p2w4 groepsprocessen

groepsprocessen
1 / 15
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 75 min

Items in this lesson

groepsprocessen

Slide 1 - Slide

Inleiding
Een veilig en stimulerend klimaat is de basis voor goede leerprestaties. Als onderwijsassistent draag je bij aan een stimulerend leerklimaat door met elk kind een relatie aan te gaan en het op een goede manier ondersteuning te bieden.
 

Slide 2 - Slide

doelen
De student weet aan het einde van de les…


Wat preventief handelen is
Dat hij/ zij door preventief te handelen voor een sociaal veilige en stimulerende leeromgeving kan zorgen 

Slide 3 - Slide

Dit gaan we doen door...
Het te hebben over 
groepsprocessen (deze les) 
klassenmanagement (volgende les)

Slide 4 - Slide

Boek 
PWB 
Hoofdstuk 10

Slide 5 - Slide

Een positief groepsklimaat draagt bij aan een gezellige, goed werkende  groep met een fijne sfeer. Daarom is het belangrijk op de hoogte te zijn van groepsprocessen en groepsdynamica.

Een kind komt in een groep terecht. Kiest hier niet zelf voor. 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Een groep is altijd in beweging. De vorming en het onstaan van de groep is een dynamisch proces. Dit noemen we groepsdynamica. Een onderdeel daarvan is het groepsvorming. Dit gebeurt in fases. Groepsstructuur en groepsnormen vormen ook een onderdeel van de groepsdynamica.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Groepsstructuur
Verschillende rollen met het liefst een evenwichtige verdeling
1. Sociale kinderen
2. Actieve kinderen met veel ideeën en initiatief
3. Neutrale kinderen

homogene en heterogene groepen

Slide 10 - Slide

Groepsnormen
(On)geschreven regels/waarden en normen

1. door groepsleden zelf ingebracht
2. maatschappelijke normen of eisen die aan een functie worden gesteld
3. toevallig ontstaan, bijv door bepaalde interacties

Slide 11 - Slide

welke invloed heb jij als onderwijsassistent op de groepsprocessen?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Video

Wat neem je mee?
Waar ga je op letten als je de komende week in je groep bent?

Slide 14 - Slide

Volgende week
Klassenmanagement
Boek PWO Hoofdstuk 4

Slide 15 - Slide