H en V4 ML 1.1 Geluk en 1.2 Geluk verschilt Seneca

Waarden en Belangen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Waarden en Belangen

Slide 1 - Slide

Introafbeelding

Bij de intro afbeelding kan je de voorkennis van de leerlingen activeren. Waar denken de leerlingen aan bij de afbeelding? Wat zegt de titel hen?
2

Slide 2 - Video

Video over belangen

In deze video van Miljoenenjacht staat kandidaat Arno voor de keuze of hij een megabedrag aanneemt. Hij doet dit gezien hij dit een mooi bedrag vindt, dit sluit aan bij het belang van de kandidaat om zo veel mogelijk geld te verdienen. Tijdens deze video zullen er vragen en stellingen voor de leerlingen langs komen. 
00:17
Waarom doen mensen mee met Miljoenenjacht? Wat is hun belang?

Slide 3 - Open question

Activerende vraag
In deze vraag valt al het woord belang. Een term wat later in de les nog uitgebreid wordt langsgelopen. De leerlingen geven aan wat volgens hen het belang van de kandidaat is. 
Een voorbeeld van een belang is 'Zo veel mogelijk geld verdienen'. 
00:26
Neemt Arno het bod aan denk je?
€623.000,-
A
Ja
B
Nee

Slide 4 - Quiz

Stelling
Om de leerlingen bij het proces te betrekken krijgen de leerlingen deze stelling voorgelegd. Hier kan over worden doorgepraat. 
0

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Het voordeel van mensen, iets waar zij beter van worden

 • acht
 • anzien
 • ijd
 • nformatie
 • eld
'Belang'
 • Een kandidaat wil zo veel mogelijk geld verdienen met miljoenenjacht. Een belang dus.
M
A
T
I
G

Slide 6 - Slide

Uitleg Belang
In deze dia wordt de term belang uitgelegd aan de hand van het ezelsbruggetje matig. Daarnaast wordt de koppeling met het filmpje gelegd. 
 • Waarden zijn idealen die mensen belangrijk vinden om na te streven.
 • Waarden zijn abstracter dan belangen, minder concreet.
 • Voorbeelden van waarden zijn: eerlijkheid, gelijkheid, vrede
'Waarde'
 • Privacy is een waarde. Mensen beschouwen het als een ideaal dat ze niet overal gevolgd kunnen worden of dat allerlei data online worden bewaard.

Slide 7 - Slide

Uitleg waarde
In deze dia wordt de term waarde uitgelegd. Ook is hier een koppeling met de video. 
Belang
Waarde
MATIG
Ideaal
Ideaal voor de hele samenleving
Voordeel
Gericht op de korte(re) termijn
Gericht op de langere termijn, op het leven
Voordeel voor eigen groep of persoon
Gericht op het vergroten van eigen geluk
Gericht op het vergroten van maatschappelijk geluk

Slide 8 - Drag question

Verschil waarde en belang 
In deze tabel worden de verschillen tussen waarden en belangen weergegeven. De tabel kunnen de leerlingen zelf invullen.

Antwoorden:
Belang
 • Voordeel
 • Voordeel voor eigen groep of persoon
 • Gericht op korte(re) termijn
 • Gericht op het vergroten van het eigen geluk
Waarde
 • Ideaal
 • Ideaal voor de hele samenleving
 • Gericht op de langere termijn, op het leven
 • Gericht op het vergroten van maatschappelijk geluk
BELANG
WAARDE
Slagen voor je examens
Macht
Vrijheid
Rechtvaardigheid
Veiligheid
Populariteit

Slide 9 - Drag question

In deze opdracht controleren de leerlingen of zij weten welke concrete voorbeelden horen bij een belang of waarde.

Antwoorden
Belang
 • Slagen voor je examens
 • Macht
 • Populariteit
Waarde
 • Vrijheid
 • Geluk
 • Veiligheid
0

Slide 10 - Video

Samenvattende video

U kunt er voor kiezen om als naslag van deze les een samenvattende video te laten zien over dit onderwerp. Daarnaast kunt u de leerlingen ook attenderen deze video zelfstandig nog te bekijken mochten zij dit prettig vinden. 
Dilemma's en Botsingen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • kenmerken van dilemma's herkennen
 • hoe botsingen ontstaan
 • botsingen te beschrijven met AWB-schema's
Ik leer..

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 13 - Video

This item has no instructions

00:43
Wat zou jij doen als dit je zou overkomen?
A
Het geld teruggeven aan de bank
B
Het geld zelf houden

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Dilemma
Keuze tussen twee zaken die niet samen kunnen gaan.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Dilemma
Dilemma tussen:
Geld ↔️ Eerlijkheid
Geld teruggeven of houden?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen dilemma's en gewoon keuzes maken?
A
Dilemma's hebben wel met belangen en waarden te maken, gewone keuzes niet.
B
Bij een dilemma maak je een keuze tussen twee zaken
C
Bij een dilemma maak je een keuze tussen twee of meer zaken
D
Dilemma's kan je ook beide zaken kiezen

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het dilemma bij nieuwe schoenen?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Beschrijf een dilemma
dat jij deze week mee
zou kunnen maken.


Slide 19 - Mind map

This item has no instructions


Wat heb je geleerd deze les?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Samenvatting
 • Je hebt geleerd wat waarden en belangen zijn.
 • Je hebt geleerd waarden en belangen te onderscheiden.
 • Je hebt geleerd waarden en belangen toe te passen.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions


Wat vind je nog lastig?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions


Wat vind je nog lastig?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions