Sustainable Development Goals - groep 8

1 / 14
next
Slide 1: Video
milieuwetenschappenBasisschoolGroep 8

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

This item has no instructions

Waarvoor zijn de 'Sustainable Development Goals' opgesteld?
A
Als een dringende oproep voor actie
B
Voor doelen voor een betere wereld
C
Voor doelen tegen de klimaatverandering
D
Om de landen te laten samenwerken

Slide 2 - Quiz

Antwoord A is in principe de juiste verwoording van het antwoord, maar alle antwoorden zijn een goed antwoord. Dit laat zien hoe divers het doel van de SDG's zijn.
Wat zijn de 'Sustainable Development Goals'?

  • 17 duurzame ontwikkelings doelen.
  • Vastgesteld in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties.
  • Opgesteld voor het jaar 2030.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waarom zijn de SDG's belangrijk?
Het biedt een gemeenschappelijk plan voor vrede en welvaart voor mens en planeet, voor nu en in de toekomst.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

De 'Sustainable Development Goals' laten zien dat het beïndigen van armoede en andere achterstanden hand in hand moet gaan met manieren die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en de economische groei stimuleren

- en dat terwijl ze de klimaatverandering aanpakken en werken aan het behoud van onze oceanen en bossen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

Laat nu de leerlingen per tweetal een sustainable development goal (SDG) uitkiezen. 

En laat de leerlingen per tweetal een algemene oplossing bedenken voor die desbetreffende SDG. 
Wat was jullie oplossing?
Wat was jullie oplossing?

Slide 7 - Slide

Laat ieder tweetal hun idee vertellen voor hun desbetreffende SDG. 

Hierbij wordt hun creativiteit nog vrijuit gelaten.
Bedenk nu een oplossing voor jouw gekozen SDG.
Zorg dat de oplossing toegepast kan worden in jouw omgeving. 

Slide 8 - Slide

Hierbij laat je de jongeren in dezelfde tweetallen met dezelfde SDG werken.

Het is de bedoeling dat ze een oplossing gaan bedenken die in hun omgeving toegepast kan worden.

Hierdoor gaan ze inzien dat zij zelf ook al kunnen bijdragen aan de SDG's en dat het voor hen ook toepasbaar is.
Hoe ziet jullie oplossing er nu uit?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Bedenk nu een oplossing voor jouw SDG voor in jouw omgeving dat geen geld kost.

Slide 10 - Slide

Hierbij laat je de leerlingen nog een stap verder nadenken over hoe zij kunnen bijdragen aan de SDG's. 

Doordat zij ideeën bedenken die geen geld kosten gaan zij inzien dat het helemaal geen extra moeite kost om bij te dragen aan de SDG's.
Hoe ziet jullie oplossing er nu uit?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat hebben wij vandaag geleerd?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

In welk jaartal waren de 'Sustainable Development Goals' vastgesteld?
A
2013
B
2015
C
2014
D
2016

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Voor welk jaar zijn de 'Sustainable Development Goals' vastgesteld?
A
2020
B
2025
C
2030
D
2035

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions