Les 5_Joey

Sportleider als Begeleider
Periode 2
Hoofdstukken
03 Doelgroepen
05 Het basisschool kind
06 Puberteit & adolescentie1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Sportleider als Begeleider
Periode 2
Hoofdstukken
03 Doelgroepen
05 Het basisschool kind
06 Puberteit & adolescentieSlide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Het basisschoolkind
Het jonge schoolkind

kinderen van 6 tot 9 jaar oud.


Slide 3 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling/ motorische
 •  harmonische lichaamsverhouding
 •  goede oog-handcoördinatie
 • rekening houden met intensiteit
 • aandacht voor leren en oefenen
 • ontstaan spelinzicht
 • hoge sportdeelname

Slide 4 - Slide

Cognitieve ontwikkeling
 • Van concreet naar begin van abstract denken

 • Fantasie en realiteit

 • Spelgedrag

 • Taalontwikkeling

Slide 5 - Slide

Sociaal-affectieve ontwikkeling
 • vriendschap gericht op de eigen sekse
 • prestatiedrang
 • emotionele ontwikkeling waarbij emoties verborgen blijven
 • opstandig gedrag in de vorm van agressie en ongehoorzaamheid.

Slide 6 - Slide

Oudere schoolkind
 9 tot 12 jaar oud

Slide 7 - Slide

Lichamelijke / motorische ontwikkeling

Slide 8 - Mind map

Lichamelijke ontwikkeling
 • lichamelijke groei 
 • motorisch gevoelige leeftijd
 • motorische ontwikkeling (j/m)
 • hoge sportdeelname

Slide 9 - Slide

Cognitieve ontwikkeling?

Slide 10 - Mind map

Cognitieve ontwikkeling
 • Abstract denken voltooid 

 • Reflectie

 • Taalontwikkeling

Slide 11 - Slide

De sociaal-affectieve ontwikkeling

Slide 12 - Mind map

Sociaal-affectieve ontwikkeling
 • Het belangrijk worden van de peer group
 • Identificatie met idolen
 • Ontwikkeling normen en waarden
 • Veelvuldig voorkomen van pesten
 • Seksuele ontwikkeling

Slide 13 - Slide

Verwerkingsopdrachten
Boek 2
Hoofdstuk 5: Het basisschoolkind
Opdracht 14, 15,
17 , 19 , 20 Slide 14 - Slide

Oefentoets boek

Slide 15 - Slide

Hoe heb je de les ervaren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll