Par 4 Druk

1 / 22
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Par 3 Druk
Waarom loop deze persoon op deze
dingen???? 

Slide 2 - Slide

Zodat de zwaartekracht
verdeelt wordt over een groter oppervlakte!

Slide 3 - Slide

Op 1 spijker staan lukt niet!

Dan moet namelijk de zwaartekracht van die man 
(Fzw=massa x 9,81) opgevangen worden door het oppervlakte van 1 spijker. 

Bij een spijkerbed wordt dit opgevangen door alle oppervlaktes tezamen van ALLE spijkers.... 

Slide 4 - Slide

Daarom is het verstandig om te gaan liggen op ijs, als je iemand uit een wak wilt redden...

Slide 5 - Slide

Als je een heel zwaar persoon in het sleetje zet, kan het alsnog zijn dat je er doorheen zakt (terwijl oppervlakte gelijk blijft). 

De grootte van Fzw is dus ook belangrijk!

Slide 6 - Slide

Of iets kapot gaat (bijv het ijs waar je op staat)
hangt dus af van: 
1. WAT erop staat (de zwaartekracht die erop uitgeoefend wordt) 2. Hoe groot het oppervlakte is waar de zwaartekracht op uitgeoefend wordt.

Slide 7 - Slide

Of te wel: 
Hoeveel DRUK ervaart het materiaal? 

Bij te veel druk: kapot

Druk dus afhankelijk van Fzw en oppervlakte (=A in m2)

Slide 8 - Slide

Verband tussen druk en Fzw
Hoe groter Fzw, hoe groter druk 

(Een olifant kan tenslotte niet op dun ijs staan)

Slide 9 - Slide

Verband tussen druk en A
Hoe groter het oppervlakte A, hoe kleiner de druk is die het oppervlakte ervaart/voelt


Slide 10 - Slide

Deze kennis samenvoegen: 
                 Kracht
Druk   =    ----------
                    oppervlakte


Dus: druk = kracht delen door oppervlakte

Hierbij is kracht meestal de zwaartekracht, maar kan ook bijv drukkracht zijn.

Slide 11 - Slide

Wat zijn alle eenheden
Kracht (vaak zwaartekracht) met eenheid Newton (N)

Oppervlakte A met eenheid m2

Druk met eenheid N/m2 (Newton per vierkante meter)
N/m2  noemen we ook wel Pascal (Pa)

Slide 12 - Slide

Voorbeeldsommetje
m = 65 kg
A = 12 cm2
Hoe groot de de druk? 

Bereken het eerst zelf. 
Let erop dat je m moet omrekenen naar Fzw
En het oppervlakte moet in m2

Slide 13 - Slide

Stap 1: m naar Fzw                               Stap 2: A omrekenen naar m2  
Stap 3: formule opschrijven               Stap 4: formule invullen
m = 65 kg   dus Fzw = 65 x 9,81 = 638 N
A = 12 cm2 = 0,0012 m2

                  Kracht                    638
Druk =  ----------      =     --------    =    531667 N/m2 = 531667 Pa
               oppervlakte         0,0012


Slide 14 - Slide

Nu zelf doen!

Slide 15 - Slide

m = 70 kg
A = 34 dmˆ2
p = ........ Pa
A
2,06 Pa
B
205,9 Pa
C
20,2 Pa
D
2020 Pa

Slide 16 - Quiz

m = 80 kg
A = 1600 cmˆ2
p = ........ Pa
A
4905 Pa
B
0,050 Pa
C
0,49 Pa
D
500 Pa

Slide 17 - Quiz

Omzetten van de formule
                  Kracht                                                                                                                             kracht
Druk =   ----------                            Kracht = druk x oppervlakte                Opp  =  -------------
               oppervlakte                                                                                                                     druk

Ezelsbruggetje:   

                                                                                                                                                6
   =    ----------                                   6  =  3                                            3 =   --------
                                                                                                                                                2

Slide 18 - Slide

p = 125 Pa
A = 0,16 mˆ2
F = ......... N
A
20N
B
781N
C
0,0013N
D
2,04N

Slide 19 - Quiz

p = 8,9 N/mˆ2
A = 6,3 mˆ2
m = ........
A
56,1 N
B
550 kg
C
5,7 kg
D
0,14 kg

Slide 20 - Quiz

p = 78480 Pa
m = 12 kg
A =
A
667 mˆ2
B
6540 mˆ2
C
0,0015 mˆ2
D
15 cmˆ2

Slide 21 - Quiz

Maak de volgende opgaven
HAVO: 38 T/M 48, 50
VWO: 38 T/M 43, 45

Slide 22 - Slide