Les-6-Module 'Afstemmen zorgverlening'

Functioneren in een team
1 / 15
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Functioneren in een team

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen:
Belbin Teamrollen  & ontwikkeling van een team

Groepsvorming 

Slide 2 - Slide

Samenwerken

Slide 3 - Mind map

Samenwerken
Samenwerken doe je in een team of in een groep. 
Er is sprake van samenwerken als je met elkaar toewerkt naar een bepaald resultaat. Samenwerken gaat het beste als je elkaar echt nodig hebt om bij een doel te komen. Om goed samen te kunnen werken, is het nodig precies te weten waar je naar toewerkt en waarom. In de beroepspraktijk werk je elke dag samen.

 
Dit doe je zo efficiënt en effectief mogelijk. Efficiënt betekent dat je het werk zo goed mogelijk doet met zo min mogelijk inspanning of kosten. Effectief betekent dat je resultaat boekt en de doelen bereikt. Samenwerken omvat verschillende soorten activiteiten.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Belbin
Als je op een succesvolle manier wilt samenwerken, dan is het belangrijk dat je inzicht hebt in de talenten van jezelf en van je collega’s. Om dit inzicht te krijgen, kun je gebruikmaken van de teamrollen van Belbin. Een rol is een functie die iemand in de groep heeft doordat hij altijd bepaald gedrag vertoont. Belbin beschrijft het gedrag van de verschillende rollen die je kunt aannemen. Elke rol heeft zijn talenten, en natuurlijk ook zijn valkuilen. Een team moet uit verschillende rollen bestaan om goed te kunnen samenwerken. Als er een goed evenwicht is tussen de verschillende rollen, is de kans groter dat een team goed presteert. Volgens Belbin zijn er negen groepsrollen. In de afbeelding zie je wat die rollen inhouden én wat de valkuilen zijn van elke rol. De meeste mensen vervullen in een team verschillende rollen. Er zijn meestal twee of drie teamrollen die goed bij je passen.

Slide 6 - Slide

Teamrollen van Belbin

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Link

Tuckman
Een groep of een team ontwikkelt zich. Er spelen bepaalde processen. Dit noemen we groepsdynamica. Als je weet hoe deze processen verlopen, dan kun je ze beïnvloeden. Als je het groepsproces beïnvloedt, kun je ervoor zorgen dat een team effectiever wordt. Je kunt dit doen door teambuilding. Dit betekent dat je werkt aan het bouwen van het team. Een model dat je inzicht geeft in de ontwikkeling van een groep zijn de vijf ontwikkelingsstadia van Tuckman.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Groepsvorming uitgelegd
1 Vormfase: In de vormfase moet de groep nog gevormd worden. Er is nog geen groepsgevoel. Rollen en posities zijn nog niet ingenomen en de groepsleden nemen een afwachtende houding aan. 
2 Stormfase: In de stormfase proberen de groepsleden een positie in te nemen. Dit leidt vaak tot onderlinge strijd. Groepsleden hebben kritiek op de ideeën van anderen, vormen groepjes met mensen die dezelfde ideeën hebben en ervaren vijandigheid in de groep.
3 Normfase: In de normfase komen de groepsleden dichter tot elkaar. Ze bepalen de regels van het samenwerken en teamdoelen worden gedeeld en vastgelegd. In deze fase ervaren de groepsleden een wij-gevoel en is het voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is.
4 Prestatiefase: In de prestatiefase kun je spreken van een team. De leden van het team vullen elkaar aan. Er wordt samengewerkt aan het doel. Een team dat zich in deze fase bevindt, is in staat om zelfstandig te functioneren. G
5 Afscheidsfase: 
De vijfde fase is de afscheidsfase. Als de teamdoelen bereikt zijn, wordt het team opgeheven. Groepsleden trekken zich terug en zijn uiteindelijk onafhankelijk van de groep.
Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video