H1 §4 Druk

1 / 26
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

programma
terugblik vorige les
uitleg druk
maken voorbeeld
maken sommen
huiswerk

Slide 2 - Slide

vorige les
tandwielen:
 (tanden x  omwentelingen)aandrijf =  
                                                    (tanden x omwentelingen)aangedreven
snaar:
 (diameter x omwentelingen)aandrijf =  
                                                (diameter x omwentelingen)aangedreven
Bij een snaar kan de draairichting worden omgedraaid

Slide 3 - Slide

een tandwiel T1 met 50 tanden drijft via een ketting een tandwiel T2 van 100 tanden aan.
Hoeveel ronden draait T2 als T1 4 ronden draait
A
2
B
4
C
8
D
16

Slide 4 - Quiz

Par 3 Druk
Waarom loop deze persoon op deze
dingen???? 

Slide 5 - Slide

Zodat de zwaartekracht
verdeeld wordt over een groter oppervlak
(en de wandelaar dus niet wegzakt in losse sneeuw maar er gewoon over heen kan lopen)

Slide 6 - Slide

Op 1 spijker staan lukt niet!

Dan moet namelijk de zwaartekracht van die man 
(Fzw=massa x 9,81) opgevangen worden door het oppervlakte van 1 spijker. 

Bij een spijkerbed wordt dit opgevangen door alle oppervlaktes tezamen van ALLE spijkers.... 

Slide 7 - Slide

Daarom is het verstandig om te gaan liggen op ijs, als je iemand uit een wak wilt redden...

Slide 8 - Slide

Als je een heel zwaar persoon in het sleetje zet, kan het zijn dat je er alsnog doorheen zakt (terwijl oppervlakte gelijk blijft). 

De grootte van Fzw is dus ook belangrijk!

Slide 9 - Slide

Of iets kapot gaat (bijv het ijs waar je op staat)
hangt dus af van: 
1. WAT erop staat (de zwaartekracht die erop uitgeoefend wordt) 2. Hoe groot de oppervlakte is waar de zwaartekracht op uitgeoefend wordt.

Slide 10 - Slide

Of te wel: 
Hoeveel DRUK ervaart het materiaal? 

Bij te veel druk: kapot

Druk (P) = afhankelijk van Fzw  (F) en oppervlakte (A)

Slide 11 - Slide

Verband tussen druk en Fzw
Hoe groter Fzw, hoe groter druk 
(Een olifant kan tenslotte niet op dun ijs staan)

Hoe groter de kracht die uitgeoefend wordt (door middel van massa of duwen) des te groter is de druk op die plek

Slide 12 - Slide

Verband tussen druk en A
Hoe groter het oppervlakte A, hoe kleiner de druk is die het oppervlak ervaart/voelt


Hoe groter het oppervlak waarop de kracht wordt uitgeoefend (door middel van massa of duwen) des te kleiner is de druk op die plek


Slide 13 - Slide

Deze kennis samenvoegen: 
                 Kracht
Druk   =    ----------
                    Oppervlakte


Dus: druk = kracht delen door oppervlakte

Hierbij is kracht meestal de zwaartekracht, maar kan ook drukkracht zijn.

Slide 14 - Slide

Wat zijn alle eenheden
Kracht (vaak zwaartekracht) met eenheid Newton (N)
Oppervlakte A met eenheid m2
Druk p met eenheid N/m2 (Newton per vierkante meter)
N/m2  noemen we ook wel Pascal (Pa)

p=F/A

Slide 15 - Slide

Voorbeeldsommetje
m = 65 kg
A = 12 cm2
Hoe groot de de druk? 

Bereken het eerst zelf. 
Let erop dat je m moet omrekenen naar Fzw
En het oppervlakte moet in m2

Slide 16 - Slide

Stap 1: m naar Fzw                               Stap 2: A omrekenen naar m2  
Stap 3: formule opschrijven               Stap 4: formule invullen
m = 65 kg   dus Fzw = 65 x 9,81 = 638 N
A = 12 cm2 = 0,0012 m2

                  Kracht                    638
Druk =  ----------      =     --------    =    531667 N/m2 = 531667 Pa
               oppervlakte         0,0012


Slide 17 - Slide

Nu zelf doen!

Slide 18 - Slide

m = 70 kg
A = 34 dmˆ2
p = ........ Pa
A
2,06 Pa
B
205,9 Pa
C
20,2 Pa
D
2020 Pa

Slide 19 - Quiz

m = 80 kg
A = 1600 cmˆ2
p = ........ Pa
A
4905 Pa
B
0,050 Pa
C
0,49 Pa
D
500 Pa

Slide 20 - Quiz

Omzetten van de formule
                  Kracht                                                                                                                             kracht
Druk =   ----------                            Kracht = druk x oppervlakte                Opp  =  -------------
               oppervlakte                                                                                                                     druk

Ezelsbruggetje:   

                                                                                                                                                6
   =    ----------                                   6  =  3                                            3 =   --------
                                                                                                                                                2

Slide 21 - Slide

p = 125 Pa
A = 0,16 mˆ2
F = ......... N
A
20N
B
781N
C
0,0013N
D
2,04N

Slide 22 - Quiz

p = 8,9 N/mˆ2
A = 6,3 mˆ2
m = ........
A
56,1 N
B
550 kg
C
5,7 kg
D
0,14 kg

Slide 23 - Quiz

p = 78480 Pa
m = 12 kg
A =
A
667 mˆ2
B
6540 mˆ2
C
0,0015 mˆ2
D
15 cmˆ2

Slide 24 - Quiz

zelfstandig werk
Maken § 1 vragen 1-6
maken § 2 vragen 13 - 22
maken § 3 vragen 25 -34
maken § 4 vragen 38 - 48 en 50
Werk in stilte
Muziek alleen op oortjes
Vragen? Vinger omhoog of kom naar mij toe!

Slide 25 - Slide

Morgen highlights H1
proeftoets vrijdag en vragen dinsdag
woensdag 23 september toets

Slide 26 - Slide