslanden: Deze landen zijn niet de rijke geindustrialiseerde landen waar we zelf wonen, maar ze zijn over het algemeen armer.
Informele sector: Het onofficiële deel van de economie. Ook bekend als de zwarte markt. Deze inkomens komen niet voor in de statistieken van de overheid

Slide 2 - Slide

Koopkracht
Koopkracht: Hoeveel je kunt kopen voor een euro of dollar in een land
Boodschappen in:

Slide 3 - Slide

Armoedegrens
Armoedegrens: De hoeveelheid geld die je minimaal nodig hebt. Dit verschilt van land tot land


Slide 4 - Slide

Armoedegrens
Armoedegrens: De hoeveelheid geld die je minimaal nodig hebt. Dit verschilt van land tot land

In Nederland is dit het geval: "The poverty line for the Netherlands is drawn at approximately €1,040 a month for a single individual and up to €1,960 for a couple with two children."  Dit is deus 34 euro per dag

Maar in Afrika dit: 'African households with a consumption level below the 1.9$/day poverty line declined from 40% in 2010 to 34% in 2019. At below 3.2 $/day, the poverty rate fell from 63% to 59%; and at below 5.5 $/day, it fell from 83% to 80%." 1,9$ per dag is dat 60 euro per maand


Slide 5 - Slide

Ontwikkelingslanden
Ontwikkelingslanden: Deze landen zijn niet de rijke geïndustrialiseerde landen waar we zelf wonen, maar ze zijn over het algemeen armer.

Deze landen hebben vaak:
 • Geen goede educatie
 • Geen goede infrastructuur
 • Weinig goede banen
 • Geen goede zorg


Slide 6 - Slide

Informele sector
Informele sector: Het onofficiële deel van de economie. Ook bekend als de zwarte markt. Deze inkomens komen niet voor in de statistieken van de overheid. 

Slide 7 - Slide

Welzijn
Conclusie: BBP (welvaart) zegt vaak iets over welzijn in een land, maar er zijn nog meer dingen die een goede invloed hebben
 • Levensverwachting
 • Koopkracht
 • Analfabetisme


Slide 8 - Slide

Begrippen
Primaire sector: Een economische sector die bestaat uit landbouw, mijnbouw en visserij
Secundaire sector: economische sector die bestaat uit fabrieken en industrie
Tertiaire sector: In de tertiaire sector, of dienstensector, worden de goederen uit de primaire en secundaire sector gebruikt en verkocht

Slide 9 - Slide

Economische sectoren
Bij aardrijskunde hebben we drie (of vier) economische sectoren:
 • Primaire sector
 • Secundaire sector
 • Tertiaire sector
 • (Informele sector)

Slide 10 - Slide

Primaire sector
Primaire sector: Een economische sector die bestaat uit landbouw, mijnbouw en visserij

Deze producten kunnen gebruikt worden in de andere sectoren

Slide 11 - Slide

Secundaire sector
Secundaire sector: economische sector die bestaat uit fabrieken en industrie

De goederen uit de primaire sector worden in de secundaire sector verwerkt tot producten

Slide 12 - Slide

Tertiaire sector
Tertiaire sector: In de tertiaire sector, of dienstensector, worden de goederen uit de primaire en secundaire sector gebruikt en verkocht

Slide 13 - Slide

Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector

Slide 14 - Drag question

Centrum periferie model
 • Centrumlanden: Rijke landen die meer economisch ontwikkeld zijn dan veel amndere landen
 • Semi-periferie landen: Landen die qua economische ontwikkeling tussen centrum en periferie in zitten
 • Periferie landen: Arme landen die economisch minder ontwikkeld zijn

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Periferie
 • Periferie landen: Arme landen die economisch minder ontwikkeld zijn
 • Werken vooral in de primaire sector

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Semi-periferie
 • Semi-periferie landen: Landen die qua economische ontwikkeling tussen centrum en periferie in zitten
 • secundaire sector

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Centrum
 • Centrumlanden: Rijke landen die meer economisch ontwikkeld zijn dan veel amndere landen
 • Tertiaire sector

Slide 21 - Slide

Sociale ongelijkheid
Grote verschillen in inkomen tussen groepen mensen

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Regionale ongelijkheid
Grote verschillen in inkomen binnen een gebied

Deze gebieden kun je vervolgens onderverdelen met het centrum-periferie model:
 • Centrum
 • Semi-periferie
 • Periferie

Slide 24 - Slide

Semi-periferie
Centrum
Periferie

Slide 25 - Drag question

Begrippen §4.4
Globalisatie: Proces waardoor regio's in de wereld meer en meer verbonden raken
Multinationale organisatie (MNO): Een groot bedrijf met kantoren en fabrieken in verschillende landen
Grondstoffen: Onbewerkte goederen
Halffabrikaten: bewerkte goederen die een tussenstap zijn tussen grondstof en eindproduct
Eindproducten: Producten die klaar zijn om verkocht te wordenSlide 26 - Slide

Globalisatie
Globalisatie: Proces waardoor regio's in de wereld meer en meer verbonden raken

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Oorzaken globalisatie
 • Meer multinationale organisaties
 • Meer open grenzen
 • telefoons en internet


Slide 29 - Slide

Multinationale organisatie (MNO)
Multinationale organisatie (MNO): Een groot bedrijf met kantoren en fabrieken in verschillende landen

Slide 30 - Slide

Open grenzen
 • Sneller reizen in de EU
 • Na de brexit kost reizen naar Engeland 45 minuten extra
 • Dus voor de EU koste een reisje naar Kroatie makkelijk 3 uur en 45 minuten meer

Slide 31 - Slide

Telefoons en het internet
Voorheen duurde berichten sturen lang
5 - 10 weken

Slide 32 - Slide

Telefoons en het internet
Tegenwoordig gaat een brief sneller
4 - 8 dagen

Slide 33 - Slide

Telefoons en het internet
Maar telefoons en het internet zijn het snelst
Bijna direct

Slide 34 - Slide

Stap 1: cacaobonen plukken en drogen
Grondstoffen: Onbewerkte goederen

De grondstof van chocola is de cacaoboon

Deze wordt voornamelijk in west-Afrika 
geproduceerd

Slide 35 - Slide

Stap 2: Halffabrikaten maken
Halffabrikaten: bewerkte goederen die een tussenstap zijn tussen grondstof en eindproduct

De bonen worden omgezet tot twee dingen die de basis vormen van chocola
 • Cacaoboter
 • Cacaopoeder

Dit komt veel voor in de semi-periferie

Slide 36 - Slide

Uitbesteding
Multinationale organisatie (MNO): Een groot bedrijf met kantoren en fabrieken in verschillende landen

Slide 37 - Slide

Tijd om te leren
Er staan oefentoetsen in Som

Slide 38 - Slide