2223 Water in China Hfst. 8 paragraaf 3

2223 Water in China Hfst. 8 paragraaf 3
1 / 39
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2223 Water in China Hfst. 8 paragraaf 3

Slide 1 - Slide

RIVIEREN IN CHINA

Slide 2 - Slide

LESDOELEN VORIGE LES
 1. Je kent de ligging van de volgende landschappen, rivieren en steden in China: Hoogland van Tibet, Lössplateau, Huang He (Gele Rivier), Chang Jiang (Yangtze), Xi-Jiang, Beijing, Shanghai en Hongkong.
 2. Je kan 2 natuurlijke redenen noemen voor de lage bevolkingsdichtheid in het westen van China.
 3. Je kan het verschil uitleggen tussen reliëf en hoogteligging.
 4. Je kan 3 functies noemen van rivieren.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Je kan het verschil uitleggen tussen reliëf en hoogteligging.
Reliëf -
Hoogteverschillen in een landschap.

Hoogteligging -
De ligging ten opzichte van zeeniveau.

Slide 8 - Slide

LESDOELEN VANDAAG
 1. Je kan 2 redenen noemen waarom de Chang Jiang (Yangtze) veel water afvoert in de zomer.
 2. Je kan uitleggen hoe ontbossing leidt tot hogere piekafvoeren en modderstromen.
 3. Je kan de gevolgen noemen van de aanleg van de Drieklovendam voor het gebied stroomopwaarts van de stuwdam.
 4. Je kan de gevolgen noemen van de aanleg van de Drieklovendam voor het gebied stroomafwaarts van de stuwdam.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Je kan 2 redenen noemen waarom de Chang Jiang (Yangtze) veel water afvoert in de zomer.
 1.  Afsmelten van gletsjers
 2. Regenseizoen in de zomer

Slide 12 - Slide

Ontbossing & overstromingen

Slide 13 - Slide

--> Modderstromen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

overstromingen Yangtze (Blauwe Rivier)
📌 natuurlijke oorzaak : piekafvoer in lente en zomer van regen- en                                            smeltwater
📌 menselijke oorzaken : 
1. ontbossing hellingen in de boven- en middenloop
     ❓gevolg = modderstromen —> wortels houden bodem niet meer vast
     ❓gevolg = teveel zand in benedenloop
2 . dijken
     ❓gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen
extreem hoge waterafvoer in een rivier
stroom van modder na zware regenval  op een ontboste helling

Slide 16 - Slide

DE DRIEKLOVEN DAM

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

STROOM OPWAARTS & STROOM AFWAARTS

Slide 20 - Slide

opdracht:
 • Benoem de gevolgen (6) van de aanleg van de Drieklovendam voor het gebied stroomopwaarts.

 • Benoem de gevolgen (5) van de aanleg van de Drieklovendam voor het gebied stroomafwaarts.

Slide 21 - Slide

Noem gevolgen van de aanleg van de drieklovendam
Stroomopwaarts (6 gevolgen):
 1. Meer scheepvaart
 2. Meer drinkwater
 3. Meer irrigatiewater
 4. Groot gebied overstroomt  mensen moeten verhuizen,
 5. Minder vis(soorten)
 6. Meer vervuiling

Slide 22 - Slide

Noem gevolgen van de aanleg van de drieklovendam
Stroomafwaarts (5 gevolgen):
 1. Minder overstromingen
 2. Meer scheepvaart
 3. Moerassen vallen droog
 4. Minder vis(soorten)
 5. Minder afzetting van vruchtbaar slib

Slide 23 - Slide

Aan de slag!
 • Lees H8.3: Rivieren in China
 • Maak de opdrachten die aan staan in de online methode

Klaar?
 • Check of je par. 8.1 en 8.2 hebt afgerond
 • Start 8.4 

Slide 24 - Slide

Oplossing waterprobleem Yangtze:
Drieklovendam
 •  werelds grootste waterkrachtcentrale en dam 
 •  gebouwd van 1994 tot 2006Ligging Drieklovendam in de Yangtze
Voordelen van de Drieklovendam
✅ energieopwekking --> hydro-electriciteit
✅ verbetering binnenvaart
✅ verminderd risico overstromingen
✅ drinkwater
✅ irrigatiewater

Slide 25 - Slide

Drieklovendam
nadelen:
⛔️ 1,4 miljoen mensen zijn verhuisd voor de bouw van de dam 

⛔️ veel soorten planten en dieren verdwijnen

⛔️ slibafzetting in bovenloop, minder vruchtbaar slib in benedenloop

⛔️ afname aantal vissen

⛔️ enorme vervuiling water door grote steden in Rode Bekken

⛔️ slib in het stuwmeer, hierdoor kan er minder water in en dus ook minder water voor drinkwater en irrigatie gebruikt worden.


Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Antwoord
plaats 1
Op plaats 1 komt het water tot stilstand in het stuwmeer / reservoir (waardoor het sediment kan bezinken).

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

De Yangtze is een...
A
Regenrivier
B
Gletsjer rivier
C
Gemengde rivier

Slide 30 - Quiz

Welke stroomrichting heeft de Yangtze?
A
van west naar oost
B
van oost naar west
C
vanuit het midden beide kanten op
D
vanaf de zee naar links

Slide 31 - Quiz

De stroomsnelheid beïnvloedt hoeveel erosie en sedimentatie er plaatsvindt.

Bij welke letter is de erosie het grootst?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 32 - Quiz

De stroomsnelheid beïnvloedt hoeveel erosie en sedimentatie er plaatsvindt.

Bij welke letter vindt de meeste sedimentatie plaats?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 33 - QuizWelke letter ligt het meest stroomafwaarts?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 34 - Quiz

In de middenloop van de Yangtze heeft veel ontbossing plaatsgevonden. Wat zijn nadelen van ontbossing?
A
modderstromen
B
Water stroomt direct helling af
C
veel modder komt in de rivier
D
zand komt uiteindelijk in de benedenloop terecht

Slide 35 - Quiz

Slide 36 - Slide

Het stuwmeer ligt .... ? .... van de Drieklovendam
A
ten westen
B
ten oosten

Slide 37 - Quiz

Het water in het stuwmeer wordt onder andere gebruikt voor irrigatie.
Daardoor hebben de steden … ? … (stroomafwaarts / stroomopwaarts)
van de Drie-Klovendam te maken met een sterk verlaagd waterpeil.
A
Stroomafwaarts
B
Stroomopwaarts

Slide 38 - Quiz

Ga naar Finish voor de leerdoelen en begrippen

Slide 39 - Slide